Tijdelijke huisvesting Zeerijp


Op 6 juli is er een informatiebijeenkomst geweest over de tijdelijke huisvestiging in Zeerijp. Dit vanwege de versterkingsoperatie die hier de komende jaren moet plaatsvinden. De PowerPoint presentatie kunt u hieronder zien.


Er komt een klankbordgroep waar dorpsbewoners aan kunnen deelnemen. Met die groep worden de plannen voor de tijdelijke huisvesting verder uitgewerkt en voorbereid. Opgave voor de klankbordgroep kan via: aardbevingendebaas@eemsdelta.nl


Deel dit bericht

Geef een antwoord

Terug naar het overzicht

Tijdelijke huisvesting Zeerijp


Op 6 juli is er een informatiebijeenkomst geweest over de tijdelijke huisvestiging in Zeerijp. Dit vanwege de versterkingsoperatie die hier de komende jaren moet plaatsvinden. De PowerPoint presentatie kunt u hieronder zien.


Er komt een klankbordgroep waar dorpsbewoners aan kunnen deelnemen. Met die groep worden de plannen voor de tijdelijke huisvesting verder uitgewerkt en voorbereid. Opgave voor de klankbordgroep kan via: aardbevingendebaas@eemsdelta.nl


Deel dit bericht

Geef een antwoord