Algemeen

Nieuwe ronde Koopinstrument start op 25 februari

Op maandag 25 februari 2019 start Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met een nieuwe ronde van het Koopinstrument. Woningeigenaren met een huis in de kern van het aardbevingsgebied kunnen zich dan aanmelden voor het opkopen van hun woning. Aanmelden kan van 25 februari tot en met 24 maart 2019 via het formulier op de website van Nationaal Coördinator Groningen.

Meer informatie over de voorwaarden en de procedure is nu al te vinden op de website van NCG. De selectie vindt plaats in april en mei 2019. Daarna horen de aanvragers of ze zijn geselecteerd voor deelname aan het Koopinstrument.

Om in aanmerking te komen voor het Koopinstrument geldt een aantal voorwaarden. Zo moet de woning in de kern van het aardbevingsgebied staan, namelijk binnen de (oude) gemeente Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Slochteren, Loppersum of Ten Boer. Daarnaast moet de woning een aaneengesloten periode van minimaal twaalf maanden aantoonbaar via een makelaor openbaar te koop staan. Verder moet de aanvrager eigenaar en bewoner zijn van de woning of deze via een erfenis hebben gekregen.

Woningeigenaren met bijzondere omstandigheden krijgen voorrang bij het opkopen van de woning. Zij krijgen voorrang boven de eigenaren waarvan de woning alleen langdurig te koop staat. Bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld een medische indicatie, familieomstandigheden of woon-werkafstand. Als er meer aanvragen binnenkomen dan er budget beschikbaar is, zijn de woningen die het langst te koop staan als eerst aan de beurt.

Spelers gezocht voorstelling HAIM

Wij zijn van Stichting Peerd. Groningstalig regiotheater, maar ook voor de niet-Groninger. Wij zijn bezig met een nieuwe voorstelling genaamd HAIM. Deze voorstelling word in juni 2020 gespeeld in de Eemshaven. Voor deze voorstelling zoeken we mensen die het leuk vinden om mee te spelen. Wellicht dat er binnen uw dorp mensen zijn die dat leuk zouden vinden. 

Over Peerd
Stichting Peerd maakt al 10 jaar theater voorstellingen waarbij het Groningen van nu centraal staat.  Geen voorstellingen met een nostalgische blik naar achteren, maar met een frisse kijk op hedendaags en toekomstig  Groningen. Deze aanpak heeft al tot een groot aantal bijzondere voorstellingen geleid: migranten in het Ommelaand, stormvloeden op de Dollard vanaf een waddenboot, nationalistische Groningers, Drenten en Twenten in opstand tegen de Randstad, Engelse clowns in een legerkamp in de Stad tijdens de Eerste Wereldoorlog, een mega project op een mega locatie in het Oldambt, een stille pelgrimstocht langs Groninger kerken, een overzicht over 30.000 jaar Groninger migratie geschiedenis

De voorstelling
In juni 2020 zal Peerd een locatievoorstelling in de Eemshaven maken. Deze voorstelling met als titel Haim zal gaan over de angst voor de toekomst. De 'technologische- en digitale revolutie' en de daaruit voortvloeiende hang naar het verleden. Wat is mijn afkomst, wat is mijn plek, wat is mijn Haim? Er zal gewerkt gaan worden met de nieuwste technieken maar ook worden teruggegrepen op nostalgie. 

Deze week grondonderzoek in speeltuin Zeerijp

Deze week gaat Centrum Veilig Wonen (CVW) grondonderzoek uitvoeren in de speeltuin in Zeerijp, op de hoek van de Borgweg en de Molenweg. Dat gebeurt op dinsdag 25 en woensdag 26 september. Ze starten tussen 08:30 en 09:00 uur. Het onderzoeken van de bodem gebeurt door sonderingen uit te voeren. Sonderingen zijn grondboringen waarbij de weerstand van de ondergrond wordt gemeten. Dit gebeurt met een sondeerwagen (een speciale vrachtwagen) en met handboringen. Zo ontstaat een goed beeld van de grondsamenstelling en grondopbouw. De werkzaamheden veroorzaken geen tot zeer beperkte hinder voor omwonenden. CVW zal (een deel van) de speeltuin afzetten, want kinderen mogen niet op het terrein spelen tijdens de boringen.

sondering

Plan van aanpak Versterkingen

Plan van Aanpak uitvoering stelt veiligheid voorop en de bewoner centraal

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) publiceert donderdag 22 november 2018 het Plan van Aanpak over de uitvoering van het Mijnraadadvies. ‘Iedereen in Groningen moet veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Met die gedachte heeft NCG de afgelopen maanden gewerkt aan dit uitvoeringsplan. We steken samen de handen uit de mouwen.’ Dat zei waarnemend Nationaal Coördinator Groningen Herman Sietsma vanochtend bij de perspresentatie.

Eerder dit jaar besloot het Kabinet de gaswinning gefaseerd af te bouwen. De Mijnraad heeft geconcludeerd dat door versneld stoppen van de gaswinning, de veiligheid op termijn in Groningen toeneemt. Dat betekent dat de versterkingsaanpak verandert. Op 2 juli besloten Rijk, provincie en gemeenten de adviezen van de Mijnraad als basis te nemen voor de herijking van de versterkingsoperatie. Het doel is dat Groningers in het aardbevingsgebied met een heldere aanpak zo snel mogelijk veilig kunnen wonen.   

In het Plan van Aanpak staat de bewoner centraal. Het gaat immers om het ‘thuis’ van de mensen. De versterkingsopgave is geen puur technische operatie. De aanpak moet perspectief bieden en duidelijk maken wat de bewoner kan verwachten. De aanpak is gericht op het zo snel mogelijk in uitvoering nemen van de meest risicovolle gebouwen. Ook versnelling van de versterkingsaanpak is een doel.

Lees meer...

Gemeentelijke website over versterken

Naast de website www.loppersum.nl heeft de gemeente ook een website www.loppersumversterkt.nl. Dit is een thema website. De gemeente vindt het belangrijk dat de inwoners uit de gemeente Loppersum eenvoudig het laatste nieuws en ontwikkelingen rondom het gaswinningsdossier kunnen volgen.

Subcategorieën

Een lijst met websites die ofwel verwant zijn aan Zeerijp.info, of op indirecte wijze iets te maken hebben met Zeerijp

Riep en riepsters op het web, opmerkelijke websites of berichten op het web over Riep(sters).