bericht van de NAM over Zeerijp

Binnenkort start NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) in uw buurt met de eerste voorbereidende werkzaamheden voor het installeren van permanente geofoons in de ondergrond van het Groningen-gasveld. Daarvoor is het nodig dat op de bestaande NAM-locatie in Zeerijp in juni 2014 gestart wordt met het boren van twee putten, die voor lange termijn geschikt zijn voor het inhangen van geofoons die zo gevoelig zijn dat ze zelfs heel lichte bewegingen in de ondergrond kunnen registreren. Deze boringen duren ongeveer vier maanden totaal.

Uitbreiding geofoonnetwerk

In het najaar van 2013 zijn al op twee plaatsen (locatie Zeerijp aan de Groeveweg en locatie Stedum aan de Bredeweg in Westeremden) tijdelijke geofoons tot drie kilometer diepte in gasputten gehangen. De nieuwe geofoons die in de nieuwe putten op dezelfde locatie in Zeerijp worden gehangen, zijn een permanente vervanging voor de tijdelijke oplossing in de bestaande observatieputten in Zeerijp en Stedum. De geofoons staan in verbinding met opnameapparatuur boven de grond. Deze ruwe resultaten worden door een gespecialiseerd bedrijf en het KNMI geanalyseerd. De kennis die hiermee verkregen wordt, kan hopelijk gebruikt worden om de werking van de bodem beter te begrijpen of zelfs te voorspellen. In ieder geval kan op deze manier beter bepaald worden op welke diepte de aardbevingen precies plaatsvinden.

Inspectie en reparatie tijdelijke geofoons

Daarnaast wordt begin februari gestart met de inspectie van de tijdelijke geofoons op de locatie Zeerijp. Daarvoor is groot materieel nodig, zoals een kraan om de geofoons uit de put te trekken. De geofoons op de locatie Stedum (in Westeremden) zijn daarna aan de beurt; inmiddels is gebleken dat deze geofoons buiten gebruik zijn doordat er een storing is opgetreden. Binnenkort zijn voor de reparatie van deze geofoons ook daarom op de locatie Stedum in Westeremden werkzaamheden te verwachten. De exacte datum is nog niet bekend.

Deze informatie wordt via een brief ook gedeeld met de direct omwonenden van deze locaties. We willen graag dat u weet waarom wij in uw buurt aan het werk zijn, vandaar deze aankondiging. U als dorpsbelangen weet als geen ander wat er speelt in uw dorp en ik hoop dan ook dat u niet schroomt om contact met ons op te nemen wanneer er vragen of opmerkingen zijn.

Vooralsnog hoop ik dat ik u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd heb.

Met vriendelijke groet,

Kirsten Smit

Sr. Communications Advisor, Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.