Behoud Wilgenstee: Ingesproken op de raadsvergadering 28 maart

Ingesproken namens de Werkgroep Wilgenstee en Dorpsbelangen: Raadsvergadering 28 maart 2011

Ook in Zeerijp is met ongeloof en ongerustheid gereageerd op het Integraal Huisvestingsplan. Ongeloof omdat de OBS De Wilgenstee een bloeiend bestaan leidt. De krimp is in Zeerijp ver te zoeken en de school groeit na de vakantie door naar tachtig leerlingen, waardoor de school zelfs uit z'n jasje dreigt te groeien. De grootste groepen bevinden zich in groep 1 t/m 4 waardoor men in Riep ervan uitging dat de dorpsschool een goede toekomst tegemoet ging. Ongerustheid, omdat onder zowel ouders, leerkrachten en dorpsbewoners het draagvlak voor De Wilgenstee groot is. De dorpsschool is ontmoetingsplaats voor kinderen, die daardoor opgroeien met hun dorpsgenootjes, maar ook ontmoetingsplaats voor hun ouders, die zich daardoor extra betrokken voelen bij het dorpsleven.

Maar ook ongeloof en ongerustheid omdat ouders zich met het IHP overvallen voelen door Marenland en de gemeente. Waar blijkt uit dat ouders in onze gemeente zitten te wachten op een kindvoorziening? Waar is de financiële onderbouwing van het plan? Waar blijkt uit dat het gemeentebestuur haar verantwoordelijk voor de kwaliteit van wonen en leven in brede zin meeweegt in het IHP? De Wilgenstee is de belangrijkste pijler onder de leefbaarheid van het dorp Zeerijp. Zeerijp is nu een bloeiend dorp met een bloeiende school, als je die pijler wegslaat, is de kans groot dat dit de nek wordt omgedraaid.

De werkgroep Wilgenstee, bestaande uit ouders, MR en leerkrachten. pleit voor behoud van de school en is bezig een rapport te schrijven waarin de argumenten hiervoor worden onderbouwd. Wij sluiten ons bij de oproep in de gezamenlijke brief aan: geef ons hiervoor voldoende tijd en stel besluitvorming over het IHP uit.

De werkgroep Wilgenstee