Vereniging Dorpsbelangen Zeerijp

Vereniging Dorpsbelangen Zeerijp behartigt de belangen van (de inwoners van) ons dorp. Dit gebeurt op een aantal manieren.


We treden op als contactpersoon naar de gemeente.

Regelmatig is er overleg met de gemeente over de infrastructuur, het onderhoud van het groen en  de verkeersveiligheid. Daarnaast bespreken we actuele situaties. Op dit moment gaat de meeste aandacht naar de versterkingsoperatie en de vervanging van de riolering in combinatie met de herinrichting van de dorpskern.


We organiseren activiteiten in het dorp, samen met commissies.

Dorpsbelangen verzorgt de jaarlijkse 4 mei herdenking en ook het sinterklaasfeest valt onder de verantwoording van Dorpsbelangen. Daarnaast zijn er een aantal commissies die onder Dorpsbelangen vallen maar zelfstandig opereren, zoals de Speeltuincommissie, de CVZ (Culturele Vereniging Zeerijp) en de Schierkampcommissie.

Het bestuur bestaat uit:

 • Jan Tammeling (voorzitter)
 • Bas Huizing (secretaris)
 • Gert Olthuis (penningmeester)
 • Marianne van Bergen- Buitenwerf (lid)
 • Stoffer Reiffers (lid)
 • Alie Leeuwis (lid)
 • Geraldien de Wit (lid)
 • Epco Wijngaarden (lid)

Via het mailadres dorpsbelangenzeerijp@gmail.com kun je contact opnemen met Dorpsbelangen.

Terug naar het overzicht

Vereniging Dorpsbelangen Zeerijp

Vereniging Dorpsbelangen Zeerijp behartigt de belangen van (de inwoners van) ons dorp. Dit gebeurt op een aantal manieren.


We treden op als contactpersoon naar de gemeente.

Regelmatig is er overleg met de gemeente over de infrastructuur, het onderhoud van het groen en  de verkeersveiligheid. Daarnaast bespreken we actuele situaties. Op dit moment gaat de meeste aandacht naar de versterkingsoperatie en de vervanging van de riolering in combinatie met de herinrichting van de dorpskern.


We organiseren activiteiten in het dorp, samen met commissies.

Dorpsbelangen verzorgt de jaarlijkse 4 mei herdenking en ook het sinterklaasfeest valt onder de verantwoording van Dorpsbelangen. Daarnaast zijn er een aantal commissies die onder Dorpsbelangen vallen maar zelfstandig opereren, zoals de Speeltuincommissie, de CVZ (Culturele Vereniging Zeerijp) en de Schierkampcommissie.

Het bestuur bestaat uit:

 • Jan Tammeling (voorzitter)
 • Bas Huizing (secretaris)
 • Gert Olthuis (penningmeester)
 • Marianne van Bergen- Buitenwerf (lid)
 • Stoffer Reiffers (lid)
 • Alie Leeuwis (lid)
 • Geraldien de Wit (lid)
 • Epco Wijngaarden (lid)

Via het mailadres dorpsbelangenzeerijp@gmail.com kun je contact opnemen met Dorpsbelangen.

Vereniging Dorpsbelangen Zeerijp

Dorpsbelangenzeerijp@gmail.com Bezoek de website