Definitief ontwerp herinrichting openbare ruimte Zeerijp


De openbare ruimte van Zeerijp wordt opnieuw ingericht. Inwoners en gemeente zijn daarover in gesprek geweest. LAOS Landschapsarchitecten heeft een definitief ontwerp voor het dorp gemaakt. In dit ontwerp kun je zien hoe Zeerijp er uit ziet na de werkzaamheden. Hoe ziet de bestrating er straks uit; welke boomsoorten worden gepland en waar komt straatmeubilair te staan? In juni 2021 starten de nutswerkzaamheden (aan kabels en leidingen).


In het ontwerp zijn de eisen en wensen vanuit de gemeente en de dorpsbewoners zoveel mogelijk meegenomen. In september 2020 is de conceptversie van het ontwerp met de klankbordgroep besproken. Naar aanleiding van die bijeenkomst en een gesprek met de verkeerscommissie zijn de laatste ‘puntjes op de i’ gezet. Zo staan er in het ontwerp nu ook snelheidsremmende maatregelen net buiten de komgrenzen en attentie-verhogende maatregelen nabij de kruising Borgweg-Kwekersweg in verband met de school.


Het ontwerp bekijken

Helaas kunnen we door de coronamaatregelen het definitieve ontwerp niet delen tijdens een inloopavond. Daarom is gekozen om het definitieve ontwerp op de dorpswebsite zeerijp.info te zetten. Via deze link is het ontwerp in Pdf formaat te downloaden: Definitief Onwerp Herinrichting Zeerijp Ook liggen er inkijkexemplaren in het dorpshuis van Zeerijp.


Planning

De eerste uitvoeringsfase van de herinrichting van het dorp Zeerijp wordt de Molenweg. Het gaat om het gebied vanaf de komgrens tot en met de kruising met de Borgweg. In de week van 28 juni starten de nutsbedrijven met kabel- en leidingwerkzaamheden in de Molenweg. Ook vinden er kabel- en leidingwerkzaamheden plaats in Noorderlaan, Middenlaan en Zuiderlaan. Voor de rioolvervanging en herinrichting wordt voor de bouwvakperiode een aannemer geselecteerd. Na de bouwvak zal gestart worden met de bouwkundige vooropnames van woningen. Daarna gaan we het riool vervangen. Deze eerste fase wordt naar verwachting eind 2021 afgerond.


Extra afstemming bewoners en ondernemers Molenweg

Voordat er wordt gestart met de uitvoering van de rioolvervanging en herinrichting, worden de bewoners van de Molenweg (en de rest van het dorp) hier nader over geïnformeerd. Daarbij wordt uiteraard aandacht besteed aan praktische zaken, zoals de bouwkundige vooropnames en de bereikbaarheid van de woning. Met de bedrijven die zijn gevestigd aan de Molenweg wordt een apart overleg ingepland, samen met de aannemer, om maatwerkafspraken te maken. Op deze manier stemmen we  ieders werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af.


Contact
Bij vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met dhr. D. Bosch, projectleider civiel bij de gemeente Eemsdelta. Dit kan telefonisch via 14 0596 of per e-mail: gemeente@eemsdelta.nl.Deel dit bericht

Geef een antwoord

Terug naar het overzicht

Definitief ontwerp herinrichting openbare ruimte Zeerijp


De openbare ruimte van Zeerijp wordt opnieuw ingericht. Inwoners en gemeente zijn daarover in gesprek geweest. LAOS Landschapsarchitecten heeft een definitief ontwerp voor het dorp gemaakt. In dit ontwerp kun je zien hoe Zeerijp er uit ziet na de werkzaamheden. Hoe ziet de bestrating er straks uit; welke boomsoorten worden gepland en waar komt straatmeubilair te staan? In juni 2021 starten de nutswerkzaamheden (aan kabels en leidingen).


In het ontwerp zijn de eisen en wensen vanuit de gemeente en de dorpsbewoners zoveel mogelijk meegenomen. In september 2020 is de conceptversie van het ontwerp met de klankbordgroep besproken. Naar aanleiding van die bijeenkomst en een gesprek met de verkeerscommissie zijn de laatste ‘puntjes op de i’ gezet. Zo staan er in het ontwerp nu ook snelheidsremmende maatregelen net buiten de komgrenzen en attentie-verhogende maatregelen nabij de kruising Borgweg-Kwekersweg in verband met de school.


Het ontwerp bekijken

Helaas kunnen we door de coronamaatregelen het definitieve ontwerp niet delen tijdens een inloopavond. Daarom is gekozen om het definitieve ontwerp op de dorpswebsite zeerijp.info te zetten. Via deze link is het ontwerp in Pdf formaat te downloaden: Definitief Onwerp Herinrichting Zeerijp Ook liggen er inkijkexemplaren in het dorpshuis van Zeerijp.


Planning

De eerste uitvoeringsfase van de herinrichting van het dorp Zeerijp wordt de Molenweg. Het gaat om het gebied vanaf de komgrens tot en met de kruising met de Borgweg. In de week van 28 juni starten de nutsbedrijven met kabel- en leidingwerkzaamheden in de Molenweg. Ook vinden er kabel- en leidingwerkzaamheden plaats in Noorderlaan, Middenlaan en Zuiderlaan. Voor de rioolvervanging en herinrichting wordt voor de bouwvakperiode een aannemer geselecteerd. Na de bouwvak zal gestart worden met de bouwkundige vooropnames van woningen. Daarna gaan we het riool vervangen. Deze eerste fase wordt naar verwachting eind 2021 afgerond.


Extra afstemming bewoners en ondernemers Molenweg

Voordat er wordt gestart met de uitvoering van de rioolvervanging en herinrichting, worden de bewoners van de Molenweg (en de rest van het dorp) hier nader over geïnformeerd. Daarbij wordt uiteraard aandacht besteed aan praktische zaken, zoals de bouwkundige vooropnames en de bereikbaarheid van de woning. Met de bedrijven die zijn gevestigd aan de Molenweg wordt een apart overleg ingepland, samen met de aannemer, om maatwerkafspraken te maken. Op deze manier stemmen we  ieders werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af.


Contact
Bij vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met dhr. D. Bosch, projectleider civiel bij de gemeente Eemsdelta. Dit kan telefonisch via 14 0596 of per e-mail: gemeente@eemsdelta.nl.Deel dit bericht

Geef een antwoord