Nieuws van Dorpsbelangen juni 2021


Beste Riepsters,


De zomer is in aantocht, de vakantie komt eraan en we mogen vanaf eind juni steeds meer samen gaan doen. Wij wensen u alvast een prettige vakantie.


Noorderstraat

Voor de bouwvak worden er 8 huurwoningen gesloopt en direct na de bouwvak gaat aannemer Plecht Vos op deze plek 6 nieuwe huurwoningen bouwen. Dus niet pas in 2022 zoals eerder door Marenland is gemeld. Dat zal de nodige overlast geven met vrachtwagens die materialen af- en aanvoeren. De aannemer heeft in een brief aan de bewoners van de Noorderstraat aangegeven hoe ze te werk gaan en een telefoonnummer en e-mailadres voor het geval er iets niet goed gaat. Aanspreekpunt is jan.de.jong@plegt-vos.nl  Tel. 088-588600.


Enexis

Is nog steeds bezig met het elektriciteits- netwerk. Om onbegrijpelijke reden ligt het werk soms wekenlang stil. Ook horen wij dat er bij de aanleg op sommige plekken problemen ontstaan met de waterleiding. Uiteindelijk zal het wel een keer goed komen.


Riolering en herinrichting

De gemeente heeft het definitieve plan klaar. Vanaf eind juni starten de werkzaamheden aan de Molenweg en in de Noorder- Midden- en Zuiderlaan. We hebben de gemeente gevraagd rekening te houden met sloop- en nieuwbouw in de Noorderstraat die dan ook bezig is. Volgens de gemeente worden de werkzaamheden op elkaar afgestemd. We zullen zien. Overigens is het plan voor heel Zeerijp binnenkort te zien in het Dorpshuis en op de website zeerijp.info. In de volgende stappen zullen Borgweg en Eenumerweg worden aangepakt, waarbij met de bereikbaarheid van onze woningen zoveel mogelijk rekening wordt gehouden. Het hele project zal tot in 2023 ons dorp in de greep houden. Als het eenmaal klaar is moet ons dorp er beter uitzien en ook de verkeersveiligheid moet dan zijn verbeterd.


Versterkingsprogramma Zeerijp

Een groot deel van de eigenaar-bewoners zit met spanning te wachten met welk versterkingsadvies gemeente en NCG komen. Er is ons beloofd dat het voor 1 juli bekend gemaakt wordt. Wij gaan nog navragen of bij sloop/nieuwbouw activiteiten er voldoende rekening wordt gehouden met de omliggende woningen in verband met gevaarlijke trillingen die ontstaan tijdens heiwerkzaamheden.


Dorpsvisie, TenneTgeld, NPG Loket Leefbaarheid en Klankbordgroep Herinrichting.

Op donderdag 27 mei is er overleg geweest met gemeente, provincie en dorpsbelangen. Het ging over de plannen die in de afgelopen jaren zijn gemaakt door o.a. de Tennet bijeenkomsten, de overleggroep NPG Loket leefbaarheid, de Dorpsvisie met Kansenplan en de Klankbordgroep Herinrichting. Door allerlei oorzaken zijn de diverse ideeën en plannen vanuit ons dorp niet volledig uitgewerkt of helemaal stilgelegd. Tijdens het overleg bleek duidelijk dat niet iedereen meer weet welke ideeën en plannen bij welk onderwerp horen. Verwarrend dus. Daarom is nu afgesproken dat bij de eerstvolgende bijeenkomst alle ideeën en plannen te bespreken op volgorde van prioriteit en haalbaarheid. Hierover later meer.


Energietransitie

In het vorige Riepster Nijs stond een oproep je aan te melden voor een nog op te richten energie commissie voor Zeerijp. Ik herhaal de oproep nogmaals, opgeven kan per email aan dorpsbelangenzeerijp@gmail.com. Het is belangrijk om nu al mee te denken over dit onderwerp. Onze regering wil over enige tijd helemaal van het gas af. Voor welke alternatieven moet wij kiezen. Wij kunnen  misschien ook aansluiten bij energiecoöperaties die in andere dorpen actief zijn. Maar goed dit soort zaken moeten eerst goed worden onderzocht.


Publieke Laadpaal

De gemeente Eemsdelta wil in elk dorp een publieke laadpaal waar iedereen zijn auto kan opladen.

Graag willen wij van jullie weten op welke centrale plek in het dorp die laadpaal het beste kan worden geplaatst. Geef je voorkeur op via mailadres dorpsbelangenzeerijp@gmail.com. Doe het voor 20 juni.

Let op! De laadpaal van Deelslee die in de toekomst bij het Dorpshuis wordt geplaatst is alleen beschikbaar voor leden van Deelslee.


Overlast Jeugd

Van verschillende kanten horen wij dat een groep jongeren uit ons dorp en omliggende dorpen overlast geeft. Er wordt rommel gemaakt die niet wordt opgeruimd. Soms worden er spullen vernield. Onze vraag aan de jeugd is, hou het heel en hou het netjes. Er is begrip voor jullie moeilijke situatie in het afgelopen jaar door alle corona maatregelen. Gelukkig mag er over enige tijd weer meer en kunnen jullie weer gezellig bij elkaar komen. Aan dorpsbewoners die niet meer tot de groep jongeren behoren vragen wij een beetje begrip en oplettendheid en als dat dan toch nodig is de jeugd te vragen ons dorp voor iedereen leefbaar te houden.


Reanimatiecursus (herinnering)

Op woensdagavond 29 september organiseert Dorpsbelangen samen met de EHBO afdeling Delfzijl een reanimatiecursus. Deelname aan deze cursus (die 1 avond duurt) is gratis voor inwoners uit Zeerijp. Meldt je z.sm. aan!


Uit het bestuur

Bert Kremer en Titia Vriesema nemen deze maand afscheid als bestuurslid van Dorpsbelangen en zij worden opgevolgd door Marianne Buitenwerf en Henny Reiffers. Marianne wordt algemeen bestuurslid en Henny wordt secretaris.

Voor wie Henny nog niet kent stelt zij zich in deze Riepster Nijs voor:


Hallo ik ben Henny Reiffers , getrouwd met Gerke .

We hebben 3 kinderen waarvan de jongste nog thuis woont .

Gerke is geboren in Zeerijp aan de Kwekersweg 19, het huis waar wij nu wonen.

Ikzelf ben geboren in Peize en woon alweer 25 jaar in Zeerijp .

Op onze oprit staat een mini bieb waar een ieder een boek kan brengen / lenen of ruilen …voor de kids staat er een “leenkist” bij vol met leuke boekjes (alleen bij mooi weer).

Ik zing graag bij popkoor Ripa waar ik ook in het bestuur zit. Verder ben ik jaren voorzitter geweest van de ijsclub.

Als vrijwilliger ben ik wekelijks bij Cosis aan het “werk” en ook ga ik graag op reis als begeleider bij stichting Buitenhof (reisorganisatie voor mensen met een beperking).

Wilt u meer van mij weten …..kom gerust langs!


Namens Dorpsbelangen,

Hans Latour en Titia Vriesema

dorpsbelangenzeerijp@gmail.com


Deel dit bericht

Geef een antwoord

Terug naar het overzicht


Nieuws van Dorpsbelangen juni 2021


Beste Riepsters,


De zomer is in aantocht, de vakantie komt eraan en we mogen vanaf eind juni steeds meer samen gaan doen. Wij wensen u alvast een prettige vakantie.


Noorderstraat

Voor de bouwvak worden er 8 huurwoningen gesloopt en direct na de bouwvak gaat aannemer Plecht Vos op deze plek 6 nieuwe huurwoningen bouwen. Dus niet pas in 2022 zoals eerder door Marenland is gemeld. Dat zal de nodige overlast geven met vrachtwagens die materialen af- en aanvoeren. De aannemer heeft in een brief aan de bewoners van de Noorderstraat aangegeven hoe ze te werk gaan en een telefoonnummer en e-mailadres voor het geval er iets niet goed gaat. Aanspreekpunt is jan.de.jong@plegt-vos.nl  Tel. 088-588600.


Enexis

Is nog steeds bezig met het elektriciteits- netwerk. Om onbegrijpelijke reden ligt het werk soms wekenlang stil. Ook horen wij dat er bij de aanleg op sommige plekken problemen ontstaan met de waterleiding. Uiteindelijk zal het wel een keer goed komen.


Riolering en herinrichting

De gemeente heeft het definitieve plan klaar. Vanaf eind juni starten de werkzaamheden aan de Molenweg en in de Noorder- Midden- en Zuiderlaan. We hebben de gemeente gevraagd rekening te houden met sloop- en nieuwbouw in de Noorderstraat die dan ook bezig is. Volgens de gemeente worden de werkzaamheden op elkaar afgestemd. We zullen zien. Overigens is het plan voor heel Zeerijp binnenkort te zien in het Dorpshuis en op de website zeerijp.info. In de volgende stappen zullen Borgweg en Eenumerweg worden aangepakt, waarbij met de bereikbaarheid van onze woningen zoveel mogelijk rekening wordt gehouden. Het hele project zal tot in 2023 ons dorp in de greep houden. Als het eenmaal klaar is moet ons dorp er beter uitzien en ook de verkeersveiligheid moet dan zijn verbeterd.


Versterkingsprogramma Zeerijp

Een groot deel van de eigenaar-bewoners zit met spanning te wachten met welk versterkingsadvies gemeente en NCG komen. Er is ons beloofd dat het voor 1 juli bekend gemaakt wordt. Wij gaan nog navragen of bij sloop/nieuwbouw activiteiten er voldoende rekening wordt gehouden met de omliggende woningen in verband met gevaarlijke trillingen die ontstaan tijdens heiwerkzaamheden.


Dorpsvisie, TenneTgeld, NPG Loket Leefbaarheid en Klankbordgroep Herinrichting.

Op donderdag 27 mei is er overleg geweest met gemeente, provincie en dorpsbelangen. Het ging over de plannen die in de afgelopen jaren zijn gemaakt door o.a. de Tennet bijeenkomsten, de overleggroep NPG Loket leefbaarheid, de Dorpsvisie met Kansenplan en de Klankbordgroep Herinrichting. Door allerlei oorzaken zijn de diverse ideeën en plannen vanuit ons dorp niet volledig uitgewerkt of helemaal stilgelegd. Tijdens het overleg bleek duidelijk dat niet iedereen meer weet welke ideeën en plannen bij welk onderwerp horen. Verwarrend dus. Daarom is nu afgesproken dat bij de eerstvolgende bijeenkomst alle ideeën en plannen te bespreken op volgorde van prioriteit en haalbaarheid. Hierover later meer.


Energietransitie

In het vorige Riepster Nijs stond een oproep je aan te melden voor een nog op te richten energie commissie voor Zeerijp. Ik herhaal de oproep nogmaals, opgeven kan per email aan dorpsbelangenzeerijp@gmail.com. Het is belangrijk om nu al mee te denken over dit onderwerp. Onze regering wil over enige tijd helemaal van het gas af. Voor welke alternatieven moet wij kiezen. Wij kunnen  misschien ook aansluiten bij energiecoöperaties die in andere dorpen actief zijn. Maar goed dit soort zaken moeten eerst goed worden onderzocht.


Publieke Laadpaal

De gemeente Eemsdelta wil in elk dorp een publieke laadpaal waar iedereen zijn auto kan opladen.

Graag willen wij van jullie weten op welke centrale plek in het dorp die laadpaal het beste kan worden geplaatst. Geef je voorkeur op via mailadres dorpsbelangenzeerijp@gmail.com. Doe het voor 20 juni.

Let op! De laadpaal van Deelslee die in de toekomst bij het Dorpshuis wordt geplaatst is alleen beschikbaar voor leden van Deelslee.


Overlast Jeugd

Van verschillende kanten horen wij dat een groep jongeren uit ons dorp en omliggende dorpen overlast geeft. Er wordt rommel gemaakt die niet wordt opgeruimd. Soms worden er spullen vernield. Onze vraag aan de jeugd is, hou het heel en hou het netjes. Er is begrip voor jullie moeilijke situatie in het afgelopen jaar door alle corona maatregelen. Gelukkig mag er over enige tijd weer meer en kunnen jullie weer gezellig bij elkaar komen. Aan dorpsbewoners die niet meer tot de groep jongeren behoren vragen wij een beetje begrip en oplettendheid en als dat dan toch nodig is de jeugd te vragen ons dorp voor iedereen leefbaar te houden.


Reanimatiecursus (herinnering)

Op woensdagavond 29 september organiseert Dorpsbelangen samen met de EHBO afdeling Delfzijl een reanimatiecursus. Deelname aan deze cursus (die 1 avond duurt) is gratis voor inwoners uit Zeerijp. Meldt je z.sm. aan!


Uit het bestuur

Bert Kremer en Titia Vriesema nemen deze maand afscheid als bestuurslid van Dorpsbelangen en zij worden opgevolgd door Marianne Buitenwerf en Henny Reiffers. Marianne wordt algemeen bestuurslid en Henny wordt secretaris.

Voor wie Henny nog niet kent stelt zij zich in deze Riepster Nijs voor:


Hallo ik ben Henny Reiffers , getrouwd met Gerke .

We hebben 3 kinderen waarvan de jongste nog thuis woont .

Gerke is geboren in Zeerijp aan de Kwekersweg 19, het huis waar wij nu wonen.

Ikzelf ben geboren in Peize en woon alweer 25 jaar in Zeerijp .

Op onze oprit staat een mini bieb waar een ieder een boek kan brengen / lenen of ruilen …voor de kids staat er een “leenkist” bij vol met leuke boekjes (alleen bij mooi weer).

Ik zing graag bij popkoor Ripa waar ik ook in het bestuur zit. Verder ben ik jaren voorzitter geweest van de ijsclub.

Als vrijwilliger ben ik wekelijks bij Cosis aan het “werk” en ook ga ik graag op reis als begeleider bij stichting Buitenhof (reisorganisatie voor mensen met een beperking).

Wilt u meer van mij weten …..kom gerust langs!


Namens Dorpsbelangen,

Hans Latour en Titia Vriesema

dorpsbelangenzeerijp@gmail.com


Deel dit bericht

Geef een antwoord