Nieuws van Dorpsbelangen maart 2022

We beginnen met goed nieuws. Het weer knapt op en de temperaturen beginnen voorjaarswaarden te halen. De vorst is eruit en overdag komen we in de dubbele cijfers.

Dorpshuis

Dan goed en slecht nieuws tegelijk. Ons Dorpshuis gaat gesloopt worden in de komende maanden en daarna kan de nieuwbouw eindelijk beginnen. Een en ander moet als het mee zit in het voorjaar klaar zijn. Het slechte nieuws is dat we nu definitief afscheid moeten nemen van ons Dorpshuis en gymzaal. Daardoor daardoor zitten we maandenlang zonder. Er wordt nagedacht over een tijdelijke ruimte maar dat moet nog. Gelukkig hebben Bert en Alie de komende paar weken op zaterdag een snackwagen geregeld. Dus we hoeven geen honger te lijden.

dorpshuis sloop


Riolering, nutsvoorzieningen en herbestrating

Het schiet niet erg op met deze megaklus van Hak, Enexis en Waterbedrijf Groningen. Al een tijdje proberen we van de gemeente een planning te krijgen met betrekking tot de voortgang in Zeerijp.

Na weken is daar nu een eerste reactie van Eemsdelta. Daan Bos is verantwoordelijk vanuit de Gemeente. Ik heb hem gevraagd de KBG (Klankbordgroep), uit te nodigen voor overleg) Dit vindt waarschijnlijk plaats in het voormalige gemeentehuis in Loppersum.

Voorlopig zal ik hieronder het laatste nieuws uit de mail plakken.

Mail van Daan Bos

Zie hieronder en bijgaand de input voor Riepster Nijs. Ik heb tevens de nutspartijen gevraagd om deel te nemen aan de KBG vergadering (Enexis en Waterbedrijf). Naast een eerste kennismaking kunnen zij informatie verstrekken over de werkzaamheden die ze uitvoeren.

Fasering

De reconstructie van Zeerijp wordt in drie fasen aangepakt. De eerste fase bestaat uit de Molenweg en kruising Borgweg (tot Eenumerweg), de tweede fase Borgweg Oost en Eenumerweg en de derde fase de Borgweg West. Zie de faseringskaart. Binnen de verschillende fase wordt er gewerkt aan kabels- en leidingen, vervangen bestaande riolering, aanleg regenwaterriool en een nieuwe inrichting van de bovengrondse infrastructuur. De werkzaamheden aan kabels- en leidingen betreft in basis de vervanging van de waterleiding en het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk.

Voortgang werkzaamheden

De kabel- en leiding werkzaamheden aan de Molenweg zijn bijna afgerond. Deze werkzaamheden zijn tevens nodig om de riool- en wegreconstructie te kunnen uitvoeren. Vanaf mei starten de werkzaamheden aan riolering en weginfrastructuur aan de Molenweg. Vanaf de dorpsgrens wordt er gewerkt richting de kruising met de Borgweg. Binnen de eerste fase wordt de kruising met de Borgweg ook aangepakt. Voor de verkeersrouting zijn dit ingrijpende werkzaamheden. Diverse omleidingen worden tijdens de eerste fase ingesteld. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden aanwonenden nader geïnformeerd.

Planning

Fase 1 – Tot en met april/mei 2022 afronding kabel- en leidingwerkzaamheden. Vanaf mei tot en met bouwvak 2022 uitvoering van de weg- en rioolreconstructie Molenweg en Borg Oost (tot Eenumerweg)

Fase 2 – Na bouwvak 2022 – voorjaar 2023 aanpak riool-en weg reconstructie + kabels leidingen.

Fase 3 – Voorjaar 2023 aansluitend aan Fase 2. Planning nader in te vullen.

Er is ook een overzichtskaart bij die misschien kan worden afgedrukt in het Riepster Nijs.

Faseringskaart riolering


Nieuwbouw Noorderstraat

De nieuwbouw in de Noorderstraat schiet al flink op. Van Marenland kregen wij laatst te horen dat de woningen mogelijk al april of begin mei worden opgeleverd. Dan zijn ze een maand eerder klaar dan gepland.

Versterking in Zeerijp

Zoals bekend loopt de versterking in Zeerijp zeer matig. Peter Spijkerman directeur van de NCG wil zich zelf steeds op de borst koppen omdat hij vindt dat het goed loopt. Wij weten wel beter.

Het gaat langzaam en veel mensen hebben nog steeds geen versterkingsrapport. De kwaliteit van de laatste serie rapporten is al een aantal keren ver onder de maat gebleken er staan stomme fouten in.

Bijv. Uw huis heeft een plat dak, in werkelijkheid is er geen plat dak. Dan onduidelijkheid over er nu wel of niet spouwmuren in een woning zijn zijn. Dit zijn geen kleine foutjes meer en het kan soms betekenen of uw huis wel of niet veilig is en wel of niet versterkt zou moeten worden. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Wordt vervolgd.

Vergoeding voor immateriële schade door het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen)

Wij merken dat er nog een aantal mensen zijn in Zeerijp die de vergoeding voor de immateriële nog niet hebben aangevraagd terwijl u er wel recht op heeft. De uitgekeerde bedragen lopen op van:

1500 euro per persoon met beperkte persoonsaantasting door aardbevingen.

3000 euro per persoon met ernstige persoonsaantasting door aardbevingen.

5000 euro per persoon met zeer ernstige persoonsaantasting door aardbevingen.

In sommige gevallen worden nog hogere bedragen uitgekeerd. Kinderen kunnen over enige tijd ook een vergoeding aanvragen.


Stut-en-Steun, Molenweg 58a, 9919AJ Loppersum kan u daarbij helpen, i.v.m. corona voorlopig nog alleen telefonisch. 050-2112044.

Tennet geld ter compensatie voor het plaatsen van elektriciteitsmasten buiten Zeerijp

De besteding van het Tennet geld schiet maar niet op o.a. door corona konden er geen vergaderingen plaats vinden. Wel is afgeproken met gemeente Eemsdelta en de Provincie, dat er binnenkort een vergadering zal plaatsvinden, mogelijk ook in het Gemeentehuis van Loppersum.

Hans Latour

Voorzitter Dorpsbelangen Zeerijp

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Terug naar het overzicht

Nieuws van Dorpsbelangen maart 2022

We beginnen met goed nieuws. Het weer knapt op en de temperaturen beginnen voorjaarswaarden te halen. De vorst is eruit en overdag komen we in de dubbele cijfers.

Dorpshuis

Dan goed en slecht nieuws tegelijk. Ons Dorpshuis gaat gesloopt worden in de komende maanden en daarna kan de nieuwbouw eindelijk beginnen. Een en ander moet als het mee zit in het voorjaar klaar zijn. Het slechte nieuws is dat we nu definitief afscheid moeten nemen van ons Dorpshuis en gymzaal. Daardoor daardoor zitten we maandenlang zonder. Er wordt nagedacht over een tijdelijke ruimte maar dat moet nog. Gelukkig hebben Bert en Alie de komende paar weken op zaterdag een snackwagen geregeld. Dus we hoeven geen honger te lijden.

dorpshuis sloop


Riolering, nutsvoorzieningen en herbestrating

Het schiet niet erg op met deze megaklus van Hak, Enexis en Waterbedrijf Groningen. Al een tijdje proberen we van de gemeente een planning te krijgen met betrekking tot de voortgang in Zeerijp.

Na weken is daar nu een eerste reactie van Eemsdelta. Daan Bos is verantwoordelijk vanuit de Gemeente. Ik heb hem gevraagd de KBG (Klankbordgroep), uit te nodigen voor overleg) Dit vindt waarschijnlijk plaats in het voormalige gemeentehuis in Loppersum.

Voorlopig zal ik hieronder het laatste nieuws uit de mail plakken.

Mail van Daan Bos

Zie hieronder en bijgaand de input voor Riepster Nijs. Ik heb tevens de nutspartijen gevraagd om deel te nemen aan de KBG vergadering (Enexis en Waterbedrijf). Naast een eerste kennismaking kunnen zij informatie verstrekken over de werkzaamheden die ze uitvoeren.

Fasering

De reconstructie van Zeerijp wordt in drie fasen aangepakt. De eerste fase bestaat uit de Molenweg en kruising Borgweg (tot Eenumerweg), de tweede fase Borgweg Oost en Eenumerweg en de derde fase de Borgweg West. Zie de faseringskaart. Binnen de verschillende fase wordt er gewerkt aan kabels- en leidingen, vervangen bestaande riolering, aanleg regenwaterriool en een nieuwe inrichting van de bovengrondse infrastructuur. De werkzaamheden aan kabels- en leidingen betreft in basis de vervanging van de waterleiding en het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk.

Voortgang werkzaamheden

De kabel- en leiding werkzaamheden aan de Molenweg zijn bijna afgerond. Deze werkzaamheden zijn tevens nodig om de riool- en wegreconstructie te kunnen uitvoeren. Vanaf mei starten de werkzaamheden aan riolering en weginfrastructuur aan de Molenweg. Vanaf de dorpsgrens wordt er gewerkt richting de kruising met de Borgweg. Binnen de eerste fase wordt de kruising met de Borgweg ook aangepakt. Voor de verkeersrouting zijn dit ingrijpende werkzaamheden. Diverse omleidingen worden tijdens de eerste fase ingesteld. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden aanwonenden nader geïnformeerd.

Planning

Fase 1 – Tot en met april/mei 2022 afronding kabel- en leidingwerkzaamheden. Vanaf mei tot en met bouwvak 2022 uitvoering van de weg- en rioolreconstructie Molenweg en Borg Oost (tot Eenumerweg)

Fase 2 – Na bouwvak 2022 – voorjaar 2023 aanpak riool-en weg reconstructie + kabels leidingen.

Fase 3 – Voorjaar 2023 aansluitend aan Fase 2. Planning nader in te vullen.

Er is ook een overzichtskaart bij die misschien kan worden afgedrukt in het Riepster Nijs.

Faseringskaart riolering


Nieuwbouw Noorderstraat

De nieuwbouw in de Noorderstraat schiet al flink op. Van Marenland kregen wij laatst te horen dat de woningen mogelijk al april of begin mei worden opgeleverd. Dan zijn ze een maand eerder klaar dan gepland.

Versterking in Zeerijp

Zoals bekend loopt de versterking in Zeerijp zeer matig. Peter Spijkerman directeur van de NCG wil zich zelf steeds op de borst koppen omdat hij vindt dat het goed loopt. Wij weten wel beter.

Het gaat langzaam en veel mensen hebben nog steeds geen versterkingsrapport. De kwaliteit van de laatste serie rapporten is al een aantal keren ver onder de maat gebleken er staan stomme fouten in.

Bijv. Uw huis heeft een plat dak, in werkelijkheid is er geen plat dak. Dan onduidelijkheid over er nu wel of niet spouwmuren in een woning zijn zijn. Dit zijn geen kleine foutjes meer en het kan soms betekenen of uw huis wel of niet veilig is en wel of niet versterkt zou moeten worden. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Wordt vervolgd.

Vergoeding voor immateriële schade door het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen)

Wij merken dat er nog een aantal mensen zijn in Zeerijp die de vergoeding voor de immateriële nog niet hebben aangevraagd terwijl u er wel recht op heeft. De uitgekeerde bedragen lopen op van:

1500 euro per persoon met beperkte persoonsaantasting door aardbevingen.

3000 euro per persoon met ernstige persoonsaantasting door aardbevingen.

5000 euro per persoon met zeer ernstige persoonsaantasting door aardbevingen.

In sommige gevallen worden nog hogere bedragen uitgekeerd. Kinderen kunnen over enige tijd ook een vergoeding aanvragen.


Stut-en-Steun, Molenweg 58a, 9919AJ Loppersum kan u daarbij helpen, i.v.m. corona voorlopig nog alleen telefonisch. 050-2112044.

Tennet geld ter compensatie voor het plaatsen van elektriciteitsmasten buiten Zeerijp

De besteding van het Tennet geld schiet maar niet op o.a. door corona konden er geen vergaderingen plaats vinden. Wel is afgeproken met gemeente Eemsdelta en de Provincie, dat er binnenkort een vergadering zal plaatsvinden, mogelijk ook in het Gemeentehuis van Loppersum.

Hans Latour

Voorzitter Dorpsbelangen Zeerijp

Deel dit bericht

Geef een antwoord