werkgroep Wilgenstee

Met de presentatie van de toekomstvisie op de onderwijsvoorzieningen in de gemeente Loppersum heeft het gemeentebestuur van Loppersum laten zien dat het doordrongen is van de noodzaak om vooraf een antwoord te formuleren op de krimp en de gevolgen van de krimp voor het onderwijs.

In de toekomstvisie worden een aantal varianten neergelegd. Deze varianten worden besproken in termen van leerlingaantallen, geografische ligging en eventueel noodzakelijke nieuwbouw en/of verbouw. In de herfst van 2011 zal de Gemeente Loppersum besluiten welke variant de voorkeur geniet. Hoewel de Wilgenstee in Zeerijp momenteel een zeer bloeiend bestaan leidt, houdt dit niet per definitie in dat het Gemeentebestuur automatisch voor de variant kiest waarin de Wilgenstee blijft behouden.

Omdat vele Riepsters en buitenstaanders overtuigd zijn dat de variant met de Wilgenstee de meest verstandige keuze is, is het initiatief ontstaan voor een werkgroep die pro-actief een toekomstplan ontwikkeld voor de Wilgenstee. Uitgangspunt voor dit plan vormt het rapport: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2010-2030 van de Gemeente Loppersum

We willen een plan maken dat verder gaat dan de klassieke argumenten als; "de school is zo belangrijk voor het dorp” en "zonder de school nog meer krimp”. Deze argumenten zijn voor een Gemeentebestuur een gepasseerd station en zullen daarom geen effect resulteren. We zijn een werkgroep en uitdrukkelijk geen actiecomité. We willen in een positief klimaat meedenken met Marenland en de Gemeente Loppersum. Uiteindelijk zullen we als werkgroep een rapport opstellen en deze op een publicitair gunstig moment aanbieden aan bijvoorbeeld de gemeenteraad/wethouder. Het moet een aantrekkelijk en goed leesbaar en professioneel rapport worden met cijfers en argumenten.

De leden van de werkgroep:

BertJan Huizing, Margriet Drent, Michiel Jansen, René Wubs, Elbrich Oomen, Geesje Zandvoort en Mirthe Dorgelo

Behoud Wilgenstee: Ingesproken op de raadsvergadering 28 maart

Ingesproken namens de Werkgroep Wilgenstee en Dorpsbelangen: Raadsvergadering 28 maart 2011

Ook in Zeerijp is met ongeloof en ongerustheid gereageerd op het Integraal Huisvestingsplan. Ongeloof omdat de OBS De Wilgenstee een bloeiend bestaan leidt. De krimp is in Zeerijp ver te zoeken en de school groeit na de vakantie door naar tachtig leerlingen, waardoor de school zelfs uit z'n jasje dreigt te groeien. De grootste groepen bevinden zich in groep 1 t/m 4 waardoor men in Riep ervan uitging dat de dorpsschool een goede toekomst tegemoet ging. Ongerustheid, omdat onder zowel ouders, leerkrachten en dorpsbewoners het draagvlak voor De Wilgenstee groot is. De dorpsschool is ontmoetingsplaats voor kinderen, die daardoor opgroeien met hun dorpsgenootjes, maar ook ontmoetingsplaats voor hun ouders, die zich daardoor extra betrokken voelen bij het dorpsleven.

Maar ook ongeloof en ongerustheid omdat ouders zich met het IHP overvallen voelen door Marenland en de gemeente. Waar blijkt uit dat ouders in onze gemeente zitten te wachten op een kindvoorziening? Waar is de financiële onderbouwing van het plan? Waar blijkt uit dat het gemeentebestuur haar verantwoordelijk voor de kwaliteit van wonen en leven in brede zin meeweegt in het IHP? De Wilgenstee is de belangrijkste pijler onder de leefbaarheid van het dorp Zeerijp. Zeerijp is nu een bloeiend dorp met een bloeiende school, als je die pijler wegslaat, is de kans groot dat dit de nek wordt omgedraaid.

De werkgroep Wilgenstee, bestaande uit ouders, MR en leerkrachten. pleit voor behoud van de school en is bezig een rapport te schrijven waarin de argumenten hiervoor worden onderbouwd. Wij sluiten ons bij de oproep in de gezamenlijke brief aan: geef ons hiervoor voldoende tijd en stel besluitvorming over het IHP uit.

De werkgroep Wilgenstee