Kerk

St. Jacobus

De grote rijzige bakstenen kruiskerk in Zeerijp is gebouwd in de 14e eeuw [ca. 1350] en is een van de vele middeleeuwse kerken die we in de gemeente Loppersum aantreffen. De kerk, gewijd aan de apostel Jacobus en vandaar Jacobuskerk genoemd, werd gebouwd in een tijd, waarin duidelijk gotische elementen de overhand hebben genomen in de Groningse Romano-Gotiek. Aan de hoge spitsboogramen is dat duidelijk zichtbaar. De toren staat los van de kerk en dateert ook uit de 14e eeuw. Opvallend is de open, spitsbogige doorgang van de toren. Hij werd gerestaureerd in de jaren 1973/1974. Het opschrift van de randversiering van de grootste klok luidt:"Wetet jonkfrouwen, vrouwen ende mannen, dat dese klock ther eer Sant Annen ende Sant Jacobs is gegoeten koemt gerne ter kercke onverdroeten". 

De kerk is gerestaureerd in de jaren 1962-1966 en werd daarbij geheel in zijn middeleeuwse glorie hersteld. Bij het betreden van dit kerkgebouw komt men meteen onder de indruk van de rode kleur. Het gehele interieur heeft de kleuren teruggekregen uit de bouwperiode, slechts enkele stukjes herinneren aan latere tijden. De bakstenen muur is bestreken met een saus in een warme, steenrode kleur, terwijl het voegpatroon in wit is aangegeven. In vele andere kerken is ontdekt, dat ook daar het interieur in een bepaalde tijd rood is geweest. In Zeerijp was de mogelijkheid aanwezig dit alles te herstellen, daar er geen houdbare overschilderingen uit latere tijden aanwezig waren.

Meer informatie over de Jacobuskerk van Zeerijp: jacobuskerkzeerijp.nl

738694431_6_5mx9

kerk2