acitiviteiten speeltuin

De speeltuincommissie vraagt aandacht voor de volgende activiteiten die georganiseerd worden in verband met het beheer van de speeltuin;

1.Op zaterdag 16 april a.s. organiseren wij een klusdag in de speeltuin. Bedoeling is het uitvoeren van allerlei klussen, o.a. onkruid wieden, reparatie hekwerk. We beginnen om 10.00 uur en voor koffie met iets lekkers wordt gezorgd.

2.In de maanden mei en juni houden we onze jaarlijkse donateursactie.

3.Op vrijdag 16 september komen we langs met onze bolchrysanten, we starten om 17.00 uur met de verkoop.