Nieuws van Dorpsbelangen mei 2021Beste Riepsters,


Het voorjaar is begonnen met langzaam oplopende temperaturen. We kunnen weer meer en langer naar buiten want de avondklok, die niet veel effect leek te hebben, is afgeschaft. Je mag nu ook na 21.00 uur en zonder hond op straat. Gewoon winkelen kan weer en de terrassen kunnen weer open. Het is nog wachten op de volgende stap waarbij we weer met meer mensen tegelijk samen mogen komen, misschien eind mei als de corona cijfers lager zijn. Het duurt allemaal verrekte lang.


Wat gebeurt er zoal in ons dorp: Enexis is hard bezig met de vervanging van het elektriciteitsnet, niet iedereen is even blij met aannemer Baas, die het werk uitvoert. Soms ligt de straat te lang open of staat er materieel van Baas in de weg, het is niet te voorkomen, gelukkig komt het einde in zicht.


Versterkingsoperatie koopwoningen

Waar ook langzaam maar zeker een einde aan komt is de onzekerheid over de versterking in Zeerijp. Als het goed is heeft nu vrijwel iedere eigenaar bewoner een brief ontvangen van de NCG met daarin afspraken over het versterkingsprogramma voor de woning. De mogelijke versterking hangt af van de categorie waarin uw woning valt, A, B of C en daarbij krijgt men nog de keus of er wel of niet versterkt wordt en op welke wijze.

Eigenaar bewoners met versterkingsadvies (A), worden in de komende tijd door de NCG benaderd om het versterkingsadvies te bespreken en uitleg te geven over de mogelijke keuzes die gemaakt kunnen worden. De andere eigenaar bewoners (B ) krijgen na de herbeoordeling of de woning voldoet aan de nieuwste veiligheidsnorm, nog bericht van de NCG, hopelijk nog voor 1 juli. Daarna is er weer de keus of men wel of niet kiest voor een aanvullend pakket versterkingsmaatregelen. Eigenaar bewoners (C) krijgen binnenkort nog een brief. We wachten nu op de plannen van Eemsdelta en de NCG, pas daarna weten we wanneer de busjes kunnen gaan rijden. De voorlopige inschatting is ergens in 2022 en pas nadat er voldoende wisselwoningen klaar zijn voor gebruik.


Er is een locatie voor de wisselwoningen op het oog. Als er overeenstemming is bereikt met de eigenaar zullen eerst de direct omwonenden geïnformeerd worden en daarna komt er een presentatie voor het hele dorp.


Huurwoningen

Voor de huurwoningen is Marenland als eigenaar verantwoordelijk. De huurders worden door Marenland op de hoogte gehouden. Wel is bekend dat er 8 woningen worden gesloopt en vervangen door 6 nieuwe levensloop bestendige woningen. Deze woningen worden meegenomen met het nieuwbouw project van ‘t Zandt in 2022.


Herinrichting en riolering

Het definitieve ontwerp voor de herinrichting en riolering van Zeerijp is naar de leden van de klankbordgroep gestuurd. Het wachten is nu op een mogelijkheid een en ander te bespreken. Het plan moet ook nog aan alle bewoners van Zeerijp worden gepresenteerd. De nieuwe gemeente Eemsdelta zal ons binnenkort laten weten hoe en wanneer dat gebeurt. De planning is om begin 2022 te starten.


We hebben de gemeente Eemsmond gevraagd mee te denken over inbreiding in ons dorp met nieuwe en betaalbare starterswoningen die ook levensloop bestendig zijn. Lange tijd was nieuwbouw in krimpgebieden niet mogelijk vanwege afspraken tussen Provincie en Gemeenten. Omdat de werkgelegenheid in Noord-Groningen verder toeneemt, wordt er in diverse gemeenten toch nagedacht over een wijziging in dat beleid zodat er misschien weer nieuwbouw mogelijk wordt.


Kansenplan en TenneTgeld

Na overleg met de gemeente Eemsdelta pakken we ook weer het Kansenplan op dat is in 2019 is gemaakt in overleg met geïnteresseerde bewoners, de gemeente Loppersum en de Provincie. Het gaat om de door TenneT beschikbaar gestelde gelden voor dorpen waarlangs de nieuw aan te leggen hoogspanningsleiding loopt. Eind mei zullen we hier over vergaderen.


Energietransitie

Vanuit het dorp komt steeds meer belangstelling voor een oplossing voor de energietransitie, dat kan bijvoorbeeld een warmtenet zijn of een andere oplossing. In sommige dorpen zijn al energiecoöperaties actief die zich daarmee bezig houden. Wij hebben vorig jaar met een aantal geïnteresseerde bewoners een eerste gesprek gehad met de gemeente over de mogelijke aanleg van een warmtenet, waar nu extra geld voor beschikbaar is. Het lijkt ons goed om daar mee verder te gaan. Vandaar een oproep om je aan te melden voor een nog op te richten energie- commissie. Deze commissie zal zich breed gaan oriënteren op mogelijke oplossingen. We hebben inmiddels geleerd dat goed isoleren van een bestaande woning tienduizenden euro’s kost. Mogelijk kan met een wat minder dure isolatieoplossing en een warmtenet of andere energievoorziening de energietransitie een stuk goedkoper worden.


4 mei herdenking

Op 4 mei hebben raadsleden Joop van der Lei en Bert-Jan Huizing van de gemeente Eemsmond, samen met een aantal afgevaardigden van Dorpsbelangen (DB) en de kerk bloemen gelegd bij het monument van Annette Katan en de graven van de oorlogsslachtoffers. Een sobere maar waardige plechtigheid.


Nieuwe bestuursleden

We zijn heel blij te kunnen melden dat, naar aanleiding van de oproep in de vorige Riepster Nijs, 2 dorpsgenoten zich hebben aangemeld als bestuurslid van DB.


Aanmelden reanimatiecursus

Onlangs hebben wij de AED (defibrillator), die onder de kerktoren hangt, aangemeld bij Hartslag Nu. Dit houdt in dat als er een noodgeval wordt gemeld waarbij gereanimeerd moet worden, burgerhulpverleners bericht krijgen waar de dichtstbijzijnde AED is zodat ze die kunnen gebruiken.

Hoe meer mensen zich aanmelden als burgerhulpverlener, hoe meer levens gered kunnen worden.


Daarom organiseert DB in samenwerking met de EHBO afdeling Delfzijl op woensdagavond 29 september een reanimatie training  (als de coronaregels dit toestaan) voor de inwoners van Zeerijp.


Na afloop van deze training (die één avond duurt) ontvangen de deelnemers een certificaat waarmee ze zich kunnen aanmelden als burgerhulpverlener. De kosten voor deze training worden betaald door DB. Zie voor meer informatie over de rol van burgerhulpverlener de site van Hartslag Nu:

https://hartslagnu.nl/burgerhulpverlening/wat-doet-een-burgerhulpverlener.


Als je hierin geïnteresseerd bent meld je dan aan bij DB. Als er veel animo voor is (wat we hopen!) organiseren we begin oktober nog een reanimatie training.  


Namens Dorpsbelangen,


Hans Latour en Titia Vriesema

dorpsbelangenzeerijp@gmail.com

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Terug naar het overzicht


Nieuws van Dorpsbelangen mei 2021Beste Riepsters,


Het voorjaar is begonnen met langzaam oplopende temperaturen. We kunnen weer meer en langer naar buiten want de avondklok, die niet veel effect leek te hebben, is afgeschaft. Je mag nu ook na 21.00 uur en zonder hond op straat. Gewoon winkelen kan weer en de terrassen kunnen weer open. Het is nog wachten op de volgende stap waarbij we weer met meer mensen tegelijk samen mogen komen, misschien eind mei als de corona cijfers lager zijn. Het duurt allemaal verrekte lang.


Wat gebeurt er zoal in ons dorp: Enexis is hard bezig met de vervanging van het elektriciteitsnet, niet iedereen is even blij met aannemer Baas, die het werk uitvoert. Soms ligt de straat te lang open of staat er materieel van Baas in de weg, het is niet te voorkomen, gelukkig komt het einde in zicht.


Versterkingsoperatie koopwoningen

Waar ook langzaam maar zeker een einde aan komt is de onzekerheid over de versterking in Zeerijp. Als het goed is heeft nu vrijwel iedere eigenaar bewoner een brief ontvangen van de NCG met daarin afspraken over het versterkingsprogramma voor de woning. De mogelijke versterking hangt af van de categorie waarin uw woning valt, A, B of C en daarbij krijgt men nog de keus of er wel of niet versterkt wordt en op welke wijze.

Eigenaar bewoners met versterkingsadvies (A), worden in de komende tijd door de NCG benaderd om het versterkingsadvies te bespreken en uitleg te geven over de mogelijke keuzes die gemaakt kunnen worden. De andere eigenaar bewoners (B ) krijgen na de herbeoordeling of de woning voldoet aan de nieuwste veiligheidsnorm, nog bericht van de NCG, hopelijk nog voor 1 juli. Daarna is er weer de keus of men wel of niet kiest voor een aanvullend pakket versterkingsmaatregelen. Eigenaar bewoners (C) krijgen binnenkort nog een brief. We wachten nu op de plannen van Eemsdelta en de NCG, pas daarna weten we wanneer de busjes kunnen gaan rijden. De voorlopige inschatting is ergens in 2022 en pas nadat er voldoende wisselwoningen klaar zijn voor gebruik.


Er is een locatie voor de wisselwoningen op het oog. Als er overeenstemming is bereikt met de eigenaar zullen eerst de direct omwonenden geïnformeerd worden en daarna komt er een presentatie voor het hele dorp.


Huurwoningen

Voor de huurwoningen is Marenland als eigenaar verantwoordelijk. De huurders worden door Marenland op de hoogte gehouden. Wel is bekend dat er 8 woningen worden gesloopt en vervangen door 6 nieuwe levensloop bestendige woningen. Deze woningen worden meegenomen met het nieuwbouw project van ‘t Zandt in 2022.


Herinrichting en riolering

Het definitieve ontwerp voor de herinrichting en riolering van Zeerijp is naar de leden van de klankbordgroep gestuurd. Het wachten is nu op een mogelijkheid een en ander te bespreken. Het plan moet ook nog aan alle bewoners van Zeerijp worden gepresenteerd. De nieuwe gemeente Eemsdelta zal ons binnenkort laten weten hoe en wanneer dat gebeurt. De planning is om begin 2022 te starten.


We hebben de gemeente Eemsmond gevraagd mee te denken over inbreiding in ons dorp met nieuwe en betaalbare starterswoningen die ook levensloop bestendig zijn. Lange tijd was nieuwbouw in krimpgebieden niet mogelijk vanwege afspraken tussen Provincie en Gemeenten. Omdat de werkgelegenheid in Noord-Groningen verder toeneemt, wordt er in diverse gemeenten toch nagedacht over een wijziging in dat beleid zodat er misschien weer nieuwbouw mogelijk wordt.


Kansenplan en TenneTgeld

Na overleg met de gemeente Eemsdelta pakken we ook weer het Kansenplan op dat is in 2019 is gemaakt in overleg met geïnteresseerde bewoners, de gemeente Loppersum en de Provincie. Het gaat om de door TenneT beschikbaar gestelde gelden voor dorpen waarlangs de nieuw aan te leggen hoogspanningsleiding loopt. Eind mei zullen we hier over vergaderen.


Energietransitie

Vanuit het dorp komt steeds meer belangstelling voor een oplossing voor de energietransitie, dat kan bijvoorbeeld een warmtenet zijn of een andere oplossing. In sommige dorpen zijn al energiecoöperaties actief die zich daarmee bezig houden. Wij hebben vorig jaar met een aantal geïnteresseerde bewoners een eerste gesprek gehad met de gemeente over de mogelijke aanleg van een warmtenet, waar nu extra geld voor beschikbaar is. Het lijkt ons goed om daar mee verder te gaan. Vandaar een oproep om je aan te melden voor een nog op te richten energie- commissie. Deze commissie zal zich breed gaan oriënteren op mogelijke oplossingen. We hebben inmiddels geleerd dat goed isoleren van een bestaande woning tienduizenden euro’s kost. Mogelijk kan met een wat minder dure isolatieoplossing en een warmtenet of andere energievoorziening de energietransitie een stuk goedkoper worden.


4 mei herdenking

Op 4 mei hebben raadsleden Joop van der Lei en Bert-Jan Huizing van de gemeente Eemsmond, samen met een aantal afgevaardigden van Dorpsbelangen (DB) en de kerk bloemen gelegd bij het monument van Annette Katan en de graven van de oorlogsslachtoffers. Een sobere maar waardige plechtigheid.


Nieuwe bestuursleden

We zijn heel blij te kunnen melden dat, naar aanleiding van de oproep in de vorige Riepster Nijs, 2 dorpsgenoten zich hebben aangemeld als bestuurslid van DB.


Aanmelden reanimatiecursus

Onlangs hebben wij de AED (defibrillator), die onder de kerktoren hangt, aangemeld bij Hartslag Nu. Dit houdt in dat als er een noodgeval wordt gemeld waarbij gereanimeerd moet worden, burgerhulpverleners bericht krijgen waar de dichtstbijzijnde AED is zodat ze die kunnen gebruiken.

Hoe meer mensen zich aanmelden als burgerhulpverlener, hoe meer levens gered kunnen worden.


Daarom organiseert DB in samenwerking met de EHBO afdeling Delfzijl op woensdagavond 29 september een reanimatie training  (als de coronaregels dit toestaan) voor de inwoners van Zeerijp.


Na afloop van deze training (die één avond duurt) ontvangen de deelnemers een certificaat waarmee ze zich kunnen aanmelden als burgerhulpverlener. De kosten voor deze training worden betaald door DB. Zie voor meer informatie over de rol van burgerhulpverlener de site van Hartslag Nu:

https://hartslagnu.nl/burgerhulpverlening/wat-doet-een-burgerhulpverlener.


Als je hierin geïnteresseerd bent meld je dan aan bij DB. Als er veel animo voor is (wat we hopen!) organiseren we begin oktober nog een reanimatie training.  


Namens Dorpsbelangen,


Hans Latour en Titia Vriesema

dorpsbelangenzeerijp@gmail.com

Deel dit bericht

Geef een antwoord