geschiedenis dorpsbelangen

Een historisch overzicht van de vergaderingen van Dorpsbelangen in Zeerijp, samengesteld door P. de Boer. Voor nadere info of reacties en aanvullingen mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dorpsbelangen door de jaren heen deel 1, 1956

Dorpsbelangen door de jaren heen deel 2, 1957-1965

Dorpsbelangen door de jaren heen deel 3, 1967-1974

Dorpsbelangen door de jaren heen deel 4, 1975-1979

Dorpsbelangen door de jaren heen deel 5, 1979-1982

Dorpsbelangen door de jaren heen deel 6, 1983-1984

Dorpsbelangen door de jaren heen deel 7, 1984-1989

Dorpsbelangen door de jaren heen deel 8, 1990-1993

Dorpsbelangen door de jaren heen deel 9, 1993-1996

 

Dorpsbelangen door de jaren heen deel 1, 1956

In de aankomende uitgaven van het Riepser Nijs, zal ik proberen om vanuit de notulen van Dorpsbelangen van vroeger een beetje te laten zien hoe het er vroeger op een vergadering aan toeging en van wat er zoal in het dorp speelde. Even vooraf, Zeerijp behoorde nog tot de gemeente t’ Zandt met Eenum - leermens-Oosterwijtwerd en Zijldijk.

Wij beginnen op 17 maart in het jaar 1956. De bijeenkomst speelt zich af in de boerderij/cafe’ van Brouwer, wat nu als woonhuis dient en links van de pastorie staat. Achter deze boerderij/cafe’ heeft ook vele jaren de Fivel gevoetbald. Begin er maar eens met een wat oudere Riepsters over en je krijgt de mooiste anekdotes. De heer K.I. Reiffers die een schildersbedrijf heeft gehad en tegenover de Wilgenstee woonde, opent de vergadering met uit te leggen wat de aanleiding van deze vergadering is. De commissie van klokherstel had bij de inwijding van de klok geopperd om in het dorp samen in een dorpsvereniging verder te gaan om meer zaken voor elkaar te krijgen in en voor Zeerijp. Daar werd ook besloten dat een voorlopige commissie de zaken al zou gaan behartigen, wat tot aanvragen leidde om een subsidie te verkrijgen voor het klokluiden en onderhoud van het uurwerk en tijdsaanduiding. In de vergadering wordt nu gevraagd of iedereen er voor is om tot een vereniging te komen voor het behartigen van dorpsbelangen en algemeen nut. De heer G van Bergen brengt nog in dat Dorpsbelang mensen die om een of andere reden hun werkzaamheden niet kunnen verrichten te helpen. Dit voorstel krijgt geen bijval van J. van kalker die vindt dat het een burenplicht is, want anders draaien daar altijd de zelfde mensen voor op. Er wordt meteen besloten om de contributie op 1 gulden te zetten en voor de oude van dagen 0,50 cent en ook worden de aanwezigen gevraagd om meteen maar lid te worden. Alle 31 aanwezigen zijn daartoe bereid. Hieronder enige namen die nog tot herkenning kunnen leiden omdat er nog familie op het dorp woont: G. van Bergen-D. Reiffers-D. Huisman-D. Schipper- F. Bosma en J. Willemsen.

De eerste voorzitter wordt na de bestuurverkiezing de Heer K.I. Reiffers en de secretaris de heer G. Meijer. Er wordt ook besloten een oliebollenaktie te organiseren in de gemeenten het t’ Zandt en Loppersum op 28 april. De eerste vergadering van Dorpsbelangen wordt gehouden in het café van van Bergen, die nu als woonhuis dient (Nastrovja) op 7 juli 1956 Er zijn 24 leden aanwezig. Hier enige hoogtepunten uit de vergadering, de oliebollenaktie heeft na aftrek van kosten 324 gulden opgebracht en er wordt 250 gulden gereserveerd voor het schilderen van de wijzerplaten van de kerkklok. Dat na diverse branden is gebleken dat de spuitwagen van de gemeente Loppersum er sneller is dan die van het gemeente t’ Zandt. Er komt een algemeen reglement en er wordt gesproken over verzakkingen van de goten op diverse plekken in het dorp. Ook wordt er gesproken over het doen overgaan van de Kampweg naar de gemeente. Ook wil men graag een gymnastiekzaaltje en speelveld voor de opgroeiende jeugd. Sommige mensen vertellen dat de radio stoort tijdens het klokluiden.

Nog even een weetje, de Borgweg had toen de naam Hoofdweg en daarvoor zelfs nog Heerenweg en in de verslagen wordt hij ook wel de provinciale weg genoemd. Pas in de jaren 60 is het Borgweg geworden.

 


 

Dorpsbelangen door de jaren heen deel 2, 1957-1965

Hier weer wat geschiedenis uit de notulen van de vereniging Dorpsbelangen en we gaan weer vergaderen op 10 juli 1957 met 25 leden. Na alle plichtplegingen wordt het woord gegeven aan Ds. Colijn uit Woldendorp die wat gaat vertellen over de ontvolking en gemeenschapszin op het platteland. Het is dus niet alleen van deze tijd dat er over leegloop wordt gesproken. De spreker had al een vooruitziende blik omdat hij toen voor het vollopen van de Randstad waarschuwde. Hij vond het door overheidsgeld gesteunde soda project in Delfzijl (Akzo) en de daaropvolgende aantrekkende kracht van de industrie niet goed voor Delfzijl en ook dat het dorp (Delfzijl) er onrustig? door zou worden. En dat alle mensen dan een nummer zouden worden in deze fabrieken. De heer Colijn gaat zo nog drie bladzijden door met vertellen hoe het moet gaan in het leven. Na de pauze is er de rondvraag en komt het volgende aan bod, verplaatsing postbus en reflectoren bij het sintelpad (wat nu Eenummerweg is). En of er centrale douches in het dorp kunnen komen en ook een vraag over de verlichting van de wijzerplaat.

Nu gaan wij verder naar de volgende vergadering op 5 juli 1958 met 20 leden. Bij deze vergadering zijn er de volgende wethouders aanwezig n.l. A. Smit, Th. Doorn en J.Alsema. De punten van de vorige vergadering, het verplaatsen van de postbus en de dorpsdouches kunnen om financiële reden niet gerealiseerd worden. Ook de verlichting van de wijzerplaat kan om technische redenen niet doorgaan. In het jaarverslag van 1958 lezen wij dat op 27 sept. 1958 de nieuwe verbindingsweg naar Eenum wordt geopend. De schoolkinderen laten ballonnen op met hun naam er op en later op de dag komen de wandelaars binnen van de wandeltocht die georganiseerd was door de plaatselijke wandelvereniging, die 350! lopers trok. De penningmeester de heer D. Huisman is na een plotseling overlijden op 2 dec. naar zijn laatste rustplaats gebracht. Ook werd er een bal geschonken aan de jubilerende (25 jaar) voetbalvereniging de Fivel. Er is ook een aanvraag naar het gemeentebestuur verzonden of het mogelijk is om op het landje tegenover het café van Bergen een speelweide te realiseren. Nu gaan we naar de volgende vergadering op 17 juni 1959 in café Brouwer met 17 leden. Steeds komt de problematiek van de stinkende sloten bij de Tilhoek ter sprake en men gaat een nader onderzoek instellen. De kerkvoogdij vraagt om een subsidie van 20 gulden als vergoeding van het dagelijks luiden van de klokken, dit wordt gehonoreerd. De speelweide komt nog aan de orde en de wethouder Smit vertelt dat een plek bij de tuin van Klinkhamer op bezwaren stuitte en wordt afgewezen. Men wil graag een bankje plaatsen bij de pastorie en om de kosten te drukken kan het ook wel met oude spoorbielzen. Op deze avond is de heer Brongers uit Middelstum uitgenodigd, die als onderwerp planologie en het platteland heeft.

We gaan verder op 22 juni 1960 in café van Bergen met 10 leden. Na alle plichtplegingen vertelt de heer Venema dat hij wegens ziekte en ouderdom zijn bestuursfunctie wil beëindigen. Er kon geen nieuw bestuurslid worden gekozen omdat er te weinig leden en boeren!!!! Waren. Hieruit maak ik op dat er naar gestreefd werd dat uit alle lagen van de bevolking een bestuurslid aanwezig moest zijn. Punten die de avond passeerden waren, snelheidsborden verplaatsen en de richtingsborden richting Eenum terzijde van het transformatiehuis te plaatsen, verder nog de straatverlichting. Nu wil men weer een speelweide tussen de tuinen van Smit en Nienhuis, omdat het grond van de woningstichting is, ook dit wordt onderzocht. De heer Bongers uit Middelstum houdt een lezing over Edelkruid (tabak) en brengt vele pijpen en tabaksartikelen mee.

Wat mij opvalt is dat het hele verhaal bijna letterlijk in de notulen wordt vermeld, dat moet een hele opgaaf geweest zijn. In café Brouwer wordt de vergadering van 16 augustus 1961 gehouden met 20 leden. De heer O.Bosman stelt een stoppelveld ter beschikking voor de motorvereniging MTTK uit Nieuw Roden. Deze vereniging wil graag een grasbaanrace in de gemeente t’ Zandt houden. Het gemeentebestuur wijst het veldje t.o. het cafe’ van van Bergen tijdelijk als speelweide aan. Er worden een zandbak en twee wippen aangebracht, dus hier ontstaat de speeltuin zoals hij er nu nog is. Men wil graag een gymnastieklokaal in het dorp, maar men denkt dat het moeilijk wordt met 1 school in het dorp. Ook wil men er een kleuterschool in onderbrengen, maar om in aanmerking voor subsidie te komen moeten er gemiddeld 30 kinderen zijn. Het aantal leden van dorpsbelangen is +/- 120 na een ledenwerfactie van de heer Senneker ( 20 nieuwe leden )

De volgende vergadering is op 23 april 1965 !!!! met 17 leden. U leest het goed, er zijn door diverse omstandigheden 4 jaar geen vergaderingen geweest. In deze periode is er besloten een dorpshuis/gymzaal te realiseren. Ook werd in deze periode de Hoofdweg omgedoopt tot Borgweg. Toevallig las ik in het prachtige historische boek “van Riepsterlicht tot Wilgenstee” dat de weg ook de naam Tilweg heeft gehad. B en W willen dat de molen een recreatieve functie krijgt, maar iedereen vindt dat het een cultuurmonument moet blijven. De molen kan als pakhuis aan de firma Nieveen verhuurd worden. Er wordt druk gesproken over nieuwbouw in het dorp, en hoeveel huizen Zeerijp misschien krijgt toegewezen. De heer Senneker stelt voor om een tuinwedstrijd te organiseren en krijgt daar bijval voor. De heer van Schendel van de zeevaartschool verteld over zijn ervaring als stuurman op de grote wereldzeeën. Ik neem aan dat de aanwezigen zich en aan het einde van de lezing een beetje zeeman hebben gevoeld en als een echte zeebonken er een oorlam op ingenomen hebben.

 


 

Dorpsbelangen door de jaren heen deel 3, 1967-1974

We gaan weer 2 jaar verder naar 5 mei 1967 in café Brouwer. De keuringen van de siertuinen gaan door en er zullen 3 keuringen plaatsvinden n.l. 2 geheim en 1 openbaar met onafhankelijke keurmeesters o.a. hoveniers en personen van buiten het dorp. Bram Frankes vroeg naar nieuwe boxen aan de nieuwe weg. Na navraag bij Bram wat er met boxen werd bedoeld, gaf hij aan dat het parkeerplaatsen bij de weg betekende. Onno Bosman wilde niet dat de nieuwe weg door zijn land werd aangelegd, het was n.l de bedoeling dat de doorgaande weg bij het café rechtdoor zou gaan en het huis van Fokkens dan zou moeten verdwijnen. Het is niet bekend of het niet doorgaan van de aanleg aan de heer Bosman heeft gelegen, maar hem kennende zou hij zeker de eer hebben opgeëist. Er wordt gesproken over het 100 jarig bestaan van de school, om die gelijktijdig met de opening van het dorpshuis te houden, maar dat lijkt niet haalbaar. De heer Wolthuis toont dia’s uit het dorp en de heer Henrichs laat dia’s zien over zijn werk bij een baggerbedrijf in Nigeria. Nog even een weetje, in dit jaar werd het dorpshuis gerealiseerd.

We gaan voor het eerst vergaderen in het dorpshuis “Ons Huis”op 27 september 1968 met 9 leden. Een van de agendapunten is de vraag of de vereniging nog bestaansrecht heeft. Na overleg wil men de vereniging behouden om toch een schakel te zijn tussen het dorp en het gemeentebestuur. De aanleiding om dit punt op de agenda te krijgen was omdat de heer Wildeboer meer bewoners bij het dorp en vereniging wilde betrekken, hij deed dit uit psychologisch oogpunt om de mensen wakker te schudden. Men vindt ook dat de tuinkeuringen altijd de zelfde winnaar heeft, men stelt voor het dorp in delen op te splitsen en dat de prijswinnaars bij de volgende keuring moet worden uitgesloten. Dit wordt door de vergadering verworpen, de wedstrijd is om het dorp te verfraaien en moet het winnen van prijzen niet het hoofddoel zijn. De voetbalvereniging stelt een doel voor het trapveldje ter beschikking. Er vindt ook een bestuursverkiezing plaats. Helaas is het verslag soms moeilijk te ontcijferen maar ik zie dat de nieuwe voorzitter A.Weistra is geworden. Er wordt vermeld dat de haag bij A. Smit gevaar voor het verkeer en de kinderen oplevert. Verder wil men met de kinderen gaan dammen en neemt men contact met de damclub op.

Weer terug naar café Brouwer voor een vergadering op 3 oktober 1969. Voor de speeltuin is via een collecte 648 gulden bijeengebracht. D.reiffers vroeg of de haag bij A. Smit ook al ingekort is. De contributie gaat van 1 gulden naar 1,50. De bank bij de pastorie was totaal kapot en de heer J Dales had last van het overhangende houtgewas van J.E.Keijer dat het uitzicht belemmerde. Hier de uitslag van de tuinkeuring: 1. J. Dales 2. D. Reiffers 3. J. Schuurman

Op 17 dec. 1971 weer een vergadering in Ons Huis met 16 leden. Voorzitter A. weistra meldt dat er in 1970 geen vergadering is geweest wegens het ontbreken van kasmiddelen. Dit had te maken met het niet verstrekken van een toegezegde subsidie van de DAM-GADO i.v.m het plaatsen van een abri. Helaas wordt er verder niets vermeld, maar zo staat het in het verslag. Ik betwijfel of dit de enige reden was. De leden zeggen toe om de speelweide met de toegezegde attributen o.a. spoorbielzen en telefoonpalen weer op te knappen. De heer G. Bonder wil dat er wat aan het hoge riet wordt gedaan op de hoek provinciale weg en de Eenummerweg i.v.m. de veiligheid van de schoolgaande jeugd.

Vergadering op 8 febr. 1973 in Ons Huis met 18 leden. De heer J.E. Huizinga wordt als nieuwe voorzitter gekozen. De contributie gaat weer omhoog naar 2 gulden 50. Men wil ook graag een postzegelautomaat in het dorp hebben. Ook maakt men zich zorgen over de vervuilde sloten in het dorp. De gemeente heeft het snoeihout van de meidoorns op de Eenummerweg niet opgeruimd wat tot vele lekke banden heeft geleid. De heer N. Mulder wil dat de vereniging de taken van de oranjevereniging overneemt, omdat die niet meer bestaat, maar dat blijkt een misverstand.

We gaan weer verder op 14 dec. 1973 in Ons Huis met 22 leden. De gemeenteraad stuurt een nota voor verricht werk aan de speelweide, maar wordt retour gestuurd omdat Dorpsbelangen geen opdracht heeft gegeven. De Oranjevereniging heeft zich toch opgeheven en Dorpsbelangen neemt de organisatie over op de hoogtijdagen. De contributie wordt gebracht op 4 gulden per gezin en 2,50 voor 65 plussers. Enkele punten die de vergadering passeren, de heer Koops vindt dat de dorpsbewoners politiek bewuster moeten worden en de heer Tammes pleit voor een telefooncel. Verder moet men voorkomen dat de bomen die t.o. de smederij van M. Engelage worden omgezaagd. In verband met de parkeeroverlast van vrachtauto’s aan de torenkant , wil men dat de auto’s naar de opslag worden verbannen, door een parkeerverbod in te stellen. Er werd ook weer na jaren een jaarverslag gepresenteerd. Hieruit wat activiteiten die georganiseerd werden o.a. een poppenkast en een door Jan Martens uitgezette sterrit. Ook zijn er ook twee discoavonden en een dropping georganiseerd in Drenthe waarbij ook Eenummers bij betrokken waren. En wordt er ook nog vermeld dat de molen een nieuwe kap heeft gekregen.

We gaan naar 25 nov. 1974 in Ons Huis met 29 leden!! Er wordt door de voorzitter even bij stilgestaan dat er bij de gemeenteraadsverkiezing 4 zetels door de Riepsters worden ingenomen.De heer D.E. Reiffers wordt 1e bij de tuinkeuring. Er wordt ook uitleg gegeven over het oprichten van de peuterspeelzaal en dat daar verder aan wordt gewerkt.. Men vindt dat de provincie de woning van de familie Fokkens verwaarloost. In het jaarverslag staat o.a. de oprichting van de stichting peuterspeelzaal. Er is overleg met de gemeente geweest over de riolering en trottoirplannen en het bestemmingsplan. Na jaren was er weer een kermis en ook een dropping naar Exloo.

 


 

Dorpsbelangen door de jaren heen deel 4, 1975-1979

Vergadering in Ons Huis op 19 nov. 1975 met 28 leden. Er wordt door diverse leden gesproken over de gevaarlijke situatie voor de schoolkinderen rond de Borgweg bij de molen en de Eenummerweg. Ook nu wordt er weer geklaagd over de staat van de sloten, omdat het riet te hoog is en het uitzicht wordt belemmert. Ook de stinksloot van Bosman naast de school moet het ontgelden. De contributie gaat ook weer op de schop n.l. 5 gulden voor een gezin en 2,50 voor een alleenstaande. In het jaarverslag staat vermeld dat er speeltuinattributen van de vereniging uit Zuidhorn zij aangekocht en inmiddels zijn geplaatst. De naam voor de speeltuin is “Nainhoes Kampke” geworden. Ik denk dat het vernoemd is naar molenaar Nienhuis.

Op 8dec. 1976 gaan weer vergaderen in het Dorpshuis met 17 leden. Men heeft nu 161 leden, wat een stijging van 30 leden is. Ook de vereniging komt wat in de slappe was te zitten n.l. bijna 4500 gulden. Voor het eerst komt er een vrouw in het bestuur en wel mevr. Bode. Je kunt je nu een bestuur zonder vrouwen niet meer voorstellen, maar het was toen een unicum. H.P. Reiffers vindt dat de honden aangelijnd moeten worden in het dorp, helaas vermelden de notulen niet wat de overlast van de honden was. Op 7 jan. was er een Neijoarsveziede met o.a. Thomasvaer en Pieternel. En zijn ook nog drie disco’s geweest met iets teruglopende belangstelling. In dit jaar begint men met een kampweekend met 30 personen, wat later tot het bij iedereen bekende Schierkamp zou uitgroeien. Helaas wordt niet vermeld wie de leiders waren, mocht er in het dorp nog ergens een notulenboek of notities van de kampweken zijn wil ik daar ook wel een verslag van maken.

We pakken weer even een vergadering mee, en wel die op 1 dec. 1977 met 21 aanwezige leden. Ondanks wat gesputter wordt besloten om de tuinkeuring gewoon door te laten gaan. De eerste dame in het bestuur moet helaas door omstandigheden het bestuur weer verlaten en is het dus weer een mannenbolwerk , maar dat ligt niet aan het bestuur, maar er waren geen dames als kandidaat aangemeld. De vergadering wil dat het bestuur een fusie met de culturele vereniging “Ons Dorpshuis” gaat onderzoeken. Ook vermeld de kerkvoogd K.I.Reiffers dat de begrafenissen teruglopen door de opkomende crematies. Hier komt ook weer de verhoging van de contributie van 5 naar 7 gulden. Men wil van de Neijoarsveziede een terugkerend evenement maken, maar voor dit jaar zal het niet meer lukken.

We gaan weer verder op 21 nov. 1978 in het dorpshuis. Mevr. I. Delea vraagt of er 4 maal per jaar een ledenvergadering kan komen, maar dat vinden ze toch te veel van het goede en houdt men het op 2 maal per jaar. Er komen nu 2 vrouwen in het bestuur en wel mevr. Wouters en Martens. De vereniging “Ons Dorpshuis” wil geen fusie met dorpsbelangen en stelt voor de kwestie voortaan met rust te laten. Men heeft een kinderkamp in Onnen besproken. Men wil de kas gaan spekken met acties o.a. een bazaar, rommelmarkt en de schooljeugd kerstbakjes laten verkopen.

Op 7 maart 1979 wordt er weer vergaderd in het dorpshuis. In deze vergadering gaat het vooral over het vernieuwen van de statuten. Daar komt o.a. aan de orde, de leeftijdsgrens voor leden vanaf 18 jaar en de bestuursleden mogen maar een maal herkiesbaar zijn. De heer Keijer verteld over de naderende fotowedstrijd met daaraan gekoppelde tentoonstelling, dit in verband met het 125 jarig jubileum van het Nut in het t’ Zandt. De heer Veldman vraagt of hij steun kan verwachten van de bewoners in verband met een vergunning aanvragen bij B enW, omdat de heer Veldman de nieuwe eigenaar van de Vègè winkel is geworden.Om wat voor een vergunning het gaat wordt niet vermeld.

Al snel is er al weer een vergadering en wel op 20 april 1979 in het Dorphuis. B en w melden dat bij het opstellen van een bestemmingsplan de bevolking er zo veel mogelijk bij betrokken zal gaan worden. Er zal een commissie worden gevormd met bewoners en raadsleden en daaraan wordt een overleggroep gekoppeld voor het kern en het buitengebied. De heer Boerema en Keijer worden gekozen als leden van de overleggroep. De molencommissie denkt dat er voor het bedrijfklaarmaken van de molen een subsidie is te verkrijgen. Het jaarverslag vermeld de volgende punten, De Neijoarsvisite was weer een groot succes. Op Koninginnedag was er een optocht van verkleedde kinderen en een goochelaar. Het jeugdkamp gaat naar Ommen en er was voor het kamp een pennen actie op touw gezet. Van nu af aan kan ik ook uit eigen ervaring putten wat de vereniging Dorpsbelangen aangaat n.l. wij zijn begin van 1979 op de Kampweg gaan wonen en ben ik bestuurslid/secretaris van de vereniging geworden. Heel actueel is tegenwoordig het inburgeren in de samenleving, nu dat is ons goed gelukt. Voordat je er erg in had, voetbal je bij de Fivel, zit je in een bestuur en help je op school. Als je in die tijd een vergadering bezocht dan was de kans groot dat je aan het einde van de avond gewild of ongewild een bestuursfunctie had of in een commissie zat. Bijna iedereen van de bewoners van toen heeft wel een commissie of bestuurfunctie gehad bij een van de verenigingen. Toen ik in Riep kwam wonen waren er ook nog veel bewoners die of altijd of heel lang in het dorp hadden gewoond. Doordat je voor een vereniging of Schierkamp aan de deur kwam voor contributie innen en of actie’s, kon je iedereen in het dorp. Aanbellen hoefde niet, gewoon door de achterdeur naar binnen. Overal een praatje en dan soms ook koffie of wat sterkers er bij. Je moest er de tijd voor nemen, maar ik vergeet nooit de mooie verhalen van de bewoners wat ze allemaal hadden meegemaakt. Hier enkele namen van bekende Riepsters in die tijd n.l. de gebroeders Jetzes, G van Bergen de 3 gebroeders Reiffers en Willemsen en J.E. keijer en nog velen anderen.

 


 

Dorpsbelangen door de jaren heen deel 5, 1979-1982

Nu gaan we verder op 29 nov. 1979 gehouden in het Dorpshuis. De disco’s draaien met verlies en moet er nagedacht worden of we willen doorgaan. De heer E.Keijer wil graag dat op de ANWB borden ter hoogte van Garrelsweer, Zeerijp kan worden vermeld. Er zij ook vele vragen over de rioleringswerken in het dorp, er wordt vermeld dat de gemeente de klachten serieus zal nemen. Het bestuur stelt voor om het bestuur van 5 naar 7 leden uit te breiden i.v.m. het vele werk. Verder komen nog wat onderwerpen aan bod o.a. te hard rijden in het dorp, lantaarnpalen en de groenvoorziening.

Op 12 mei 1980 zijn we er weer in het Dorpshuis. Op deze vergadering is ook B en W aanwezig. De ANWB stuurt een brief met waarom op het bord bij Garrelsweer niet de naam Zeerijp zal worden aangebracht. De heer van der Munnik verteld wat over de agentschappen van de PTT en wat de mogelijkheden zijn voor de dorpen. Nu komen er ook weer veel knelpunten en problemen aan de orde, stinkende sloten, opknappen van de woning van Fokkens en de parkeerproblemen van de vrachtauto’s. En wat moet er gebeuren met de oude school op de Kampweg? En waarom is de Noorderstraat nog niet afgesloten voor doorgaand autoverkeer? Zo gaat het overleg met B en W nog velletjes lang door, te veel om op te noemen, maar als je ze doorleest zie je veel politieke antwoorden en is er niets veranderd met het heden.

De volgende vergadering is op 26 nov. 1980. De GADO vraagt in een brief of de bewoners nog wensen hebben, i.v.m. de nieuwe dienstregeling. Er wordt gesproken over de invoering van de strippenkaart en de klachten dat het duurder dan andere kaartvormen zou zijn. In 2011 waren er weer dezelfde discussies omtrent het invoering van de O.V. chipkaart. Klaas Bijsterveld gaat in dec. op Schiermonnikoog kijken voor een kampeerboerderij voor de kampweek. (Nu gaan de kinderen dus al meer dan 30 jaar naar Schier). Met oudjaar gaat men voor het kamp een oliebollen actie houden. Ook komt de nieuwe school ter sprake en waar hij zal moeten komen. Er wordt een stemming gehouden over de plek en de uitslag was, tussen Koops en Reiffers 1 stem, oude plek 4 stemmen en achter de woning van Irene Delea 10 stemmen . Deze plek achter Delea is later ook door het gemeentebestuur voor de school aangewezen. Als er kinderen meegaan naar het vakantiekamp van buiten het dorp zal er 10 gulden meer betaald moeten worden. En als laatste wil de heer Smit opheldering over de 200.000 gulden verbouwingskosten voor de woning van Fokkens. In 1980 presenteert de gemeente t’Zandt een nieuw bestemmingsplan met daarin opgenomen de nieuwe bosaanplant met wandelpaden rond het dorp. Het plan van toen is niet geheel tot uitvoer gebracht n.l. de Noorderlaan en Middenlaan zouden voor voetgangers een doorgaande weg worden richting het bos aan het Maar en dan richting Zuiderlaan. Ook het pad achter de kerk van af de Woldweg kreeg in het plan een aansluiting op de Eenummerweg en Borgweg, maar alleen de aansluiting aan de Borgweg is er gekomen, die naar de Eenummerweg loopt dood.

We gaan weer vergaderen op 31 maart 1981 in cafè Bremer met 43 leden. In deze vergadering wordt geopperd om op het speelveldje “Nainhoeskampke” maar in te vullen door er huizen op te zetten, gelukkig wordt er na stemming besloten de speeltuin niet te verplaatsen. Er worden diverse suggesties over de veiligheid van de hoek Molenweg en Borgweg gedaan, o.a. haaientanden, stopborden en ook de bocht veranderen. Er wordt nog gedebatteerd waar het rijdende PTT kantoor moet staan, die omstreeks de jaarwisseling het dorp aan gaat doen. Er komen ook suggesties voor het 25 jarig bestaan van Dorsbelangen, o.a. een muziekkorps, vlaggen in het dorp, molen laten draaien en voor de kinderen film, straattekenen en riepsterpoppen? En nog veel meer.

Op 25 nov. 1981 Vergaderen we weer in het dorpshuis met 38 leden. Het rijdende postkantoor komt aan de molenweg te staan bij de graandrogerij Nieveen.

Op deze avond zijn de burgemeester de Munnik en de heren Dijksterhuis en Sennema van de rijkspolitie ook aanwezig. Die debatteren over de veiligheid in het dorp. Er wordt gesproken over nieuwbouw of verbouwen van de openbare school, volgens de burgemeester blijkt de plaats aan de kwekersweg niet mogelijk, maar het bleek later toch de juiste plek te zijn. Men wil wel met verbouw of nieuwbouw van de school in 1982 beginnen. Er komt een kosteloze gemeentegids en de gemeente betaald de koffie en 1 consumptie.

Toen behoorde Zeerijp nog tot de goed in zijn slappe was zittende gemeente t’ Zandt i.v.m de onroerendgoed inkomsten van de aardgaslocaties in de gemeente.

Nu gaan we naar 14 april 1982 in het dorpshuis met in totaal 14 aanwezigen incl. bestuur en twee gasten. Er wordt vermeld dat wegens beperkende maatregelen van de overheid er geen nieuwbouw aan de Noorderstraat zal worden gerealiseerd. Het probleem van de loslopende honden is nog niet opgelost en het is vervelend dat de honden de speeltuin en trapveldje bevuilen. Voor Koninginnedag stelt men een kruiwagenrace en verkleed voetballen voor. Twee dames uit Woldendorp geven een lezing met dia’s over Sri Lanka.

Op 16 nov. 1982 weer een vergadering in het café Kruijskamp. U ziet dat er weer een andere uitbater in het café is, het wisselde nog wel eens. Op deze avond zijn er ook weer diverse raadsleden aanwezig. De subsidie voor de tijdsaanduiding en het klokluiden gaat van 20 naar 100 gulden. In deze vergadering wordt ondergetekende in het bestuur gekozen en zonder pardon tot secretaris gebombardeerd. Er komt een eenvoudige omheining om de speeltuin en men wil graag van het voetballen af. Er wordt vermeld dat er naast de school een speel en voetbalweide komt. Irene Delea wil graag dat de bevolking meepraat over de invulling van het nieuwe schoolterrein. Jan Groenewege vraagt of de kosten van de heropening van de brug voor rekening van Dorpsbelangen komt, maar de voorzitter verteld dat de gemeente, de uitvoerder en de Gado bijspringen, ook stelt de Gado gratis een bus ter beschikking. De schoolkinderen nemen ook actief deel aan de opening en er is een fotoreportage te zien in het dorpshuis. Het Schierkamp was weer een groot succes met +/- 40 !!! kinderen. In dat jaar ga ik ook mee als kampleider en ik heb dat 5 jaar met heel veel plezier gedaan.

 


 

Dorpsbelangen door de jaren heen deel 6, 1983-1984

De volgende vergadering is op 13 dec. 1983 in cafè de ‘’meulenhorn’’

De uitbaters zijn dan Jan en Alie Martens. Enkele punten zijn: de vervallen woning aan de Middenlaan (nu gelukkig gesloopt en is er een mooi huis opgezet) de crossbaan en dat de oude school is verkocht, er zal een atelier en woning in komen, maar er is ook een bezwaarschrift binnengekomen volgens H.L. Smit. Ook vermeld de heer Smit dat er op subsidie wordt gewacht voor het opknappen van het monument.(de woning van Fokkens). Ondergetekende vertelt dat er nog geen beslissing is genomen over het uitbrengen van een fotoboek, omdat er nog een gegadigde voor een uitgave is. De ijsvereniging vraagt om een renteloze lening voor een veegmachine. Na kort beraad besluit de vergadering een lening van 500 gulden te verstrekken. De heer Onno Bosman peutert in de pauze nog enkele leningen bij particulieren los. In deze periode begint het wat onrustig te worden rond het Dorpshuis, er zijn klachten over het stichtingsbestuur ‘’Ons Huis’’. Men vindt de berichtgeving en openheid maar wat duister en men wil graag dat er een publieke tribune bij de vergaderingen aanwezig moet zijn .Men wil ook onderzoeken of er een dorpskrant kan komen i.z.m. met de school. Op de vergadering verwelkomen wij ook de heer Janske Smit, Janske was wat je in de volksmond een oude mopperkont noemt, soms zeiden de aanwezige leden dat hij niet zo mopperen moest. Ondergetekende had met Janske helaas een ongelukkige aanvaring. Ik vroeg aan een van de aanwezigen op een vergadering wat de naam van Janske was en men vertelde mij met overtuiging dat het om Janske Prie ging. Dus toen ik hem aansprak en hem ongewild Janske Prie noemde, werd hij echt even boos en zij hij met klemtoon het is Smit. Er doen diverse verhalen de ronde waarom hij Prie werd genoemd. Bij navraag bij de wat oudere Riepsters hoor ik dat hij vroeger voor het cijfer drie prie zij, en het tweede verhaal gaat over een ‘’Beeldenstorm’’ maar daar is verder geen documentatie over, wie het weet mag het zeggen. Deze Janske zette de hele vergadering op z’n kop daar hij iedereen verdacht van het ontvreemden van de ladder.(deze ladder was er voor algemeen gebruik bij de woningstichting woningen). Nadat Janske was uit gemopperd vertelde Jan Martens droog dat de ladder de kroeg als overwinterplek had gekozen.

We gaan weer verder naar 25 jan. 1984 in het Dorpshuis.

Op deze vergadering zijn de burgemeester en de heren van der Leest en Colijn aanwezig.

De burgemeester verteld dat er rustig aan zal worden gedaan, geen belastingverhoging, maar alleen zal de reinigingsbelasting worden bijgetrokken. Ook verteld hij dat het inwonersaantal gedaald is van 2540 naar 2513 personen. Dus 27 jaar geleden was er ook al sprake van krimp op het platte land. Verder de altijd weer terugkomende problemen o.a. verzakkingen van wegen, stoepen en wateroverlast in de Noorderstraat. Bram van Dam vindt dat de Fivel achtergesteld wordt ten opzichte van VV. t’ Zandt, maar de voorzitter vermeld dat dit probleem niet op deze vergadering thuishoort en het gemeentebestuur nodigt daarom de Fivel uit voor een gesprek. Een glascontainer is niet rendabel voor het dorp en men moet het maar naar Loppersum brengen, maar deze container staat er nu al weer vele jaren. Of zijn de Riepsters meer gaan drinken? Nu komt de gemeente met een ontwerp bestemmingsplan, dit is het vervolg op het voor- ontwerp uit 1980. Nu zal worden begonnen met het aanleggen van de bospercelen en wandelpaden en er komt ook een fietsverbinding van de Woldweg naar de Bosweg.

Nu het jaarverslag van 1984.

In dit jaar wordt stilgestaan bij de problematiek van het Dorshuis en de v.v. de Fivel. Deze kwestie maakte veel los in het dorp en veroorzaakte verdeeldheid en onrust. Omdat er veel nieuwe bewoners na deze perikelen in het dorp zijn komen wonen, geef ik even in het kort weer wat er toen speelde. De Fivel maakte gebruik van de kleedruimte en de Kantine van het dorpshuis. De Fivel kreeg daar een vergoeding voor. De Fivel vond dat de verenigingen met een eigen clubhuis meer kasgeld hadden door de baropbrengst. Het dorpshuis zat zelf ook in zwaar weer, wat de inkomsten aanging. Men was bang dat het dorpshuis geen bestaansrecht meer zou hebben als het tot een breuk met de Fivel kwam. Gelukkig is het dorpshuis er nog en heeft de Fivel nu een mooi clubhuis op het sportpark gekregen en is de rust in het dorp allang weer teruggekeerd. Na alle perikelen met het dorpshuis van de laatste jaren gaat het met de nieuwe pachters de familie Vast gelukkig weer de goede kant op. Na dit stukje belangrijke dorpsgeschiedenis gaan we weer verder met het jaarverslag. Door giften en vrijwilligers is er een opbaarruimte in zeerijp gerealiseerd. Koninginnedag stond weer bol van de activiteiten o.a. fietspuzzeltocht en een optocht voor de kleintjes. En ook het oranjebal in het cafè werd een groot succes. Ook was er een verloting gehouden ten bate van de kampweek en de trekking werd gehouden tijdens een kinderdisco. Op 19 mei werd er een rommelmarkt gehouden i.z.m de school voor aanschaf van attributen voor de dorpskrant. Het Riepster Nijs kan door de vele adverteerders gelukkig gratis worden verspreid. De kermis was er weer en de kampweek had alweer voor de 5e keer op Schier plaats gevonden.

 


 

Dorpsbelangen door de jaren heen deel 7, 1984-1989

We vergaderen weer op 28 nov. 1984 in het dorpshuis.

Op deze vergadering wordt Jantje van Veen gekozen, Jan zou het later nog tot voorzitter schoppen. Ik vermeld even het aantreden van Jantje omdat er door zijn aanwezigheid prachtige discussies ontstonden. Soms ging zijn snor er behoorlijk van krullen. Verder heeft deze vergadering niet echt veel hoogtepunten, het waren meestal oude problemen die om aandacht vroegen. Het enige punt wat voor vuurwerk zorgde was een felle discussie over de peuterspeelzaal.

Nog weer een vergadering en wel op 28 nov. 1985

Op deze vergadering komen enkele punten ter tafel zoals of de crossbaan er nog komt en de verkeershinder. Voor het Schierkamp wil men tasjes met opdruk laten maken voor de verkoop. Verder waren er geen schokkende punten meer.

Wij gaan verder met het jaarverslag van 1985. Verheugd zijn wij door de grote opkomst op de “Neijaoarsveziede” waar Thomasvaer en Pieternel weer de show stalen. Ook de modeshow van “met Riep op pad” werd goed ontvangen. Tijdens de kermis waren er het ganzenbord, zwientjetikken, touwtrekken en een barbecue. Ook in dit jaar wordt de opbaarruimte verbouwd en is nu een volwaardige voorziening geworden. Er wordt op veel steun gerekend in 1986 i.v.m. het organiseren van de zeskamp. Ongeveer 36 !!! kinderen hebben weer een prachtige tijd op Schier gehad. Nu we het toch over de kampweek hebben, in deze vergadering neemt Linie Bijsterveld (nu Heun) als penningmeester afscheid. Ik wil haar even speciaal noemen omdat Linie er voor zorgde dat er altijd wel een kermis exploitant naar het dorp wilde komen o.a. botsauto’s draaimolens enz. En met haar toenmalige man Klaas Bijsterveld waren zij de dragende kracht achter het Schierkamp. Linie was als een echte moeder voor de kinderen en ik denk er nog wel eens aan terug, dat als wij met Linie s’avonds waren uitgeteld, een berenburgertje ons weer bij zinnen bracht.

We gaan weer verder met een ledenvergadering op 2 april 1986. Deze vergadering mag bijna niet de naam vergadering dragen i.v.m. met de zeer slechte opkomst. De voorzitter kan zich niet herinneren dat het ooit zo slecht is geweest. Maar het werd nog wel gezellig door naar films over het dorp kijken.

Op 13 nov. 1986 was er weer een ledenvergadering. Het is weer een vergadering zonder hoogstaande punten, weer een bestuursverkiezing en de veiligheid en de te breed uithangende hagen.

Het jaarverslag van 1986. Het sinterklaasfeest in het cafè was weer een succes en met Koninginnedag waren er weer de spelletjes en de puzzeltocht. Met de kermis waren er weer hanengevechten en touwtrekken en niet te vergeten de oliebollen voor de kampweek. Er wordt vermeld dat het weer de goede kant opgaat met het dorpshuis en waren er weer aktie’s ten bate van de kampweek.

 

We gaan verder op 26 nov 1987

Op deze vergadering zal voorzitter Jur Huizinga en ondergetekende het bestuur verlaten. De nieuwe voorzitter is Jantje van Veen en de secretaris wordt Fenco zijlstra. Het geld dat overgebleven is wordt besteed voor nieuwe gordijnen in het dorpshuis. Het hardrijden in de Noorderstraat en de abri bij de kerk waren een van de punten van de avond. Men vond dat een bushokje het uitzicht op de kerk zou belemmeren en als het regende moest men maar even naar het bushokje in het dorp lopen.

Nu het jaarverslag van 1987. Het belangrijkste evenement was wel de zeskamp op het sportpark in Zeerijp. Het was een geweldig spektakel waar echt iedereen in het dorp z’n steentje aan heeft bijgedragen. In de Noorderstraat zijn op het landje 4 woningen geplaatst. De jeugd ging al weer voor de 7e keer naar Schrier.

Nu gaan we weer vergaderen op 17 nov. 1988 met 26 leden. Er komen enkele punten zoals de Noorderstraat en de tegelpaden aan de orde, de gemeente zal in 1989 de tegelpaden repareren en zo nodig herzien. Verder worden er weer de nodige commissie en bestuursleden verkozen. En er wordt een glasbak geplaatst met een proeftijd van een jaar.

In het jaarverslag van 1988 wordt vermeld dat op 20 april de speeltuin is heropend en dat ook de pers er aanwezig was voor een foto. Er werd voor de schoolkinderen een balonnen-wedstrijd gehouden. In juni was er een rommelmarkt t.b.v. de speeltuin. Ook werd er begonnen met het aanleggen van een wandelpad langs het maar met een picknick tafel, die helaas is verdwenen. En de kermis was ook weer een succes met diverse activiteiten.

Het jaarverslag van 1989 wordt vermeld dat buiten de traditionele activiteiten er in Drouwenerzand een dropping is geweest. Tijdens de molendag was er fietspuzzeltocht die helaas wat in het water viel. En eindelijk zijn de verkeerremmende maatregelen genomen in de Noorderstraat. En werd de Riepster jeugdsoos opgericht.

 


 

Dorpsbelangen door de jaren heen deel 8, 1990-1993

Jan van der Veen ( ik noemde hem ten onrechte Jantje van Veen) gaf even een aanvulling, hoe het met de gordijnen van het Dorpshuis in elkaar stak. Er was namelijk geld overgebleven van de Zeskamp die in Zeerijp had plaatsgevonden. Na een dorpsenquete werd er besloten om tot koop van de gordijnen over te gaan.

We gaan weer verder op 24 april 1990 met 50 !!! aanwezigen. Het punt kampweek geeft een levendige discussie, maar ook nu komen de partijen er wel weer uit. Er kunnen nog steeds auto’s langs de fietssluis in de Noorderstraat. En er zijn te weinig parkeerplaatsen aan de Borgweg. De nieuwe gemeente Loppersum is een feit, men hoopt op een goede samenwerking met het nieuwe B en W.

We gaan weer verder met de algemene ledenvergadering op 15 nov. 1990. Enkele punten uit deze vergadering zijn om van de speeltuin een eigen vereniging te maken, het vrachtverkeer op B wegen en de verkeersdrempels in de Noorderstraat. Ook vindt men het jammer dat er te weinig bussen rijden in de ochtend en avond, tot slot moet de molen meer gaan draaien.

Nu het jaarverslag van 1990. In dit jaar weer de traditionele activiteiten o.a. de kermis met de barbecue en een braderie-priegelmarkt en een kanowedstrijd. Ik weet nog goed dat er een kano bij zat die alleen maar een bocht wilde maken, dat kwam doordat er later bleek een stabilisatorvin onder de boot verbogen was die als roer ging werken. Op Koninginnedag waren er i.v.m het bezoek van de Koningin in Loppersum geen spelletjes, die zijn toen verschoven naar Bevrijdingsdag. De jeugdsoos was zeer actief met 6 disco’s !! een dropping en een keertje uit zwemmen.

We gaan naar 26 nov. 1991 met weer een ledenvergadering. Deze vergadering werd beheerst door het aftreden van het hele bestuur, waarvan twee leden volgens het rooster en de anderen op eigen verzoek. Navraag bij de toen aftredende voorzitter Jan van der Veen, leert ons dat het geen geplande Aktie van het hele bestuur was. Omdat de voorzitter geen gehoor gaf aan het verzoek om toch maar weer herkiesbaar te zijn voor een nieuwe periode (Jan van der Veen had er 9 jaren bestuur opzitten) de andere leden spontaan aangaven dan ook maar op te stappen. Op de vraag of er ergens toch een conflict achter het opstappen zat, kon Jan van der Veen zich dat niet herinneren. Men zal nu zo snel mogelijk een nieuwe vergadering uitschrijven voor het kiezen van een nieuw bestuur.

Op 11 febr. 1992 wordt er een extra ledenvergadering uitgeschreven. Er wordt een geheel nieuw bestuur gekozen, i.v.m. met het aftreden van het gehele bestuur. De bestuursvergaderingen zullen op verzoek van de ledenvergadering openbaar worden. Wil men op een van de maandelijkse vergaderingen aanwezig zijn, moet men wel even informeren waar en wanneer er vergadert gaat worden.

Vergadering van Dorpsbelangen op 12 nov. 1992 met 32 aanwezige leden. Enkele punten uit deze vergadering: graag een picknicktafel bij de opslag, grotere letters in het dorpskrantje, de kastanjebomen voor de pastorie i.v.m. vallende kastanjes te vervangen door b.v. lindenbomen. De viering van het 125 jaar O.L.S. en het 800 jarig bestaan van Riep komen ook aan de orde. Ook maakt men zich zorgen over de bomen, die het uitzicht op de molen gaan belemmeren. In 1993 zal de Woldweg tijdens de ruilverkaveling doorgetrokken worden naar de Bosweg. En verder nog de terugkerende problemen rond parkeren bij het dorpshuis en speeltuin.

Jaarverslag van 1992.

In 1992 zijn de bewoners aangesloten op de kabel tv. Tijdens koninginnendag lieten de kinderen ballonnen op. De ballonnen van de prijswinnaars waren allen in Duitsland terecht gekomen. De kermis met bijkomende activiteiten waren weer een groot succes en ook Schierkamp was weer goed verlopen mede door het mooie weer dit jaar. Er is weer een zeskamp geweest in het t’Zandt tussen de dorpen van de voormalige gemeente t’ Zandt.

De volgende vergadering is op 25- febr. 1993 met 20 aanwezigen. Op 27 maart is er een boomplantdag in Zeerijp. Dit was het begin van het bosgebied rond Zeerijp. Uit eigen ervaring weet ik nog het gemopper van sommige bewoners die het niets vonden, omdat het weidse blikveld zou verdwijnen. Nu weten wij niet beter, als je door het bosgebied loopt, zie je nog steeds mooie vergezichten. Achter het voetbalveld richting Uithuizen zijn mooie zonsondergangen te zien en bij het Maar en het pad tussen de Woldweg en de Borgweg is mooi de zonsopgang te zien. Tijdens de kermis zal er het kuipsteken worden georganiseerd en start er een kinderknutseldag in het dorpshuis.

 

Dorpsbelangen door de jaren heen deel 9

Bij de vergadering van 23 nov. 1993 zijn buiten het bestuur maar 7 leden aanwezig. Er zij vele punten die betrekking hebben op de speeltuin n.l. drainage, omlegging riolering, peuterhoek en het winterklaar maken. Bij de molen wil men tijdens de molendag een rommelmarkt houden t.b.v. de speeltuin. Verder waren er geen hoogdravende punten meer op deze vergadering.

Het jaarverslag van 1993 van dorpsbelangen. Er was een boomplant dag en een inspraakavond over de reconstructie van de Borgweg in 1994. Ook werden de afvalcontainers door de ver. Dorpbelangen en volleybal vereniging de Blokkers bij de bewoners afgeleverd. Er waren ook weer de traditionele kermisdagen en was er een leuke sinterklaas viering in het café Nastrovja.

Op 16 maart 1994 vergaderen we weer verder. De geplande rommelmarkt tijdens de molendag bij de molen gaat niet door omdat men het geen reclame voor het dorp vond ? De kascommissie moet voortaan ook het financieel verslag van de kampweek controleren. Men maakt zich zorgen over het beschadigen van het veldje van de speeltuin tijdens de kermis. Men hoopt dit met rijplaten te voorkomen. De speeltuin heeft op deze vergadering toch al de aandacht o.a. het verplaatsen van de bank en het vastzetten van de toestellen op bielzen of in beton. De kascommissie wil zelf een schiettent runnen tijdens de kermis.

De volgende vergadering is op 24 nov. 1994 met ook nu weer heel weinig leden. Nu ik zo door de notulen heen kuier, valt het op dat er bijna geen belangstelling meer voor de vergaderingen van Dorpbelangen zijn. De rommelmarkt heeft 1000 gulden opgebracht, wat een mooi bedrag is. De vraag of in het dorp de kruisingen gelijkwaardig zijn te maken i.v.m. de veiligheid, kan niet worden gehonoreerd. Men moet goed opletten dat er geen afval op de oudejaarsvuurplaats wordt gedumpt, en moet men bij een constatering de politie inschakelen.

We lezen nu het jaarverslag van 1994. Uitspringende zaken waren de reconstructie/vernieuwing van de Borgweg. De bestrating bij de kerk wordt in het voorjaar overgedaan. Ook werd er een bank bij de bosvijver geplaatst en de speeltuin is opgeknapt, dit i.z.m de werkgroep sociale vernieuwing. 17 bewoners hebben zich aangemeld voor het collectieve woning verbeter project.

We gaan nu weer verder op 27 febr. 1995 met 9 aanwezige leden. De hoofdmoot op deze vergadering is de lijst van klachten en opmerkingen richting de gemeente o.a. de te hoge afvalheffing bejaardenwoningen en te hoge rioolheffing ten aanzien van andere gemeenten. Het vuil ophalen uitbesteden is voordeliger, het vervallen van grofvuil ophalen op vaste tijden en de kosten van de terugkerende onroerendgoed taxatie’s. Ook was er nog een vraag over het verhogen van het waterschapsbelasting. Er waren ook klachten over het sinterklaasfeest n.l. de ouders vonden het te kort en de sint voldeed niet aan verwachting die je van een goedheiligman mag verwachten.

We gaan weer verder vergaderen en wel op 20 nov. 1995. In deze vergadering besluit men om niet het 40 maar 50 jarig bestaan van dorpsbelangen te vieren. Bestuursleden van de jeugdsoos vertellen de vergadering dat de activiteiten van de soos goed bezocht worden. Ook staat de barbeque op de kermis ter discussie, omdat er meer buitenstaanders dan bewoners aan deelnemen. Ook staat het oudejaarsvuur ter discussie, velen willen het niet meer en het lijkt ook steeds meer op een grofvuil verbranding uit te draaien.

Nu nemen wij nog wat punten uit het jaarverslag van 1995 mee. Er was een tentoonstelling van foto’s en voorwerpen uit de tweede wereldoorlog i.v.m. dat het 50 jaar geleden was dat Nederland was bevrijd. Ook de kinderen konden in oude jeeps een rondje rijden. S’avonds werd er gedanst op het oranjebal. Verder weer de vertrouwde activiteiten o.a. de kermis,spelletjes en sinterklaas.

Op 22 febr. 1996 vergadert dorpsbelangen in café Nastrovja met 17 leden. Het bestuur heeft nog geen vervangende bestuursleden gevonden voor twee aftredende leden. De straatverlichting in het dorp gaat op de schop, op de Borgweg zal het in zijn geheel worden vervangen. Ook doet men een oproep op de bewoners om bij sneeuwval de straat goed schoon te schuiven. Men mag best eens aan de mensen die de post , de krant en andere bezorgers denken, dit geldt ook voor de spiegelgladde stoepen die door natte bladeren wordt veroorzaakt in de herfst. (deze problemen doen zich 16 jaar later nog steeds voor) Ook gebruiken de bewoners de opslag als vuilstortplaats. Men zou ook wat meer info van de school in het dorpskrantje willen zien.

Enkele punten uit het jaarverslag van 1996. Er was een gezellige Nieuwjaarsborrel in het dorpshuis. Op Koninginnedag was er voor de kinderen een spelletjescircuit georganiseerd die goed werd bezocht. Ook het spijkerbroekhangen tijdens de kermis was een succes te noemen.