Versterkingsoverleg Zeerijp

Op 6 oktober is op verzoek van Dorpsbelangen (in verband met corona) een digitale vergadering gehouden, met Riepster Kracht, Gemeente, NCG en Marenland om de laatste stand van zaken te bespreken rond de versterking in Zeerijp.


Na de laatste vergadering in februari is er maar weinig gebeurd in Zeerijp. De meeste woningen waren in 2018 al opgenomen en hebben een (verhoogd, licht verhoogd of normaal) risicoprofiel. De laatste woningen moeten nog dit jaar zijn  opgenomen. Meer info over de versterking kunt u lezen in ‘Versterkingsopgave Zeerijp in cijfers’ van het NCG. De eerste versterkingsadviezen worden de komende tijd bekend gemaakt aan de eigenaren en aan de huurders Marenland.  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met dat advies. Als u akkoord gaat met het versterkingsadvies, kunt u straks de NCG de hele versterking laten regelen of zelf met een aannemer de versterking aanpakken. Dit is de EKB (Eigenaar Kiest Bouwer) regeling. In 2021 en de jaren daarna gaat dan eindelijk de versterking op gang komen.


Tijdelijke huisvesting in Zeerijp?

Tijdens de versterking is er tijdelijke huisvesting nodig. De gemeente heeft een aantal wisselwoningen in Loppersum beschikbaar maar kijkt ook naar een oplossing in of dichtbij Zeerijp. In het Plan van Aanpak staat dat tijdens de versterking bewoners bij voorkeur in hun eigen dorp tijdelijk woonruimte krijgen. Marenland gaat 8 woningen in de Noorderstraat vervangen door 6 levensloopbestendige woningen, 2 van deze woningen worden vrijgehouden voor tijdelijke huisvesting. Marenland kijkt nog of ook starters in deze woningen kunnen.


Energietransitie met warmtenet

Tijdens de versterking wordt er een warmtenet aangelegd in een deel van Loppersum om daarmee van het aardgas af te kunnen. Hoewel het niet hard loopt wil de gemeente er wel mee verder. Voor Zeerijp bestaat ook deze mogelijkheid. In ons geval zou dit warmtenet meegenomen kunnen worden met de rioolvervanging en herinrichting van Zeerijp. Het idee is ontstaan tijdens het het bespreken van kansenplan in verband met de TenneT elektrische hoogspanningsleiding meer dan een jaar geleden. Uit onderzoek blijkt dat veel oudere woningen slecht geisoleerd zijn. Om een dergelijke woning aardgasvrij te maken is een investering nodig van ca. € 50.000, dat zal voor veel mensen te duur zijn. Ons werd ooit een veilige en energieneutrale woning beloofd tijdens de versterking.


Nu blijkt dat dit niet meer gaat gebeuren; slechts een aantal subsidies komen beschikbaar, lang niet genoeg om de kosten te dekken. Eind november is er een overleg met de gemeente over een warmtenet voor Zeerijp. Dan moet duidelijk worden of het voor bewoners van Zeerijp interessant genoeg is om er mee verder te gaan.


Antwoord van wethouder Pier Prins

Vorige maand stuurden wij een mail aan Pier Prins over de trage gang van zaken rond de versterking in Zeerijp. De gemeente heeft in 2019 een Plan van Aanpak aangenomen om de versterking te regelen. Inmiddels is dit Plan van Aanpak 2020 geworden zonder dat er veel is gebeurd in ons dorp en nu, november 2020, ziet het er naar uit dat het Plan van Aanpak 2020 misschien pas in 2021 op gang gaat komen. Zelfs het Staatstoezicht op de Mijnen stelt vast dat dit zo nog wel 20 jaar gaat duren. Onaanvaardbaar vinden wij, wanneer wordt er nu eens tempo gemaakt?


In onze mail aan de wethouder meldden wij dat er bewoners zijn die vanwege het trage versterkingsproces zelf maar begonnen zijn met het isoleren van hun woning omdat zij de hoge stookkosten niet langer willen betalen. Als antwoord geeft de wethouder dat er een Verzilverlening is van de gemeente. Bewoners van 57 jaar en ouder kunnen daar gebruik van maken.


Vraag is of de wethouder wel beseft dat slechts een deel van de bewoners ouder is dan 57. En dat je geen geld wilt stoppen in een woning, waarbij de investering wordt weg gesloopt tijdens een ingrijpende versterking. De wethouder spreekt van lobbyen in Den Haag voor voortgang in herstel en versterkingsproces.


In september werd bekend dat er 1,5 tot 2 miljard euro beschikbaar komt voor de versterking in het aarbevingsgebied. Deel dit eens door de ca. 22.000 woningen die versterkt moeten worden, dan is er gemiddeld € 50.000 per woning beschikbaar, precies genoeg om onze huizen te isoleren. Mooi, nu nog 10 a 15 miljard erbij om onze huizen te versterken!


Deelslee

Het Deelsleeproject is gestart en over enige tijd zal ook in Zeerijp de eerste elektrische auto gaan rijden. Kijk nog eens op de internetpagina  www.deelslee.nl of het iets voor u is. Daar kunt u zich ook al aanmelden.


Vacature bestuur Dorpsbelangen

We hebben nog steeds een  vacature voor een nieuwe bestuurslid. Er spelen nu zoveel dingen, dat extra menskracht binnen het bestuur welkom is. Neem gerust contact op voor meer informatie.


Namens Dorpsbelangen,

Hans Latour

Titia Vriesema

dorpsbelangenzeerijp@gmail.com

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Terug naar het overzicht

Versterkingsoverleg Zeerijp

Op 6 oktober is op verzoek van Dorpsbelangen (in verband met corona) een digitale vergadering gehouden, met Riepster Kracht, Gemeente, NCG en Marenland om de laatste stand van zaken te bespreken rond de versterking in Zeerijp.


Na de laatste vergadering in februari is er maar weinig gebeurd in Zeerijp. De meeste woningen waren in 2018 al opgenomen en hebben een (verhoogd, licht verhoogd of normaal) risicoprofiel. De laatste woningen moeten nog dit jaar zijn  opgenomen. Meer info over de versterking kunt u lezen in ‘Versterkingsopgave Zeerijp in cijfers’ van het NCG. De eerste versterkingsadviezen worden de komende tijd bekend gemaakt aan de eigenaren en aan de huurders Marenland.  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met dat advies. Als u akkoord gaat met het versterkingsadvies, kunt u straks de NCG de hele versterking laten regelen of zelf met een aannemer de versterking aanpakken. Dit is de EKB (Eigenaar Kiest Bouwer) regeling. In 2021 en de jaren daarna gaat dan eindelijk de versterking op gang komen.


Tijdelijke huisvesting in Zeerijp?

Tijdens de versterking is er tijdelijke huisvesting nodig. De gemeente heeft een aantal wisselwoningen in Loppersum beschikbaar maar kijkt ook naar een oplossing in of dichtbij Zeerijp. In het Plan van Aanpak staat dat tijdens de versterking bewoners bij voorkeur in hun eigen dorp tijdelijk woonruimte krijgen. Marenland gaat 8 woningen in de Noorderstraat vervangen door 6 levensloopbestendige woningen, 2 van deze woningen worden vrijgehouden voor tijdelijke huisvesting. Marenland kijkt nog of ook starters in deze woningen kunnen.


Energietransitie met warmtenet

Tijdens de versterking wordt er een warmtenet aangelegd in een deel van Loppersum om daarmee van het aardgas af te kunnen. Hoewel het niet hard loopt wil de gemeente er wel mee verder. Voor Zeerijp bestaat ook deze mogelijkheid. In ons geval zou dit warmtenet meegenomen kunnen worden met de rioolvervanging en herinrichting van Zeerijp. Het idee is ontstaan tijdens het het bespreken van kansenplan in verband met de TenneT elektrische hoogspanningsleiding meer dan een jaar geleden. Uit onderzoek blijkt dat veel oudere woningen slecht geisoleerd zijn. Om een dergelijke woning aardgasvrij te maken is een investering nodig van ca. € 50.000, dat zal voor veel mensen te duur zijn. Ons werd ooit een veilige en energieneutrale woning beloofd tijdens de versterking.


Nu blijkt dat dit niet meer gaat gebeuren; slechts een aantal subsidies komen beschikbaar, lang niet genoeg om de kosten te dekken. Eind november is er een overleg met de gemeente over een warmtenet voor Zeerijp. Dan moet duidelijk worden of het voor bewoners van Zeerijp interessant genoeg is om er mee verder te gaan.


Antwoord van wethouder Pier Prins

Vorige maand stuurden wij een mail aan Pier Prins over de trage gang van zaken rond de versterking in Zeerijp. De gemeente heeft in 2019 een Plan van Aanpak aangenomen om de versterking te regelen. Inmiddels is dit Plan van Aanpak 2020 geworden zonder dat er veel is gebeurd in ons dorp en nu, november 2020, ziet het er naar uit dat het Plan van Aanpak 2020 misschien pas in 2021 op gang gaat komen. Zelfs het Staatstoezicht op de Mijnen stelt vast dat dit zo nog wel 20 jaar gaat duren. Onaanvaardbaar vinden wij, wanneer wordt er nu eens tempo gemaakt?


In onze mail aan de wethouder meldden wij dat er bewoners zijn die vanwege het trage versterkingsproces zelf maar begonnen zijn met het isoleren van hun woning omdat zij de hoge stookkosten niet langer willen betalen. Als antwoord geeft de wethouder dat er een Verzilverlening is van de gemeente. Bewoners van 57 jaar en ouder kunnen daar gebruik van maken.


Vraag is of de wethouder wel beseft dat slechts een deel van de bewoners ouder is dan 57. En dat je geen geld wilt stoppen in een woning, waarbij de investering wordt weg gesloopt tijdens een ingrijpende versterking. De wethouder spreekt van lobbyen in Den Haag voor voortgang in herstel en versterkingsproces.


In september werd bekend dat er 1,5 tot 2 miljard euro beschikbaar komt voor de versterking in het aarbevingsgebied. Deel dit eens door de ca. 22.000 woningen die versterkt moeten worden, dan is er gemiddeld € 50.000 per woning beschikbaar, precies genoeg om onze huizen te isoleren. Mooi, nu nog 10 a 15 miljard erbij om onze huizen te versterken!


Deelslee

Het Deelsleeproject is gestart en over enige tijd zal ook in Zeerijp de eerste elektrische auto gaan rijden. Kijk nog eens op de internetpagina  www.deelslee.nl of het iets voor u is. Daar kunt u zich ook al aanmelden.


Vacature bestuur Dorpsbelangen

We hebben nog steeds een  vacature voor een nieuwe bestuurslid. Er spelen nu zoveel dingen, dat extra menskracht binnen het bestuur welkom is. Neem gerust contact op voor meer informatie.


Namens Dorpsbelangen,

Hans Latour

Titia Vriesema

dorpsbelangenzeerijp@gmail.com

Deel dit bericht

Geef een antwoord