jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen 17 april 2014

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Zeerijp op donderdag 17 april 2014 om 20.00 uur in het Dorpshuis

Agenda

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen van de jaarvergadering 2013
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie
 8. Contributie
 9. Jaarverslag Schierkamp
 10. Verslag kascommissie
 11. Jaarverslag Speeltuincommissie
 12. Verslag kascommissie
 13. Jaarverslag Riepster Nijs
 14. Verslag kascommissie
 15. Verkiezing kascommissie
 16. Schouw en overleg gemeente
 17. Werkgroep Wilgenstee
 18. Jeugdwerk
 19. Dorpsvisie
 20. Bestuursverkiezing, aftredend: Margriet Drent, niet opnieuw herkiesbaar
 21. Rondvraag
 22. Sluiting
 23. Pauze

Na de pauze zal de film D.E.A.L. vertoond worden. Dit is een misdaad komedie die ongeveer een half uur duurt en het verhaal vertelt van Tjalling Beukema, een lokale puber die met lood in de schoenen naar zijn eerste stagedag gaat bij de immer bekvechtende windmolenmonteurs Oscar en Riekus. Wanneer Tjalling, vanuit de top van een windmolen, een drugsbende ontmaskert die illegaal stroom tapt, ontpopt hij zich tot de grote held. Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van grensverleggende techniek en het fraaie landschap van Noordoost Groningen.

De film is een initiatief van de Drewes Wildeman en Fedde Hoekstra.