Voor de vertaling van het Plan van Aanpak in gemeentelijke plannen zijn de lokale stuurgroepen aan zet. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam en woordvoerder namens de tien aardbevingsgemeenten, noemt het plan van aanpak ‘Een plan waar wij lokaal mee uit de voeten kunnen. We hebben daarbij van het Rijk de garantie op voldoende uitvoeringscapaciteit en budget gekregen. De motor van de versterkingsoperatie kan nu weer worden gestart. Dat is goed nieuws voor heel veel inwoners die al te lang wachten op een veilige woning.’

Inmiddels wordt gewerkt aan lokale uitvoeringsplannen. Hiemstra: ‘De regio komt door dit plan écht zelf aan het roer van de uitvoering van de versterkingsaanpak. Dat is precies de bedoeling. Er kan een logische prioritering worden aangebracht en lokaal maatwerk worden geleverd. Ook kunnen zogenaamde koppelkansen in stads- en dorpsvernieuwing worden benut.’

Het Plan van Aanpak is te downloaden op de website van NCG via nationaalcoordinatorgroningen.nl/pva