Rapport Werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost

Op dinsdag 25 oktober is er in het gemeentehuis van Loppersum een thema-avond over de toekomst van het onderwijs in de gemeente Loppersum. De Werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost (waaronder de werkgroep Wilgenstee valt) gaat het rapport Scenario 5. De kracht van klein: het wenkend alternatief presenteren. Het rapport is een reactie op het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Loppersum. Scenario 5 verwerpt op inhoudelijke gronden de aannames en de conclusies van het IHP en komt met een onderbouwd alternatief. Dinsdag 25 oktober wordt het rapport op deze website gepubliceerd.