De Wilgenstee dicht?

Het traject dat de onderwijsstichting Marenland heeft ingezet om te komen tot een paar brede kindvoorzieningen in de gemeente Loppersum lijkt niet te stoppen. Ondanks dat De Wilgenstee de laatste jaren enorm gegroeid is en de school haast te klein is, is het zeer onzeker of er in de toekomst een school zal blijven in Zeerijp.  De werkgroep Wilgenstee is samen met De Abt Emo school, de Dieftil en de Zandplaat druk bezig om met ons alternatief ,,Scenario 5” in de hand, zowel Marenland als de gemeente op andere gedachten te brengen. Dit is een lang en moeizaam proces.  Graag willen we alle dorpsbewoners en ouders weer informeren over de voortgang van onze werkzaamheden. Ook willen we graag een breed draagvlak hebben voor onze standpunten en werkwijze.

Hiervoor willen we iedereen van harte uitnodigen in het dorpshuis op donderdag 16 februari a.s. We hopen zoveel mogelijk ouders, Riepsters en leerkrachten te ontmoeten. Aanvang 20.00 uur

Werkgroep Wilgenstee