bericht van de Groninger Bodembeweging

Het bestuur van de GBB wil dat er een discussie over de WOZ-waarde wordt aangezwengeld. We hebben vanuit de achterban veel signalen gekregen dat leden hier iets mee willen doen maar niet precies weten hoe ze dat moeten aanpakken. Eén manier om dat te doen is massaal bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ beschikking en de OZB-aanslag. Vandaar dat wij met ons advocatenkantoor PlasBossinade een voorbeeldbrief van een bezwaarschrift opgesteld hebben.

Deze brief en de uitgebreide toelichting vindt u op onze website:

Klik hier voor het artikel en voorbeeldbrief op onze website.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Groninger Bodem Beweging