Bestuurlijk

Jaarvergadering Dorpsbelangen 2014

Jaarverslag vereniging Dorpsbelangen Zeerijp 2014

Er waren 121 gezinnen en 20 alleenstaanden lid in 2014. 98 % van de leden betaald de contributie per bank. 2 % betaald contant. Helaas heeft 15 % nog niet betaald.

In januari hebben we ons jaarlijks overleg gehad met de andere verenigingen uit het dorp. Besproken is welke activiteiten er in het voorgaande jaar zijn georganiseerd en wat er voor het komende jaar in de planning stond. Altijd weer een waardevolle avond, omdat ervaringen kunnen worden uitgewisseld en activiteiten op elkaar kunnen worden afgestemd.

In februari hebben we Geesje Zandvoort en Tiny van Hoeyen uitgenodigd om het een en ander te komen vertellen over de WMO. Vanwege de grote veranderingen die eraan zaten te komen binnen de zorg leek het ons goed om ons bij te laten praten. De vraag welke rol Dorpsbelangen hierin gaat spelen kwam toen ook om de hoek kijken. Moeten we inventariseren of er behoefte is aan extra hulp bij onze dorpsbewoners en hoe pakken we dit aan?

Lees meer...

Update Dorpsbelangen

Beste Riepsters,

Donderdag 16 april hebben we onze jaarvergadering gehad. Samen met de mensen van de speeltuincommissie, Schierkamp/jeugdwerk en enkele dorpsgenoten hebben we het afgelopen jaar besproken. Het jaarverslag van Dorpsbelangen staat ergens anders in deze Riepster Nijs. Na de pauze kwam onze nieuwe wijkagent, Jaap Bielsma, zich voorstellen en wat vertellen over zijn werk. Erg interessant en goed om even kennis te maken met elkaar.

Op 4 mei hebben we met elkaar de oorlogsslachtoffers herdacht. Het thema van de herdenking was dit jaar; Wie zijn ogen sluit voor het verleden, heeft geen oog voor de toekomst.

Mevouw Elderman-Star hield namens de gemeente Loppersum een toespraak.

Lees meer...

jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen 17 april 2014

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Zeerijp op donderdag 17 april 2014 om 20.00 uur in het Dorpshuis

Agenda

Lees meer...

nieuws Dorpsbelangen Zeerijp

Nieuws van de Vereniging Dorpsbelangen Zeerijp

De jaarvergadering van Dorpsbelangen is dit jaar op 17 april. Voor deze avond proberen we na de pauze de film D.E.A.L. te regelen. D.E.A.L. is een korte film van Fedde Hoekstra die zich afspeelt tegen de achtergrond van grensverleggende techniek en de fraaie Eemsdelta. De officiële aankondiging volgt nog.
Eind januari hebben we overleg gehad met andere verenigingen uit het dorp die ook activiteiten organiseren.  Zo weten we van elkaar wat er speelt en kunnen zo nodig de activiteiten op elkaar afstemmen. Dit overleg wordt door alle partijen als waardevol ervaren en wordt jaarlijks georganiseerd. Op de agenda stond ook het organiseren van een feestdag of weekend voor het dorp. Zie ook oproep verderop in het Riepster Nijs.
Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd, georganiseerd door Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Via de wedstrijd Kern met Pit worden bewonersgroepen uitgedaagd om hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Via 'Kern met pit' heeft Anita Bos (penningmeester DB) €1000,- binnengehaald voor IJsvereniging!
Wilt u hier meer informatie over of zijn er nog meer goede ideeën, dan kunt u ons altijd benaderen.

Mocht u wat willen melden, ons emailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dorpsbelangen

Vereniging Dorpsbelangen Zeerijp

Vereniging Dorpsbelangen Zeerijp behartigt de belangen van (de inwoners van) ons dorp. Dit gebeurt op een aantal manieren.

We treden op als contactpersoon naar de gemeente.

Over een aantal dingen is al regelmatig overleg met de gemeente. Het onderhoud van de wegen, het onderhoud van het groen en ook de verkeersveiligheid komen regelmatig ter sprake. Momenteel zijn we met de gemeente in onderhandeling over handhaving van onze voorzieningen (waaronder de sporthal en de voetbalvereniging). De gemeente wil drastisch bezuinigen op deze voorzieningen, wij willen deze zoveel mogelijk behouden voor ons mooie dorp. Daarnaast is er vanuit Dorpsbelangen in samenwerking met een aantal inwoners een Dorpsvisie ontwikkelt. Uit deze visie zijn een aantal werkgroepen ontstaan: werkgroep Groen, werkgroep Jeugd en een werkgroep die een website ontwikkelt voor het dorp.Het is de bedoeling om samen met de inwoners de plannen die uit de visie voort gekomen zijn gestalte te geven. Naar de gemeente toe hebben we op deze manier een handvat om te laten zien wat we als dorp willen.

We organiseren activiteiten in het dorp.

Naast het vaste bestuur beschikt Dorpsbelangen over een activiteitencommissie die de organisatie van de vaste en eenmalige activiteiten voor hun rekening neemt. Voorbeelden hiervan zijn: tweejaarlijkse kermis in september, een kinderochtend op Paaszaterdag en de Sinterklaasviering. Daarnaast zijn er nog een aantal commissies die ook onder Dorpsbelangen vallen maar zelfstandig opereren, zoals de Speeltuincommissie die voor het onderhoud van de speeltuin zorgt en ook regelmatig nieuwe speeltoestellen aanschaft. En ook de Schierkampcommissie is zo`n commissie; zij organiseert elk jaar voor de kinderen uit het dorp een vakantieweek naar Schiermonnikoog.

Het bestuur bestaat nu uit:

  • Hannie Kuipers, voorzitter
  • Harriët Wals
  • Anita Bos, penningmeester
  • Simon Broekema, lid
  • Lianne Wierenga, lid
  • Carla Afman, lid

Er is nu een algemeen mailadres van dorpsbelangen. Dat is:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

 
 
 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.