Allemaal cirkels en strepen op de bomen, wat heeft dat te betekenen?

Het bos bij Zeerijp is een zogenoemd multifunctioneel bos. Dat betekent dat het bos, naast natuurwaarde, ook een recreatie- en een productiefunctie heeft. De productiefunctie behoeft een beheer dat er op gericht is om door selectie een bepaald aantal bomen optimaal de kans te geven om te groeien. Houtproductie in Nederland is nodig: hout is een duurzaam bouwmateriaal maar slechts ca 5% van het gebruikte hout komt uit Nederland zelf.

Veel bomen in het bos bij Zeerijp hebben nu  gekleurde strepen en stippen. Deze hebben verschillende betekenissen. Zogenoemde ‘toekomstbomen’ worden gemarkeerd met een blauwe stip. Om de groei van deze bomen te bevorderen en ze tot volle wasdom te laten komen hebben ze ruimte nodig. Hierbij let de boswachter op licht en groeiruimte voor de geselecteerde bomen. De concurrenten van deze bomen zullen door de jaren heen moeten wijken, tijdens zogenoemde ‘dunningen’. De ‘wijkers’ worden gemarkeerd met een oranje streep of stip.


Naast de cirkelvormige markeringen staan er ook strepen op de bomen. Hiermee worden de dunningspaden aangegeven: de route waar de oogstmachines langs kunnen rijden, nu en ook bij alle dunningen in de toekomst. De bomen en de struiken die in de route staan zullen moeten wijken. Deze paden kunnen daarna weer dichtgroeien met een struiklaag.

Kort voordat de werkzaamheden daadwerkelijk beginnen, na de bouwvak, controleert een boswachter of er bomen bij zijn met nesten en/of nestholtes voor vogels of vleermuizen. Als dat het geval is worden deze bomen geel aangemerkt, omdat ze niet omgezaagd worden.

Staatsbosbeheer Groningen realiseert zich dat, na de drastische ingrepen op veel plaatsen als gevolg van de essentakziekte, bosbouwwerkzaamheden mogelijk gevoelig liggen. Deze ingrepen waren echter van een heel andere aard en nodig om een heel andere reden. In tegenstelling tot de ingrepen als gevolg van de essentakziekte worden nu geen hele bosvakken omgezaagd.  

Reguliere houtoogsten zijn nodig voor het goed laten ontwikkelen van een productiebos. De bomen zijn aanvankelijk dicht opeen aangeplant om zo de groei te bevorderen en er ontstaat een jong bos met een dichte struik- en kruidlaag.

Zonder ingreep zal er steeds minder licht onder de bomen doordringen en zal de ondergroei op wat schaduw minnende kruiden na verdwijnen. Dit proces is rond Zeerijp goed te zien. Door de toekomstbomen vrij te zetten krijgen deze dus de ruimte om te groeien en bovendien komt er licht op de bodem waardoor de struik- en kruidlaag herstelt.

Hoe zinvol en nuttig ook, als de werkzaamheden afgerond zijn, laten de machines een gehavend bos achter. Na een jaar zien het er echter al veel beter uit en na verloop van tijd zal het bos een fraaiere en gezondere aanblik krijgen dan dat het nu heeft.

Mocht u vragen hebben over deze werkzaamheden kunt u mailen naar SBBlauwersmeer@staatsbosbeheer.nl

Kaartje situatie Zeerijp met dunningspaden en aanrijroutes.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Terug naar het overzicht

Allemaal cirkels en strepen op de bomen, wat heeft dat te betekenen?

Het bos bij Zeerijp is een zogenoemd multifunctioneel bos. Dat betekent dat het bos, naast natuurwaarde, ook een recreatie- en een productiefunctie heeft. De productiefunctie behoeft een beheer dat er op gericht is om door selectie een bepaald aantal bomen optimaal de kans te geven om te groeien. Houtproductie in Nederland is nodig: hout is een duurzaam bouwmateriaal maar slechts ca 5% van het gebruikte hout komt uit Nederland zelf.

Veel bomen in het bos bij Zeerijp hebben nu  gekleurde strepen en stippen. Deze hebben verschillende betekenissen. Zogenoemde ‘toekomstbomen’ worden gemarkeerd met een blauwe stip. Om de groei van deze bomen te bevorderen en ze tot volle wasdom te laten komen hebben ze ruimte nodig. Hierbij let de boswachter op licht en groeiruimte voor de geselecteerde bomen. De concurrenten van deze bomen zullen door de jaren heen moeten wijken, tijdens zogenoemde ‘dunningen’. De ‘wijkers’ worden gemarkeerd met een oranje streep of stip.


Naast de cirkelvormige markeringen staan er ook strepen op de bomen. Hiermee worden de dunningspaden aangegeven: de route waar de oogstmachines langs kunnen rijden, nu en ook bij alle dunningen in de toekomst. De bomen en de struiken die in de route staan zullen moeten wijken. Deze paden kunnen daarna weer dichtgroeien met een struiklaag.

Kort voordat de werkzaamheden daadwerkelijk beginnen, na de bouwvak, controleert een boswachter of er bomen bij zijn met nesten en/of nestholtes voor vogels of vleermuizen. Als dat het geval is worden deze bomen geel aangemerkt, omdat ze niet omgezaagd worden.

Staatsbosbeheer Groningen realiseert zich dat, na de drastische ingrepen op veel plaatsen als gevolg van de essentakziekte, bosbouwwerkzaamheden mogelijk gevoelig liggen. Deze ingrepen waren echter van een heel andere aard en nodig om een heel andere reden. In tegenstelling tot de ingrepen als gevolg van de essentakziekte worden nu geen hele bosvakken omgezaagd.  

Reguliere houtoogsten zijn nodig voor het goed laten ontwikkelen van een productiebos. De bomen zijn aanvankelijk dicht opeen aangeplant om zo de groei te bevorderen en er ontstaat een jong bos met een dichte struik- en kruidlaag.

Zonder ingreep zal er steeds minder licht onder de bomen doordringen en zal de ondergroei op wat schaduw minnende kruiden na verdwijnen. Dit proces is rond Zeerijp goed te zien. Door de toekomstbomen vrij te zetten krijgen deze dus de ruimte om te groeien en bovendien komt er licht op de bodem waardoor de struik- en kruidlaag herstelt.

Hoe zinvol en nuttig ook, als de werkzaamheden afgerond zijn, laten de machines een gehavend bos achter. Na een jaar zien het er echter al veel beter uit en na verloop van tijd zal het bos een fraaiere en gezondere aanblik krijgen dan dat het nu heeft.

Mocht u vragen hebben over deze werkzaamheden kunt u mailen naar SBBlauwersmeer@staatsbosbeheer.nl

Kaartje situatie Zeerijp met dunningspaden en aanrijroutes.

Deel dit bericht

Geef een antwoord