Nieuwsbericht over noodopvang in Zeerijp

In de nacht van maandag op dinsdag, om 00.30 uur, zijn er 20 mensen uit Ter Apel opgevangen in de Jacobuskerk van Zeerijp. Deze brief gaat over het waarom, hoe het gaat en tot wanneer het duurt.

Op zondag 28 augustus werd door het Rijk, bij monde van burgemeester Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, een dringend beroep op de kerken in de provincie Groningen gedaan om voor zoveel mogelijk mensen noodopvang te organiseren. In de gemeente Eemsdelta zijn mensen vanuit kerken in Delfzijl, Garrelsweer en Maarland-Loppersum meteen in actie gekomen. Op zondagavond en maandagmorgen is er druk overlegd met meerdere locaties, ook met plaatselijke commissie van de Jacobuskerk en met het kerkbestuur van protestantse kerk Vredekerk-Maarland.

Toen in de loop van maandag alle seinen op groen stonden om eventueel mensen in de Jacobuskerk op te vangen, zijn andere organisaties geïnformeerd. Naast de plaatselijke commissie Jacobuskerk en de protestantse Vredekerk-Maarland haakten aan: Doopsgezinden Zeerijp-Zijldijk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Loppersum-Westeremden, Protestantse gemeente Garrelsweer-Winneweer-Wirdum, Stichting Oude Groningse Kerken, Vrijzinnige Protestanten Delfzijl en Waardevol Leven Gemeente.  

Al snel bleek dat wij diezelfde dag een verzoek konden verwachten om mensen op te vangen. ’s Middags is toen bij (vrijwel) alle mensen in Zeerijp een infofolder bezorgd. Tegen het einde van de middag kwam zoals verwacht het verzoek  of wij mensen konden ontvangen. Daarop hebben wij toen positief gereageerd. In allerijl zijn toen nog tal van andere voorzieningen getroffen. Om half een ’s nachts stapten 20 mensen uit Ter Apel voor de Jacobuskerk uit de bus.

Onze gasten uit Ter Apel zijn jonge mannen uit Afghanistan, Eritrea, Jemen, Syrië en Turkije. De sfeer onderling is goed en ontspannen. Zij vermaken zich met wat voetballen, helpen met koken , opruimen, schoonmaak, tv en andere bezigheden en contact met hun thuis via hun mobieltjes. Overdag zijn zij veel in Elthato of buiten. ’s Nachts wordt er in de Jacobuskerk geslapen.

In totaal zijn er meer dan 50 vrijwilligers uit Zeerijp en omgeving die ondersteuning en gezelligheid bieden. Dit is erg fijn maar meer is altijd welkom! Dus schroom niet en stuur een mail naar noodopvang@yahoo.com of kom gewoon langs. Er zijn altijd minimaal 2 vrijwilligers aanwezig. Ook ’s nachts.

De planning is dat de gasten tot uiterlijk 9 september in de Jacobus blijven.

Wie overlast heeft van deze tijdelijke gasten, bel meteen met André van den Bor (06 53 67 27 10) of met of Bert Kremer (06 46 00 59 89).

Hieronder een aantal vragen met antwoorden om het één en ander wat uit te leggen.

Waarom is er niet met alle dorpsbewoners overlegd?

De belangrijkste reden dat dit niet gebeurd is, is de urgentie. Het Rijk vroeg op zondag aan de kerken om zo snel mogelijk opvang te organiseren. Al op diezelfde dag werd gevraagd er al mensen geplaatst konden worden!


Is de Jacobuskerk wel geschikt voor opvang?

Nee. Er zijn veel betere locaties geschikt om de nacht door te brengen. Maar op korte termijn – binnen 24 uur – waren die locaties niet beschikbaar. En dan telt nog maar één vraag: buiten slapen op straat of in een kerk op een bed.


Wie betaalt die allemaal?

Het Rijk heeft gezegd alle kosten te betalen maar de kerken schieten op dit moment alle kosten voor.


Waarom helpen jullie wel asielzoekers en niet onze eigen bewoners?

De vraag wordt vaak gesteld en berust op een misverstand. Kerken en andere organisatie helpen ook de eigen inwoners, alleen wordt door de kerken niet bekend gemaakt wie. Ook omdat degenen dat meestal zelf niet willen.

Wie om hulp verlegen zit, kan in Eemsdelta altijd terecht bij verschillende organisaties zoals Humanitas, Leger des Heils, SchuldHulpMaatje of een van de vele kerken.


Hoe zit het met de veiligheid?

Door de jaren heen is er veel ervaring opgedaan met noodopvang van asielzoekers. Bijna altijd gaat het goed. Heel erg goed, zelfs beter dan op een doordeweekse avond in een stad. Heel soms gaat het mis. Daarop zijn we ook voorbereid. Er zijn goede contacten met onder andere de politie.


Hoe zit het met begrafenissen vanuit de Jacobus?

De Jacobuskerk is tot 10 september voor alles gesloten. In uitzonderlijke situaties zal er natuurlijk gekeken geworden naar alle mogelijkheden.

De Jacobuskerk is eigendom van de Stichting Oude Groningse Kerken. De Plaatselijke Commissie beheert en onderhoudt de kerk. De protestantse Vredekerk-Maarland, andere organisaties of individuele personen kunnen geen aanspraak maken op de kerk.


Waarom zijn het alleen maar mannen?

De precieze reden weten wij niet. Wel weten wij dat Zeerijp de laatste halte was die nacht. En dat eerder op andere plekken ook veel vrouwen met kinderen zijn uitgestapt.

Wat de achtergrond is van deze jonge mannen, waarom zij hier zijn weten wij niet. Het enige wat wij weten is dat zij in Ter Apel al meerdere dagen buiten op de grond moesten liggen, dat het er smerig was, dat er amper toiletten waren, geen douches en geen enkele medische zorg.

De vraag is of je het over je hart kunt krijgen dat mensen buiten moeten slapen terwijl je ze onderdak kunt bieden.


Heb je vragen?
Schroom niet, kom langs, mail of bel.


Met vriendelijke groet,


de vrijwillige coördinatoren


Deel dit bericht

Geef een antwoord

Terug naar het overzicht

Nieuwsbericht over noodopvang in Zeerijp

In de nacht van maandag op dinsdag, om 00.30 uur, zijn er 20 mensen uit Ter Apel opgevangen in de Jacobuskerk van Zeerijp. Deze brief gaat over het waarom, hoe het gaat en tot wanneer het duurt.

Op zondag 28 augustus werd door het Rijk, bij monde van burgemeester Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, een dringend beroep op de kerken in de provincie Groningen gedaan om voor zoveel mogelijk mensen noodopvang te organiseren. In de gemeente Eemsdelta zijn mensen vanuit kerken in Delfzijl, Garrelsweer en Maarland-Loppersum meteen in actie gekomen. Op zondagavond en maandagmorgen is er druk overlegd met meerdere locaties, ook met plaatselijke commissie van de Jacobuskerk en met het kerkbestuur van protestantse kerk Vredekerk-Maarland.

Toen in de loop van maandag alle seinen op groen stonden om eventueel mensen in de Jacobuskerk op te vangen, zijn andere organisaties geïnformeerd. Naast de plaatselijke commissie Jacobuskerk en de protestantse Vredekerk-Maarland haakten aan: Doopsgezinden Zeerijp-Zijldijk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Loppersum-Westeremden, Protestantse gemeente Garrelsweer-Winneweer-Wirdum, Stichting Oude Groningse Kerken, Vrijzinnige Protestanten Delfzijl en Waardevol Leven Gemeente.  

Al snel bleek dat wij diezelfde dag een verzoek konden verwachten om mensen op te vangen. ’s Middags is toen bij (vrijwel) alle mensen in Zeerijp een infofolder bezorgd. Tegen het einde van de middag kwam zoals verwacht het verzoek  of wij mensen konden ontvangen. Daarop hebben wij toen positief gereageerd. In allerijl zijn toen nog tal van andere voorzieningen getroffen. Om half een ’s nachts stapten 20 mensen uit Ter Apel voor de Jacobuskerk uit de bus.

Onze gasten uit Ter Apel zijn jonge mannen uit Afghanistan, Eritrea, Jemen, Syrië en Turkije. De sfeer onderling is goed en ontspannen. Zij vermaken zich met wat voetballen, helpen met koken , opruimen, schoonmaak, tv en andere bezigheden en contact met hun thuis via hun mobieltjes. Overdag zijn zij veel in Elthato of buiten. ’s Nachts wordt er in de Jacobuskerk geslapen.

In totaal zijn er meer dan 50 vrijwilligers uit Zeerijp en omgeving die ondersteuning en gezelligheid bieden. Dit is erg fijn maar meer is altijd welkom! Dus schroom niet en stuur een mail naar noodopvang@yahoo.com of kom gewoon langs. Er zijn altijd minimaal 2 vrijwilligers aanwezig. Ook ’s nachts.

De planning is dat de gasten tot uiterlijk 9 september in de Jacobus blijven.

Wie overlast heeft van deze tijdelijke gasten, bel meteen met André van den Bor (06 53 67 27 10) of met of Bert Kremer (06 46 00 59 89).

Hieronder een aantal vragen met antwoorden om het één en ander wat uit te leggen.

Waarom is er niet met alle dorpsbewoners overlegd?

De belangrijkste reden dat dit niet gebeurd is, is de urgentie. Het Rijk vroeg op zondag aan de kerken om zo snel mogelijk opvang te organiseren. Al op diezelfde dag werd gevraagd er al mensen geplaatst konden worden!


Is de Jacobuskerk wel geschikt voor opvang?

Nee. Er zijn veel betere locaties geschikt om de nacht door te brengen. Maar op korte termijn – binnen 24 uur – waren die locaties niet beschikbaar. En dan telt nog maar één vraag: buiten slapen op straat of in een kerk op een bed.


Wie betaalt die allemaal?

Het Rijk heeft gezegd alle kosten te betalen maar de kerken schieten op dit moment alle kosten voor.


Waarom helpen jullie wel asielzoekers en niet onze eigen bewoners?

De vraag wordt vaak gesteld en berust op een misverstand. Kerken en andere organisatie helpen ook de eigen inwoners, alleen wordt door de kerken niet bekend gemaakt wie. Ook omdat degenen dat meestal zelf niet willen.

Wie om hulp verlegen zit, kan in Eemsdelta altijd terecht bij verschillende organisaties zoals Humanitas, Leger des Heils, SchuldHulpMaatje of een van de vele kerken.


Hoe zit het met de veiligheid?

Door de jaren heen is er veel ervaring opgedaan met noodopvang van asielzoekers. Bijna altijd gaat het goed. Heel erg goed, zelfs beter dan op een doordeweekse avond in een stad. Heel soms gaat het mis. Daarop zijn we ook voorbereid. Er zijn goede contacten met onder andere de politie.


Hoe zit het met begrafenissen vanuit de Jacobus?

De Jacobuskerk is tot 10 september voor alles gesloten. In uitzonderlijke situaties zal er natuurlijk gekeken geworden naar alle mogelijkheden.

De Jacobuskerk is eigendom van de Stichting Oude Groningse Kerken. De Plaatselijke Commissie beheert en onderhoudt de kerk. De protestantse Vredekerk-Maarland, andere organisaties of individuele personen kunnen geen aanspraak maken op de kerk.


Waarom zijn het alleen maar mannen?

De precieze reden weten wij niet. Wel weten wij dat Zeerijp de laatste halte was die nacht. En dat eerder op andere plekken ook veel vrouwen met kinderen zijn uitgestapt.

Wat de achtergrond is van deze jonge mannen, waarom zij hier zijn weten wij niet. Het enige wat wij weten is dat zij in Ter Apel al meerdere dagen buiten op de grond moesten liggen, dat het er smerig was, dat er amper toiletten waren, geen douches en geen enkele medische zorg.

De vraag is of je het over je hart kunt krijgen dat mensen buiten moeten slapen terwijl je ze onderdak kunt bieden.


Heb je vragen?
Schroom niet, kom langs, mail of bel.


Met vriendelijke groet,


de vrijwillige coördinatoren


Deel dit bericht

Geef een antwoord