Stemmen plan Tennet gelden


Beste Riepster(s),

Vanwege het vervangen van de hoogspanningsmasten rondom ons dorp heeft Tennet voor ieder dorp aan deze route geld beschikbaar gesteld. Dit geld mag gebruikt worden voor plannen die de leefbaarheid van het dorp ten goede komen. Deze plannen kunnen worden aangedragen door of namens bewoners uit het dorp. Via deze flyer willen wij jullie mening vragen over een plan.

Een van deze plannen is het aanleggen van een dorpsplein voor het dorpshuis. Het betreft eerst het aanleggen van het plein en na de afronding van de versterking en riolering ook het aanpakken van de straat en de toegang richting de kerk. Dit is op dit moment het enige uitgewerkte plan. Het plan is in te zien op www.zeerijp.info


Afgelopen woensdag (19 juli) is er een gesprek geweest met de gemeente en de projectleider. Hierin is aangegeven dat, na een akkoord vanuit het dorp, er kan worden begonnen met de aanleg van het plein. Als dit akkoord op korte termijn komt dan zou dit nog kunnen worden afgerond voor de opening eind september.

Voor het dorp is in totaal 3,5 ton beschikbaar. De aanleg van het plein gaat ongeveer 2,5 ton kosten. Dat betekent dat, er bij doorgang, nog een ton overblijft voor andere plannen. Deze plannen zijn al eens op papier gezet, maar nog niet concreet gemaakt. Dorpsbelangen wil in de komende maanden deze andere plannen ophalen en in samenwerking met het dorp en de gemeente verder uitwerken.

Een plan dat bij Tennet wordt ingediend moet gedragen worden door het dorp. Het plan voor de aanpak van het dorpsplein is al goedgekeurd door de provincie en Tennet. Dit moet ook worden aangetoond bij Tennet en de provincie. lndien er voor eind 2025 geen goed plan is ingediend en geaccordeerd is worden de gelden opnieuw verdeeld over de verschillende dorpen en kan het zijn dat wij als Zeerijp dus een deel van het budget kwijtraken.

Hierom willen wij jullie vragen om jullie akkoord of bezwaar kenbaar te maken bij Dorpsbelangen. Dit kunnen jullie doen door een mail te sturen naar dorpsbelangenzeerijp@gmail.com of het bijgevoegde stemstrookje in te leveren bij Marianne van Bergen- Buitenwerf (Borgweg 40).


De uitgebreide tekening is te zien op Zeerijp.info


Voor vragen over het plan kunt u terecht bij Marten Bos (06-46752882)

De deadline voor het stemmen is zondagavond 23 juli 18:00. Dit is kort dag, maar maandagochtend moet de projectleider een antwoord hebben uit het dorp. Alleen dan is, bij een eventueel akkoord, het nog mogelijk om het plein voor eind september klaar te hebben.

Bestuur Stichting Dorpshuis ‘Ons Huis’ en bestuur Dorpsbelangen Zeerijp.

Naam

Adres

Het gebruik van een deel van de Tennet gelden voor de aanleg van een dorpsplein bíj het Dorpshuis

O Akkoord
O Niet akkoord

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Terug naar het overzicht

Stemmen plan Tennet gelden


Beste Riepster(s),

Vanwege het vervangen van de hoogspanningsmasten rondom ons dorp heeft Tennet voor ieder dorp aan deze route geld beschikbaar gesteld. Dit geld mag gebruikt worden voor plannen die de leefbaarheid van het dorp ten goede komen. Deze plannen kunnen worden aangedragen door of namens bewoners uit het dorp. Via deze flyer willen wij jullie mening vragen over een plan.

Een van deze plannen is het aanleggen van een dorpsplein voor het dorpshuis. Het betreft eerst het aanleggen van het plein en na de afronding van de versterking en riolering ook het aanpakken van de straat en de toegang richting de kerk. Dit is op dit moment het enige uitgewerkte plan. Het plan is in te zien op www.zeerijp.info


Afgelopen woensdag (19 juli) is er een gesprek geweest met de gemeente en de projectleider. Hierin is aangegeven dat, na een akkoord vanuit het dorp, er kan worden begonnen met de aanleg van het plein. Als dit akkoord op korte termijn komt dan zou dit nog kunnen worden afgerond voor de opening eind september.

Voor het dorp is in totaal 3,5 ton beschikbaar. De aanleg van het plein gaat ongeveer 2,5 ton kosten. Dat betekent dat, er bij doorgang, nog een ton overblijft voor andere plannen. Deze plannen zijn al eens op papier gezet, maar nog niet concreet gemaakt. Dorpsbelangen wil in de komende maanden deze andere plannen ophalen en in samenwerking met het dorp en de gemeente verder uitwerken.

Een plan dat bij Tennet wordt ingediend moet gedragen worden door het dorp. Het plan voor de aanpak van het dorpsplein is al goedgekeurd door de provincie en Tennet. Dit moet ook worden aangetoond bij Tennet en de provincie. lndien er voor eind 2025 geen goed plan is ingediend en geaccordeerd is worden de gelden opnieuw verdeeld over de verschillende dorpen en kan het zijn dat wij als Zeerijp dus een deel van het budget kwijtraken.

Hierom willen wij jullie vragen om jullie akkoord of bezwaar kenbaar te maken bij Dorpsbelangen. Dit kunnen jullie doen door een mail te sturen naar dorpsbelangenzeerijp@gmail.com of het bijgevoegde stemstrookje in te leveren bij Marianne van Bergen- Buitenwerf (Borgweg 40).


De uitgebreide tekening is te zien op Zeerijp.info


Voor vragen over het plan kunt u terecht bij Marten Bos (06-46752882)

De deadline voor het stemmen is zondagavond 23 juli 18:00. Dit is kort dag, maar maandagochtend moet de projectleider een antwoord hebben uit het dorp. Alleen dan is, bij een eventueel akkoord, het nog mogelijk om het plein voor eind september klaar te hebben.

Bestuur Stichting Dorpshuis ‘Ons Huis’ en bestuur Dorpsbelangen Zeerijp.

Naam

Adres

Het gebruik van een deel van de Tennet gelden voor de aanleg van een dorpsplein bíj het Dorpshuis

O Akkoord
O Niet akkoord

Deel dit bericht

Geef een antwoord