Uitnodiging algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Zeerijp

 

Wanneer: Dinsdag 5 maart 2024, aanvang 19:30

Locatie: Dorpshuis ‘Bij Jacobus’, Borgweg 9

 

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Financiën 2023
 4. Jaarplanning 2024
 5. Bestuursverkiezing
 6. Stoffer Reiffers (aftredend en herkiesbaar)
 7. Pauze
 8. Aanpak steiger Zuiderlaan & verdere besteding Tennet gelden

 

Wij zien u graag op 5 maart!

 

Namens bestuur Dorpsbelangen Zeerijp,

Jan Tammeling
Bas Huizing
Gert Olthuis
Alie Leeuwis
Geraldien de Wit
Epco Wijngaarden

Terug naar het overzicht

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Zeerijp

 

Wanneer: Dinsdag 5 maart 2024, aanvang 19:30

Locatie: Dorpshuis ‘Bij Jacobus’, Borgweg 9

 

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Financiën 2023
 4. Jaarplanning 2024
 5. Bestuursverkiezing
 6. Stoffer Reiffers (aftredend en herkiesbaar)
 7. Pauze
 8. Aanpak steiger Zuiderlaan & verdere besteding Tennet gelden

 

Wij zien u graag op 5 maart!

 

Namens bestuur Dorpsbelangen Zeerijp,

Jan Tammeling
Bas Huizing
Gert Olthuis
Alie Leeuwis
Geraldien de Wit
Epco Wijngaarden