Dorpshuis

Dorpshuis Bij Jacobus

De Stichting Dorpshuis ,,Ons Huis” is opgericht op 27 november 1963. Het doel van de stichting is het instandhouden en (laten) exploiteren van een dorpshuis in Zeerijp ten behoeve van het verenigingsleven in Zeerijp en omliggende dorpen en voor ontplooiing van sociale en culturele activiteiten. Het dorpshuis van Zeerijp is in 1967 in gebruik genomen. Tot 2004 was er een gezamenlijk gebruik met voetbalvereniging De Fivel. De voetbalclub groeide echter uit haar jasje en heeft toen een eigen onderkomen gebouwd.

Vanaf 2005 wordt door de stichting er niet meer gewerkt met een beheerder, maar met een pachter. Om het dorpshuis naar buiten toe meer uitstraling te geven is de naam veranderd in ,,Bij Jacobus”. De stichting heeft wel gewoon haar naam gehouden. De huidige pachters zijn: Alie Leeuwis en Bert Kremer.

Telefoon Dorpshuis: 0596-850974 / 06-46005989. http://www.bijjacobus.com

In het dorpshuis is een Archeologisch Informatie Punt ondergebracht, waar de cultuurgeschiedenis van Zeerijp wordt gepresenteerd.

Ieder jaar is er een inspraakavond voor het hele dorp waar het bestuur verslag doet van alle activiteiten en investeringen. Op deze avond heeft een ieder gelegenheid zijn/haar meningen, wensen, bezwaren, enz. kenbaar te maken.  Het bestuur van de stichting wordt bij voorkeur gevormd door personen die worden afgevaardigd door de verenigingen en instellingen in het dorp en bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Albert Hartman
  • Berthe te Velde
  • Marten Bos
  • Martijn Vermue
  • Afke Abbes

foto1