Behoud van De Wilgenstee

Behoud van De Wilgenstee voor Zeerijp: hoe staat het ervoor?

In oktober 2010 heeft de gemeente het Integraal Huisvestingsplan Scholen uitgebracht. In dit plan presenteert de gemeente in samenwerking met de schoolbesturen een visie voor de toekomst van de scholen in onze gemeente. In de meeste scenario's die in dit plan worden besproken, zal op termijn De Wilgenstee uit Zeerijp moeten verdwijnen en opgaan in een grotere school elders, een zogenaamde kindvoorziening. Om een schoolvoorziening voor het dorp Zeerijp te behouden heeft een aantal ouders en leerkrachten een werkgroep opgericht. Wij hebben al in een eerdere editie van de Riepster Nijs hierover bericht.

De werkgroep De Wilgenstee is in de afgelopen periode op een aantal fronten actief geweest. We hebben druk geschreven aan een rapport waarin wij onderbouwen waarom en op welke manier een basisschool in Zeerijp bestaansrecht heeft. De Wilgenstee groeit op het moment uit haar jas, daarom zijn wij bezig een plan te maken met toekomstbestendige aanpassingen aan het gebouw. Daarnaast hebben wij een enquete ontwikkeld die begin april naar alle ouders van De Wilgenstee is uitgegaan. De gegevens van deze enquete willen wij gebruiken om onze argumenten in het rapport kracht bij te zetten. Ook hebben we achter de schermen onze stem laten horen bij de gemeentepolitiek en het schoolbestuur Marenland.

Door gezamenlijke druk en rumoer vanuit de kleine dorpen, is inmiddels de status en de toekomst van het Integraal Huisvestingsplan onduidelijk geworden. Op maandag 28 maart heeft een groot aantal kleine scholen en verenigingen van dorpsbelangen ingesproken op de gemeenteraadsvergadering. Zeerijp werd daarbij vertegenwoordigd door Margriet Drent. Zij sprak in namens de werkgroep De Wilgenstee en Stichting Dorpsbelangen. Hieronder is de door haar ingesproken tekst weergegeven. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde de mening van de insprekers. Uit haar reactie op zoveel gezamenlijk ongenoegen bleek dat wethouder Olga Hartman niet meer vasthield aan het Huisvestingsplan, maar het plan op een later tijdstip in de Raad wilde bespreken als visiedocument. Wat dit betekent voor De Wilgenstee is nu nog even koffiedik kijken. De werkgroep werkt ondertussen door aan hun eigen rapport en heeft contact gezocht met andere werkgroepen van kleine scholen uit de omgeving (Dieftil, Zandplaat, Abt Emo). Het plan is om onze gezamenlijke mening ook bij het bestuur van Marenland kenbaar te maken. We houden u op de hoogte.

De werkgroep De Wilgenstee en Stichting Dorpsbelangen