Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen presenteert eindrapport in Zeerijp

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen presenteert op vrijdag 24 februari haar eindrapport. De presentatie vindt plaats in boerderij De Diek’n in Zeerijp, in het aardbevingsgebied. Commissievoorzitter Tom van der Lee geeft een toelichting op de bevindingen van de enquêtecommissie. Kamervoorzitter Vera Bergkamp neemt het rapport namens de Tweede Kamer in ontvangst.

Presentatie eindrapport

“De commissie vindt het belangrijk om haar eindrapport te presenteren in aanwezigheid van bewoners, ondernemers, agrariërs, bestuurders, deskundigen en andere betrokkenen die de commissieleden tijdens werkbezoeken aan Groningen hebben gesproken”, aldus commissievoorzitter Van der Lee. De presentatie is vanaf 12.00 uur live te volgen via de website van de Tweede Kamer en de app Debat Direct.

  • Lees meer over de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen op de commissiepagina. Via deze pagina kunt u ook alle openbare verhoren terugkijken.

Grondig onderzoek

In een kleine zestig jaar is de aardgaswinning van succesverhaal verworden tot hoofdpijndossier. De aardgaswinning is een belangrijke rol gaan spelen in de Nederlandse energievoorziening en leverde Nederland ook veel extra inkomsten op. Maar de schaduwkanten, de aardbevingen en de vele gedupeerden in Groningen overheersen nu vaak het beeld. Hoe heeft het zover kunnen komen? De enquêtecommissie, geïnstalleerd op 9 februari 2021, doet grondig onderzoek naar al deze ontwikkelingen. 

Waarheidsvinding en inzicht

Het doel van deze commissie is waarheidsvinding en het verkrijgen van inzicht in de besluitvorming over de aardgaswinning, de schadeafhandeling en de versterking in Groningen. Dit maakt het mogelijk te komen tot oordeelsvorming over een periode van zestig jaar en lessen te trekken. Zo draagt het werk van de commissie bij aan toekomstperspectief voor Groningen en de ontwikkeling van toekomstig beleid. 

Wat is een parlementaire enquête? 

Een parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument dat de Tweede Kamer tot haar beschikking heeft als zij zelf onderzoek wil doen. Dit maakt het mogelijk om schriftelijke inlichtingen en documenten bij betrokken organisaties te vorderen en getuigen en deskundigen onder ede te horen. Nederlandse staatsburgers die worden opgeroepen door de commissie, zijn verplicht te verschijnen. 

bron: https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/parlementaire-enquetecommissie-aardgaswinning-groningen-presenteert-eindrapport

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Terug naar het overzicht

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen presenteert eindrapport in Zeerijp

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen presenteert op vrijdag 24 februari haar eindrapport. De presentatie vindt plaats in boerderij De Diek’n in Zeerijp, in het aardbevingsgebied. Commissievoorzitter Tom van der Lee geeft een toelichting op de bevindingen van de enquêtecommissie. Kamervoorzitter Vera Bergkamp neemt het rapport namens de Tweede Kamer in ontvangst.

Presentatie eindrapport

“De commissie vindt het belangrijk om haar eindrapport te presenteren in aanwezigheid van bewoners, ondernemers, agrariërs, bestuurders, deskundigen en andere betrokkenen die de commissieleden tijdens werkbezoeken aan Groningen hebben gesproken”, aldus commissievoorzitter Van der Lee. De presentatie is vanaf 12.00 uur live te volgen via de website van de Tweede Kamer en de app Debat Direct.

  • Lees meer over de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen op de commissiepagina. Via deze pagina kunt u ook alle openbare verhoren terugkijken.

Grondig onderzoek

In een kleine zestig jaar is de aardgaswinning van succesverhaal verworden tot hoofdpijndossier. De aardgaswinning is een belangrijke rol gaan spelen in de Nederlandse energievoorziening en leverde Nederland ook veel extra inkomsten op. Maar de schaduwkanten, de aardbevingen en de vele gedupeerden in Groningen overheersen nu vaak het beeld. Hoe heeft het zover kunnen komen? De enquêtecommissie, geïnstalleerd op 9 februari 2021, doet grondig onderzoek naar al deze ontwikkelingen. 

Waarheidsvinding en inzicht

Het doel van deze commissie is waarheidsvinding en het verkrijgen van inzicht in de besluitvorming over de aardgaswinning, de schadeafhandeling en de versterking in Groningen. Dit maakt het mogelijk te komen tot oordeelsvorming over een periode van zestig jaar en lessen te trekken. Zo draagt het werk van de commissie bij aan toekomstperspectief voor Groningen en de ontwikkeling van toekomstig beleid. 

Wat is een parlementaire enquête? 

Een parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument dat de Tweede Kamer tot haar beschikking heeft als zij zelf onderzoek wil doen. Dit maakt het mogelijk om schriftelijke inlichtingen en documenten bij betrokken organisaties te vorderen en getuigen en deskundigen onder ede te horen. Nederlandse staatsburgers die worden opgeroepen door de commissie, zijn verplicht te verschijnen. 

bron: https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/parlementaire-enquetecommissie-aardgaswinning-groningen-presenteert-eindrapport

Deel dit bericht

Geef een antwoord