Stand van zaken herinrichting openbare ruimte Zeerijp


Het ontwerp

Eind september is de conceptversie van het definitieve ontwerp (DO) met de klankbordgroep besproken. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft LAOS Landschapsarchitecten een aantal opmerkingen verwerkt. Momenteel worden de ‘puntjes op de i’ gezet van het DO. Zo wordt er bijvoorbeeld nog gewerkt aan de omgeving rondom de molen. Daarnaast wordt, in overleg met de verkeerscommissie Zeerijp, gekeken of er nog aanvullende verkeersmaatregelen mogelijk zijn.

uitsnede conceptversie DO
Een uitsnede van de conceptversie van het definitieve ontwerp.

Zodra het DO gereed is wordt deze met de bewoners gedeeld. Vanwege het coronavirus kan dat helaas niet door middel van een inloopavond in het dorpshuis, zoals we dat in het begin van het proces wel hebben gedaan. Er wordt gezocht naar een goed alternatief.


Planning en vervolg

Ondertussen wordt door een ingenieursbureau gewerkt aan de technische tekeningen en worden er een aantal onderzoeken uitgevoerd, zoals een bodemonderzoek. Een goede afstemming met de nutspartijen (kabels en leidingen) is noodzakelijk om werk te combineren en zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Naar verwachting kan in februari/maart volgend jaar worden gestart met de eerste uitvoeringsfase. Op dit moment is nog niet bekend met welk deel van het dorp wordt gestart. Dit wordt afgestemd met de planningen van derden. Zodra hier duidelijkheid over is wordt het dorp, in het bijzonder de direct aanwonenden van de eerste fase, hierover tijdig geïnformeerd.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Terug naar het overzicht

Stand van zaken herinrichting openbare ruimte Zeerijp


Het ontwerp

Eind september is de conceptversie van het definitieve ontwerp (DO) met de klankbordgroep besproken. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft LAOS Landschapsarchitecten een aantal opmerkingen verwerkt. Momenteel worden de ‘puntjes op de i’ gezet van het DO. Zo wordt er bijvoorbeeld nog gewerkt aan de omgeving rondom de molen. Daarnaast wordt, in overleg met de verkeerscommissie Zeerijp, gekeken of er nog aanvullende verkeersmaatregelen mogelijk zijn.

uitsnede conceptversie DO
Een uitsnede van de conceptversie van het definitieve ontwerp.

Zodra het DO gereed is wordt deze met de bewoners gedeeld. Vanwege het coronavirus kan dat helaas niet door middel van een inloopavond in het dorpshuis, zoals we dat in het begin van het proces wel hebben gedaan. Er wordt gezocht naar een goed alternatief.


Planning en vervolg

Ondertussen wordt door een ingenieursbureau gewerkt aan de technische tekeningen en worden er een aantal onderzoeken uitgevoerd, zoals een bodemonderzoek. Een goede afstemming met de nutspartijen (kabels en leidingen) is noodzakelijk om werk te combineren en zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Naar verwachting kan in februari/maart volgend jaar worden gestart met de eerste uitvoeringsfase. Op dit moment is nog niet bekend met welk deel van het dorp wordt gestart. Dit wordt afgestemd met de planningen van derden. Zodra hier duidelijkheid over is wordt het dorp, in het bijzonder de direct aanwonenden van de eerste fase, hierover tijdig geïnformeerd.

Deel dit bericht

Geef een antwoord