Actueel

uit de oude doos

De redactie werd verblijd met een mailtje van Evert Smit Vaassen; een bouwtekening uit 1931 van het huis van zijn opa Evert Smit (1863-19450, deze woning is ook door hem gebouwd samen met zijn vader Willem Tonnis Smit. Het voormalig adres was Zeerijp C 135 a (post Loppersum) er zit nu een kapperszaak in. De familie Dales heeft het ca 1965 gekocht van de erven Smit (W T Smit (1906-1966) en H W Smit 1911-2014))

woonhuis-zeerijp

bericht van de Groninger Bodembeweging

Het bestuur van de GBB wil dat er een discussie over de WOZ-waarde wordt aangezwengeld. We hebben vanuit de achterban veel signalen gekregen dat leden hier iets mee willen doen maar niet precies weten hoe ze dat moeten aanpakken. Eén manier om dat te doen is massaal bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ beschikking en de OZB-aanslag. Vandaar dat wij met ons advocatenkantoor PlasBossinade een voorbeeldbrief van een bezwaarschrift opgesteld hebben.

Lees meer...

De dialoogtafel en de Groninger Dorpen

Groninger Dorpen ziet de deelname aan de Dialoogtafel als een kans en een grote uitdaging om de input en belangen van alle plattelandsbewoners in te brengen in de discussie over de aardbevingen en de gaswinning. Wij hebben de uitnodiging om deel te nemen aan de Dialoogtafel daarom met beide handen aangenomen. Het past bij onze taak als belangenbehartiger voor het platteland, maar de opdracht om namens alle plattelandsbewoners te spreken, is niet eenvoudig. Daarom hebben wij, zoals eerder bericht, een panel in het leven geroepen waar iedere inwoner van Groningen zich voor kan aanmelden (via onze website).

Lees meer...

bericht van de NAM over Zeerijp

Binnenkort start NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) in uw buurt met de eerste voorbereidende werkzaamheden voor het installeren van permanente geofoons in de ondergrond van het Groningen-gasveld. Daarvoor is het nodig dat op de bestaande NAM-locatie in Zeerijp in juni 2014 gestart wordt met het boren van twee putten, die voor lange termijn geschikt zijn voor het inhangen van geofoons die zo gevoelig zijn dat ze zelfs heel lichte bewegingen in de ondergrond kunnen registreren. Deze boringen duren ongeveer vier maanden totaal.

Uitbreiding geofoonnetwerk

In het najaar van 2013 zijn al op twee plaatsen (locatie Zeerijp aan de Groeveweg en locatie Stedum aan de Bredeweg in Westeremden) tijdelijke geofoons tot drie kilometer diepte in gasputten gehangen. De nieuwe geofoons die in de nieuwe putten op dezelfde locatie in Zeerijp worden gehangen, zijn een permanente vervanging voor de tijdelijke oplossing in de bestaande observatieputten in Zeerijp en Stedum. De geofoons staan in verbinding met opnameapparatuur boven de grond. Deze ruwe resultaten worden door een gespecialiseerd bedrijf en het KNMI geanalyseerd. De kennis die hiermee verkregen wordt, kan hopelijk gebruikt worden om de werking van de bodem beter te begrijpen of zelfs te voorspellen. In ieder geval kan op deze manier beter bepaald worden op welke diepte de aardbevingen precies plaatsvinden.

Inspectie en reparatie tijdelijke geofoons

Daarnaast wordt begin februari gestart met de inspectie van de tijdelijke geofoons op de locatie Zeerijp. Daarvoor is groot materieel nodig, zoals een kraan om de geofoons uit de put te trekken. De geofoons op de locatie Stedum (in Westeremden) zijn daarna aan de beurt; inmiddels is gebleken dat deze geofoons buiten gebruik zijn doordat er een storing is opgetreden. Binnenkort zijn voor de reparatie van deze geofoons ook daarom op de locatie Stedum in Westeremden werkzaamheden te verwachten. De exacte datum is nog niet bekend.

Deze informatie wordt via een brief ook gede