Immateriële schade ook voor u?  

Veel mensen ervaren leed en verdriet door de gevolgen van de gaswinning. Soms zijn de gevolgen zo groot, dat een vergoeding aangevraagd kan worden voor dit leed en verdriet. Daar is de regeling immateriële schade voor bedoeld.  Graag geven we u informatie over deze vergoeding. Voor wie deze vergoeding bedoeld is en hoe u zich goed kunt voorbereiden op een eventuele aanvraag.

Wat is immateriële schade?

Immateriële schade is schade in de vorm van geestelijk leed of verdriet. De vergoeding voor immateriële schade heeft als doel dit leed en verdriet te verzachten en erkenning hiervoor te bieden.

Is deze vergoeding ook voor u?

Wilt u weten of deze vergoeding ook voor u is? Doe dan de quickscan op www.schadedoormijnbouw.nl/quickscan. Of bekijk onderstaande punten. Deze onderdelen spelen bij de beoordeling van de aanvraag van immateriële schade een belangrijke rol. Omdat bekend is dat ze gepaard gaan met leed en verdriet.

 • Is er meer dan € 1.000 aan vergoeding uitgekeerd voor schade aan uw woning door de gaswinning? 
 • Duurde de afhandeling van de schademelding(en) in totaal langer dan 2 jaar?
 • Is bij u een Acuut Onveilige Situatie (AOS) door mijnbouwschade vastgesteld nadat u een melding had gedaan?
 • Maakt(e) uw woning onderdeel uit van het versterkingsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)?
 • Moe(s)t uw woning worden versterkt?
 • Moest u (tijdelijk) verhuizen door de versterkingsmaatregelen of door een Acuut Onveilige Situatie (AOS)?
 • Woont (of woonde) u op een plek waar vaak voelbare aardbevingen plaatsvinden?

U komt niet in aanmerking voor een vergoeding bij ons als:

 • U via de NAM al een vergoeding voor immateriële schade heeft ontvangen.
 • U bij de NAM al een vergoeding heeft aangevraagd. Via een gerechtelijke procedure met een advocaat (bijvoorbeeld De Haan Advocaten) of rechtstreeks bij de NAM zonder advocaat.

Wilt u bij ons een vergoeding aanvragen? Dat kan alleen als u de aanvraag bij de NAM stopt. U vult daarvoor een formulier in. Wij krijgen daarna bericht hierover. Het kan zijn, dat als de aanvraag via een advocaat loopt, u kosten moet betalen. Hoeveel dat is kunt u bij vragen aan de advocaat.  

Wanneer kunt u aanvragen?

U kunt als u nu in de gemeente Eemsdelta of Loppersum woont al een aanvraag doen. Meer informatie over de fasering en wanneer u een aanvraag kunt doen, vindt u op: schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade/wanneer-aanvragen.

Gaat u een aanvraag doen? Vult u dan ook de vragenlijst in?

Een aanvraag kunt u doen via www.schadedoormijnbouw.nl/mijn-dossier. U heeft hiervoor een DigiD nodig. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van of het inloggen met DigiD? Ga dan naar: https://www.digid.nl/hulp/stapvoorstap/.

De aanvraag bestaat uit twee delen: 

 1. De feitelijke gegevens van uw situatie. Daarbij kijken we naar de locatie van uw woning, de veiligheid van de woning (heeft u bijvoorbeeld te maken met versterking of een acuut onveilige situatie), de totale mijnbouwschade aan uw woning en hoe lang de afhandeling ervan duurde.
 2. Een vragenlijst waarmee u kunt aangeven welke impact de aardbevingen hebben op uw dagelijks leven.

Gaat u een aanvraag doen? Dan raden u aan om deze vragenlijst ook in te vullen, omdat deze de uitkomst van uw aanvraag alleen positief kan beïnvloeden.

Huurt u een woning? 

Dan gaat de beoordeling van uw aanvraag net iets anders. Gaat u hiervoor naar www.schadedoormijnbouw.nl/voor-wie/huurders

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Sommige mensen vinden het lastig om zelf een aanvraag te doen en hebben ook geen hulp in hun omgeving. Geldt dat ook voor u? Dan kunt u persoonlijke begeleiding krijgen van één van onze zaakbegeleiders.

Heeft u al contact met een zaakbegeleider gehad voor de regeling fysieke schade?  Dan kunt u deze persoon ook vragen stellen over de regeling immateriële schade. Heeft u nog geen contact gehad met een zaakbegeleider? Dan kunt u gratis bellen met ons Serviceloket op  0800 4444 111. Als het nodig is, brengen zij u in contact met een zaakbegeleider.

Meer informatie?

Op www.schadedoormijnbouw.nl leest u meer over de vergoeding van immateriële schade en hoe deze is opgebouwd. Om u goed voor te bereiden, is het verstandig om ook de informatie op de website te lezen. Meer informatie vindt u ook in de brochures. Die zijn beschikbaar in het dorpshuis in Loppersum, op het steunpunt van IMG.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Terug naar het overzicht

Immateriële schade ook voor u?  

Veel mensen ervaren leed en verdriet door de gevolgen van de gaswinning. Soms zijn de gevolgen zo groot, dat een vergoeding aangevraagd kan worden voor dit leed en verdriet. Daar is de regeling immateriële schade voor bedoeld.  Graag geven we u informatie over deze vergoeding. Voor wie deze vergoeding bedoeld is en hoe u zich goed kunt voorbereiden op een eventuele aanvraag.

Wat is immateriële schade?

Immateriële schade is schade in de vorm van geestelijk leed of verdriet. De vergoeding voor immateriële schade heeft als doel dit leed en verdriet te verzachten en erkenning hiervoor te bieden.

Is deze vergoeding ook voor u?

Wilt u weten of deze vergoeding ook voor u is? Doe dan de quickscan op www.schadedoormijnbouw.nl/quickscan. Of bekijk onderstaande punten. Deze onderdelen spelen bij de beoordeling van de aanvraag van immateriële schade een belangrijke rol. Omdat bekend is dat ze gepaard gaan met leed en verdriet.

 • Is er meer dan € 1.000 aan vergoeding uitgekeerd voor schade aan uw woning door de gaswinning? 
 • Duurde de afhandeling van de schademelding(en) in totaal langer dan 2 jaar?
 • Is bij u een Acuut Onveilige Situatie (AOS) door mijnbouwschade vastgesteld nadat u een melding had gedaan?
 • Maakt(e) uw woning onderdeel uit van het versterkingsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)?
 • Moe(s)t uw woning worden versterkt?
 • Moest u (tijdelijk) verhuizen door de versterkingsmaatregelen of door een Acuut Onveilige Situatie (AOS)?
 • Woont (of woonde) u op een plek waar vaak voelbare aardbevingen plaatsvinden?

U komt niet in aanmerking voor een vergoeding bij ons als:

 • U via de NAM al een vergoeding voor immateriële schade heeft ontvangen.
 • U bij de NAM al een vergoeding heeft aangevraagd. Via een gerechtelijke procedure met een advocaat (bijvoorbeeld De Haan Advocaten) of rechtstreeks bij de NAM zonder advocaat.

Wilt u bij ons een vergoeding aanvragen? Dat kan alleen als u de aanvraag bij de NAM stopt. U vult daarvoor een formulier in. Wij krijgen daarna bericht hierover. Het kan zijn, dat als de aanvraag via een advocaat loopt, u kosten moet betalen. Hoeveel dat is kunt u bij vragen aan de advocaat.  

Wanneer kunt u aanvragen?

U kunt als u nu in de gemeente Eemsdelta of Loppersum woont al een aanvraag doen. Meer informatie over de fasering en wanneer u een aanvraag kunt doen, vindt u op: schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade/wanneer-aanvragen.

Gaat u een aanvraag doen? Vult u dan ook de vragenlijst in?

Een aanvraag kunt u doen via www.schadedoormijnbouw.nl/mijn-dossier. U heeft hiervoor een DigiD nodig. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van of het inloggen met DigiD? Ga dan naar: https://www.digid.nl/hulp/stapvoorstap/.

De aanvraag bestaat uit twee delen: 

 1. De feitelijke gegevens van uw situatie. Daarbij kijken we naar de locatie van uw woning, de veiligheid van de woning (heeft u bijvoorbeeld te maken met versterking of een acuut onveilige situatie), de totale mijnbouwschade aan uw woning en hoe lang de afhandeling ervan duurde.
 2. Een vragenlijst waarmee u kunt aangeven welke impact de aardbevingen hebben op uw dagelijks leven.

Gaat u een aanvraag doen? Dan raden u aan om deze vragenlijst ook in te vullen, omdat deze de uitkomst van uw aanvraag alleen positief kan beïnvloeden.

Huurt u een woning? 

Dan gaat de beoordeling van uw aanvraag net iets anders. Gaat u hiervoor naar www.schadedoormijnbouw.nl/voor-wie/huurders

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Sommige mensen vinden het lastig om zelf een aanvraag te doen en hebben ook geen hulp in hun omgeving. Geldt dat ook voor u? Dan kunt u persoonlijke begeleiding krijgen van één van onze zaakbegeleiders.

Heeft u al contact met een zaakbegeleider gehad voor de regeling fysieke schade?  Dan kunt u deze persoon ook vragen stellen over de regeling immateriële schade. Heeft u nog geen contact gehad met een zaakbegeleider? Dan kunt u gratis bellen met ons Serviceloket op  0800 4444 111. Als het nodig is, brengen zij u in contact met een zaakbegeleider.

Meer informatie?

Op www.schadedoormijnbouw.nl leest u meer over de vergoeding van immateriële schade en hoe deze is opgebouwd. Om u goed voor te bereiden, is het verstandig om ook de informatie op de website te lezen. Meer informatie vindt u ook in de brochures. Die zijn beschikbaar in het dorpshuis in Loppersum, op het steunpunt van IMG.

Deel dit bericht

Geef een antwoord