Informatie over het Jacobspad

Het Jacobspad Uithuizen-Hasselt is in mei 2008, na een aantal jaren van voorbereiding, geopend. Het doel van deze stichting is om op het grondgebied van de provincies Groningen en Drenthe een deel van het Europese netwerk van historische pelgrimspaden naar Santiago de Compostela te ontwikkelen en in stand te houden. Hiervoor zijn eeuwenoude pelgrimsroutes in ere hersteld. Aanvankelijk is een vervolg gegeven aan de wandelroute die al eerder door Thom Oosterhof was ontwikkeld van Uithuizen naar de stad Groningen met de kerk St. Jacobus de Meerdere in Uithuizen als startpunt. Met subsidies uit het Europese Leaderfonds, van de beide provincies en van enkele Groningse gemeenten is dit deel van het Jacobspad ontwikkeld dat vanaf Uithuizen naar Groningen loopt en vervolgens langs enkele Jacobuskerken dwars door Drenthe om te eindigen in het Overijsselse Hasselt. Hier ontmoeten de beide noordelijke pelgrimsroutes elkaar. Het Friese Jabikspaad dat begint in Sint-Jacobiparochie heeft ook als eindpunt het Overijselse Hasselt. Het is nog steeds de bedoeling dat in Overijssel/Gelderland een aansluitende route wordt ontwikkeld waardoor het Jacobspad als pelgrimsroute compleet is en uiteindelijk voert naar het Spaanse Santiago de Compostela. Dit Jacobspad neemt als pelgrimsroute een bijzondere positie in tussen de veelheid van wandel- en fietsroutes. Het onderscheidt zich door een eigen aanduiding met het symbool van de Jacobsschelp.

Op de website www.jacobspad.nl vindt u meer informatie