Gemeente Eemsdelta versoepelt aanvragen energietoeslag en Energiefonds

De gemeente Eemsdelta verhoogt met terugwerkende kracht de inkomensgrens van de eenmalige energietoeslag van € 1300,- van 110 naar 120% van het bijstandsniveau. Ook verlengt zij de aanvraagtermijn van de energietoeslag van 1 december naar 31 december 2022. Daarnaast wordt het voor inwoners gemakkelijker een tegemoetkoming vanuit het gemeentelijk Energiefonds aan te vragen. Door deze versoepelingen kunnen meer inwoners een tegemoetkoming krijgen om hun energierekening te betalen.

Inkomensgrens Energietoeslag naar 120%

De gemeente gaat met terugwerkende kracht de inkomensgrens van de eenmalige energietoeslag over 2022 verhogen naar 120%. Inwoners die een inkomen van 110 tot 120% van het bijstandsniveau hebben én nog geen aanvraag hebben ingediend, kunnen dit vanaf nu doen via eemsdelta.nl/energietoeslag. Hier staat ook meer informatie over de voorwaarden. Aanvragen kan tot en met 31 december 2022.  Alle aanvragen die eerder dit jaar zijn afgewezen, gaan we opnieuw beoordelen.

Inwoners die een inkomen van 110 tot 120% van het bijstandsniveau hebben, waarvan de aanvraag is afgewezen én die geen bezwaar hebben gemaakt, hoeven niets te doen. De gemeente stuurt hen een brief. De uitbetaling gebeurt uiterlijk eind februari 2023.

Inwoners die een inkomen van 110 tot 120% van het bijstandsniveau hebben, waarvan de aanvraag is afgewezen én die wel bezwaar hebben gemaakt, hoeven niets te doen. Ook zij ontvangen een brief van de gemeente. De uitbetaling gebeurt uiterlijk eind februari 2023.

‘Met het gemeentelijk Energiefonds  leveren we maatwerk’

Huishoudens met aantoonbaar hogere energielasten die niet in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen uit het gemeentelijk Energiefonds. Dit geldt ook voor huishoudens waarvoor de eenmalige energietoeslag niet toereikend is én voor huishoudens met een inkomen boven 120% van het bijstandsniveau. Om in aanmerking te komen voor het Energiefonds gelden voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat het gezamenlijk inkomen van uw huishouden niet hoger mag zijn dan € 3.300,- netto per maand. Wethouder Hans Ronde: ‘De kracht van het Energiefonds is dat we maatwerk leveren. Dit is nodig, omdat de financiële situatie per huishouden in onze gemeente verschilt. Met het Energiefonds helpen we huishoudens gerichter met het kunnen betalen van hun energierekening. Ik roep inwoners dan ook op gebruik te maken van het Energiefonds.’

Het aanvragen van een tegemoetkoming uit het Energiefonds is eenvoudig en kan tot en met 31 maart 2023 via een formulier op eemsdelta.nl/energiefonds. En met terugwerkende kracht voor de periode van 1 april 2022 tot en met 31 december 2022.

Inwoners die het Energiefonds al hebben aangevraagd hoeven niets te doen. Zij ontvangen eind november 2022 een brief van de gemeente met hierin een reactie op hun aanvraag en meer informatie.

Vragen over de energietoeslag en Energiefonds?

Inwoners met vragen over de energietoeslag kunnen mailen naar energietoeslag@eemsdelta.nl. Zijn er vragen over het Energiefonds, dan is het mailadres energiefonds@eemsdelta.nl. Bellen met  het Sociaal Plein Eemsdelta kan via telefoonnummer (0596) 63 90 10. Het Sociaal Plein is op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur bereikbaar.

Hulp nodig bij online aanvragen?

Inwoners die hulp nodig hebben bij het online aanvragen van de energietoeslag of het Energiefonds kunnen hiervoor terecht bij een van de gratis spreekuren van het Steunpunt Administratie van Cadanz Welzijn.          

De spreekuren zijn:

– Iedere dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur in de bibliotheek in Appingedam (Professor R.P. Cleveringaplein 5);

– iedere woensdag van 9.00 tot 12.00 uur in De Kajuit in Delfzijl (Prins Bernhardlaan 26a).

Hulp nodig bij geldzaken?

Inwoners met (dreigende) geldzorgen kunnen contact opnemen met het gemeentelijk Informatie- en adviespunt Geldzaken via telefoonnummer (0596) 85 69 03.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Terug naar het overzicht

Gemeente Eemsdelta versoepelt aanvragen energietoeslag en Energiefonds

De gemeente Eemsdelta verhoogt met terugwerkende kracht de inkomensgrens van de eenmalige energietoeslag van € 1300,- van 110 naar 120% van het bijstandsniveau. Ook verlengt zij de aanvraagtermijn van de energietoeslag van 1 december naar 31 december 2022. Daarnaast wordt het voor inwoners gemakkelijker een tegemoetkoming vanuit het gemeentelijk Energiefonds aan te vragen. Door deze versoepelingen kunnen meer inwoners een tegemoetkoming krijgen om hun energierekening te betalen.

Inkomensgrens Energietoeslag naar 120%

De gemeente gaat met terugwerkende kracht de inkomensgrens van de eenmalige energietoeslag over 2022 verhogen naar 120%. Inwoners die een inkomen van 110 tot 120% van het bijstandsniveau hebben én nog geen aanvraag hebben ingediend, kunnen dit vanaf nu doen via eemsdelta.nl/energietoeslag. Hier staat ook meer informatie over de voorwaarden. Aanvragen kan tot en met 31 december 2022.  Alle aanvragen die eerder dit jaar zijn afgewezen, gaan we opnieuw beoordelen.

Inwoners die een inkomen van 110 tot 120% van het bijstandsniveau hebben, waarvan de aanvraag is afgewezen én die geen bezwaar hebben gemaakt, hoeven niets te doen. De gemeente stuurt hen een brief. De uitbetaling gebeurt uiterlijk eind februari 2023.

Inwoners die een inkomen van 110 tot 120% van het bijstandsniveau hebben, waarvan de aanvraag is afgewezen én die wel bezwaar hebben gemaakt, hoeven niets te doen. Ook zij ontvangen een brief van de gemeente. De uitbetaling gebeurt uiterlijk eind februari 2023.

‘Met het gemeentelijk Energiefonds  leveren we maatwerk’

Huishoudens met aantoonbaar hogere energielasten die niet in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen uit het gemeentelijk Energiefonds. Dit geldt ook voor huishoudens waarvoor de eenmalige energietoeslag niet toereikend is én voor huishoudens met een inkomen boven 120% van het bijstandsniveau. Om in aanmerking te komen voor het Energiefonds gelden voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat het gezamenlijk inkomen van uw huishouden niet hoger mag zijn dan € 3.300,- netto per maand. Wethouder Hans Ronde: ‘De kracht van het Energiefonds is dat we maatwerk leveren. Dit is nodig, omdat de financiële situatie per huishouden in onze gemeente verschilt. Met het Energiefonds helpen we huishoudens gerichter met het kunnen betalen van hun energierekening. Ik roep inwoners dan ook op gebruik te maken van het Energiefonds.’

Het aanvragen van een tegemoetkoming uit het Energiefonds is eenvoudig en kan tot en met 31 maart 2023 via een formulier op eemsdelta.nl/energiefonds. En met terugwerkende kracht voor de periode van 1 april 2022 tot en met 31 december 2022.

Inwoners die het Energiefonds al hebben aangevraagd hoeven niets te doen. Zij ontvangen eind november 2022 een brief van de gemeente met hierin een reactie op hun aanvraag en meer informatie.

Vragen over de energietoeslag en Energiefonds?

Inwoners met vragen over de energietoeslag kunnen mailen naar energietoeslag@eemsdelta.nl. Zijn er vragen over het Energiefonds, dan is het mailadres energiefonds@eemsdelta.nl. Bellen met  het Sociaal Plein Eemsdelta kan via telefoonnummer (0596) 63 90 10. Het Sociaal Plein is op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur bereikbaar.

Hulp nodig bij online aanvragen?

Inwoners die hulp nodig hebben bij het online aanvragen van de energietoeslag of het Energiefonds kunnen hiervoor terecht bij een van de gratis spreekuren van het Steunpunt Administratie van Cadanz Welzijn.          

De spreekuren zijn:

– Iedere dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur in de bibliotheek in Appingedam (Professor R.P. Cleveringaplein 5);

– iedere woensdag van 9.00 tot 12.00 uur in De Kajuit in Delfzijl (Prins Bernhardlaan 26a).

Hulp nodig bij geldzaken?

Inwoners met (dreigende) geldzorgen kunnen contact opnemen met het gemeentelijk Informatie- en adviespunt Geldzaken via telefoonnummer (0596) 85 69 03.

Deel dit bericht

Geef een antwoord