Heringebruikname molen

Heringebruikname molen ,,De Leeuw”

 Op zaterdag 27 oktober a.s. zal de molen van Zeerijp officieel weer in gebruik genomen worden na de restauratie.

Vanaf 15.45 uur zal er muziek zijn bij de molen door popkoor Ripa, is er een hapje en een drankje (verzorgd door Jan Vast), zijn er een paar toespraken en vervolgens zal mevr. Nienhuis-Dijk (de weduwe van de laatste molenaar van Zeerijp) de officiële openingshandeling verrichten.

De kinderen van De Wilgenstee zullen in de weken hiervoor afgaande  kleurplaten en kijkdozen maken. Deze zullen tentoongesteld worden op de zaterdag van de opening in de molen. Een jury zal per leeftijdsgroep (3 groepen) de mooiste uitzoeken en deze kinderen ontvangen een prijsje. De winnaars zullen op de middag zelf bekend gemaakt worden.

We hopen veel dorpsgenoten te zien bij de molen op de 27e oktober.

Op dezelfde middag wordt ook de molen ,,De Hoop” te Middelstum weer officieel in gebruik genomen. Dit gebeurt voorafgaande aan de molen in Zeerijp. De officiële genodigden worden  per bus van Middelstum naar Zeerijp vervoerd en komen rond 15.45 uur aan in Zeerijp.