Over de geschiedenis van de Haykemaborg

door Stoffer Reiffers


Aan de Borgweg 2 van Zeerijp staat een boerderij met een lange geschiedenis. De boerderij grenst aan het terrein waar ooit de Haykema borg stond die circa 1746 werd gesloopt.

De boerderij behoorde waarschijnlijk tot het grondbezit van de Haykema borg die bewoond werd door de familie van Borck. Van deze familie hangen er rouwboden in de kerk van Zeerijp. Waarschijnlijk is de boerderijnaam Haykensheerd pas ontstaan na de afbraak van de borg, want in de oudste clauwboeken van rond 1550 komt de naam Haykensheerd niet voor.

Van de gesloopte Hayckema Borg vinden we vandaag de dag dus niets van terug, want Ties Burema heeft het borgterrein in 1935 geëgaliseerd. Rest ons een paar oude kiekjes van dit terrein.

Die geschiedenis begint volgens de geschiedenisboeken en archieven al omstreeks 1561. In het boerderijenboek “’t Zandt 1889 – 1989” lezen we dat de naam van de boerderij “Haykensheerd” is, maar ook wel “Vicarie” wordt genoemd. Zoeken we vervolgens op internet naar Vicarie te Zeerijp. Dan vinden we in de Groninger archieven onderstaande tekst.


420
 Akte waarbij Petrus Gelenses verklaart dat hij de vicarie in de kerk te Zeerijp heeft verkregen van Johan van Ewsum en hem erkent als enige collator, 1561

Dat in dan dus het begin van het bestaan van de boerderij te Zeerijp. Er volgt een lange periode, dat er weinig gegevens bekend zijn van deze boerderij. Het begint allemaal weer als we het bovengenoemde boerderijenboek erop naslaan. Daarin lezen we op blz. 283 het verhaal van de Boerderij.

Daaruit kunnen we opmaken dat de familie Burema in 1810 eigenaar wordt van de boerderij. De familie Burema verkoopt uiteindelijk de boerderij in 1974 aan de familie Havinga.

Daarbij komt er na 164 jaar een eind aan het familie bezit van de Burema’s De boerderij heeft een aantal zogenaamde gevelstenen. Hieruit valt aftelezen wanneer er een aantal verandering dan wel verbouwingen plaats vonden. Beide bovenste foto’s van de stenen zijn verplaats toen er een nieuwe achtergevel van de schuren werd gebouwd. Ze staan nu op een plek, die vanaf de openbare weg niet zichtbaar zijn. Het waren de huidige bewoners en hun buren die mij het mogelijk maakten deze stenen te fotograferen.

Uit de foto hieronder kunnen we afleiden dat Ipe / IJpe Geerts Burema 1815 – 1892 en Jantje Kornelis Doornbos 1811 – 1893 in het jaar 1848 er waarschijnlijk iets verbouwd of bijgebouwd hebben. En niet zoals we op internet vinden in het jaar 1878.Hierna wordt de boerderij nog een aantal keren vererft binnen de familie Burema. Via Kornelis Ipes Burema 1849 – 1931 en Ties Burema 1880 – 1945 komen we bij Kornelis Menko Burema 1912- 1993. Zijn vrouw Geertje Knol woonde tot haar dood nog aan de Borgweg 71.

gevelsteen Haykema 2


Achter bovenstaande steen staat een andere steen met een aantal initialen van de familie Burema.

Alle vier zijn kinderen van een IJpes of Ipes Burema. Daar iedere 2e letter een I is.

Onderzoek wijst uit dat het gaat om de vier oudste kinderen van het echtpaar. Burema & Doornbos

Geert – Ipes    1838 – 1907

Cornelis – Ipes           1842 – 1849

Grietje – Ipes  1844 – 1922

Anje – Ipes     1847 – 1858


Een later geboren zoon erft de boerderij.

Deze gedenksteen werd ter gelegenheid van de bouw in 1930 van een nieuw woonhuis geplaatst.

gevelsteen Haykema 3


De initialen staan voor Thies Burema 1880 – 1945 en zijn vrouw Wia Gezina Venhuis  1884 – 1968 + hun twee zonen.

Kornelis Menko Burema 1912 – 1993 de latere eigenaar en bewoner van de boerderij Haykensheerd. En zijn broertje Menko Jan Burema 1920 – 1972. De woning is ontworpen door de architect Barteld – Kornelis Dertien 1890- 1965 uit Losdorp.

De woning is in de stijl van de Amsterdamse Schoolstijl gebouwd. Vandaag de dag wordt de boerderij bewoont door familie Broekhuizen.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Terug naar het overzicht

Over de geschiedenis van de Haykemaborg

door Stoffer Reiffers


Aan de Borgweg 2 van Zeerijp staat een boerderij met een lange geschiedenis. De boerderij grenst aan het terrein waar ooit de Haykema borg stond die circa 1746 werd gesloopt.

De boerderij behoorde waarschijnlijk tot het grondbezit van de Haykema borg die bewoond werd door de familie van Borck. Van deze familie hangen er rouwboden in de kerk van Zeerijp. Waarschijnlijk is de boerderijnaam Haykensheerd pas ontstaan na de afbraak van de borg, want in de oudste clauwboeken van rond 1550 komt de naam Haykensheerd niet voor.

Van de gesloopte Hayckema Borg vinden we vandaag de dag dus niets van terug, want Ties Burema heeft het borgterrein in 1935 geëgaliseerd. Rest ons een paar oude kiekjes van dit terrein.

Die geschiedenis begint volgens de geschiedenisboeken en archieven al omstreeks 1561. In het boerderijenboek “’t Zandt 1889 – 1989” lezen we dat de naam van de boerderij “Haykensheerd” is, maar ook wel “Vicarie” wordt genoemd. Zoeken we vervolgens op internet naar Vicarie te Zeerijp. Dan vinden we in de Groninger archieven onderstaande tekst.


420
 Akte waarbij Petrus Gelenses verklaart dat hij de vicarie in de kerk te Zeerijp heeft verkregen van Johan van Ewsum en hem erkent als enige collator, 1561

Dat in dan dus het begin van het bestaan van de boerderij te Zeerijp. Er volgt een lange periode, dat er weinig gegevens bekend zijn van deze boerderij. Het begint allemaal weer als we het bovengenoemde boerderijenboek erop naslaan. Daarin lezen we op blz. 283 het verhaal van de Boerderij.

Daaruit kunnen we opmaken dat de familie Burema in 1810 eigenaar wordt van de boerderij. De familie Burema verkoopt uiteindelijk de boerderij in 1974 aan de familie Havinga.

Daarbij komt er na 164 jaar een eind aan het familie bezit van de Burema’s De boerderij heeft een aantal zogenaamde gevelstenen. Hieruit valt aftelezen wanneer er een aantal verandering dan wel verbouwingen plaats vonden. Beide bovenste foto’s van de stenen zijn verplaats toen er een nieuwe achtergevel van de schuren werd gebouwd. Ze staan nu op een plek, die vanaf de openbare weg niet zichtbaar zijn. Het waren de huidige bewoners en hun buren die mij het mogelijk maakten deze stenen te fotograferen.

Uit de foto hieronder kunnen we afleiden dat Ipe / IJpe Geerts Burema 1815 – 1892 en Jantje Kornelis Doornbos 1811 – 1893 in het jaar 1848 er waarschijnlijk iets verbouwd of bijgebouwd hebben. En niet zoals we op internet vinden in het jaar 1878.Hierna wordt de boerderij nog een aantal keren vererft binnen de familie Burema. Via Kornelis Ipes Burema 1849 – 1931 en Ties Burema 1880 – 1945 komen we bij Kornelis Menko Burema 1912- 1993. Zijn vrouw Geertje Knol woonde tot haar dood nog aan de Borgweg 71.

gevelsteen Haykema 2


Achter bovenstaande steen staat een andere steen met een aantal initialen van de familie Burema.

Alle vier zijn kinderen van een IJpes of Ipes Burema. Daar iedere 2e letter een I is.

Onderzoek wijst uit dat het gaat om de vier oudste kinderen van het echtpaar. Burema & Doornbos

Geert – Ipes    1838 – 1907

Cornelis – Ipes           1842 – 1849

Grietje – Ipes  1844 – 1922

Anje – Ipes     1847 – 1858


Een later geboren zoon erft de boerderij.

Deze gedenksteen werd ter gelegenheid van de bouw in 1930 van een nieuw woonhuis geplaatst.

gevelsteen Haykema 3


De initialen staan voor Thies Burema 1880 – 1945 en zijn vrouw Wia Gezina Venhuis  1884 – 1968 + hun twee zonen.

Kornelis Menko Burema 1912 – 1993 de latere eigenaar en bewoner van de boerderij Haykensheerd. En zijn broertje Menko Jan Burema 1920 – 1972. De woning is ontworpen door de architect Barteld – Kornelis Dertien 1890- 1965 uit Losdorp.

De woning is in de stijl van de Amsterdamse Schoolstijl gebouwd. Vandaag de dag wordt de boerderij bewoont door familie Broekhuizen.

Deel dit bericht

Geef een antwoord