Voortgang versterkingsopgave Zeerijp 2020

Eind 2020 heeft NCG voor bijna 60 adressen in Zeerijp versterkingsadviezen vrijgegeven. Hiermee is 60% gehaald van wat gepland stond voor Zeerijp in het Plan van Aanpak Loppersum 2020.


De eerste versterkingsadviezen kwamen deze zomer binnen, maar een groot deel werd pas aan het einde van 2020 opgeleverd door de bureaus.


Zodra de normbesluiten hiervoor zijn opgesteld, deelt NCG deze samen met de versterkingsadviezen met de betreffende eigenaren.  


Nieuwe bestuurlijke afspraken tussen Rijk en regio

Per 6 november 2020 zijn er nieuwe maatregelen van kracht, die van invloed zijn op de versterkingsopgave. Het doel van deze maatregelen is de doorlooptijd te versnellen en de bewoners in de aardbevingsgemeenten meer regie en duidelijkheid te geven.  Op de site van NCG staat uitgebreide informatie over de nieuwe maatregelen, de compensatieregeling en wat dit kan betekenen voor uw persoonlijke situatie. Klik hier voor meer informatie (aanvulling webredactie).


Kortweg zijn er drie groepen aangemerkt:

  • A. eigenaren die al een versterkingsadvies hebben, of binnenkort krijgen. Eigenaren die begin januari een brief hebben gehad van NCG en nog geen versterkingsadvies hebben, ontvangen deze uiterlijk op 1-7-21 en horen dus ook bij groep A.
  • B. adressen waarvoor maatwerkafspraken van toepassing zijn,
  • C. adressen zonder versterkingsadvies of maatwerkafspraak.

In Zeerijp horen ca. 100 adressen bij groep A. De meeste eigenaren van deze adressen hebben in de 1e week van januari 2021 hierover een brief ontvangen van NCG. Zij hebben twee opties:

  • doorgaan met het versterkingsadvies wat er ligt (of nog aankomt)
  • kiezen voor een herbeoordeling op basis van de nieuwste inzichten.

Deze eigenaren worden in de komende periode door bewonersbegeleiders van NCG benaderd voor een nadere toelichting.  


Op dit moment werken de aardbevingsgemeenten aan de adressenlijst voor groep B. Dit zijn adressen die de gemeente aanwijst, waarvoor maatwerk geldt. Het streven is om deze eigenaren rond 1 maart te informeren en de adressen voor groep C per 1 mei 2021. Hoe dit uitpakt voor Zeerijp kunnen we nu dus nog niet aangeven.


Plan van Aanpak Eemsdelta 2021

Tegelijkertijd is NCG samen met de gemeente bezig van het eerste Plan van Aanpak Eemsdelta 2021. Het effect van de bestuurlijke maatregelen wordt hierin verwerkt.


Voor vragen kunt u bellen met het Bewoners Contact Centrum van NCG via 088 041 44 77 van 09.00 tot 17.00 uur op werkdagen.


Namens het NCG Versterkingspunt Loppersum


Hartelijke groet,


Judith Boeijink

Programmamanager, afdeling Ontwikkeling

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Terug naar het overzicht

Voortgang versterkingsopgave Zeerijp 2020

Eind 2020 heeft NCG voor bijna 60 adressen in Zeerijp versterkingsadviezen vrijgegeven. Hiermee is 60% gehaald van wat gepland stond voor Zeerijp in het Plan van Aanpak Loppersum 2020.


De eerste versterkingsadviezen kwamen deze zomer binnen, maar een groot deel werd pas aan het einde van 2020 opgeleverd door de bureaus.


Zodra de normbesluiten hiervoor zijn opgesteld, deelt NCG deze samen met de versterkingsadviezen met de betreffende eigenaren.  


Nieuwe bestuurlijke afspraken tussen Rijk en regio

Per 6 november 2020 zijn er nieuwe maatregelen van kracht, die van invloed zijn op de versterkingsopgave. Het doel van deze maatregelen is de doorlooptijd te versnellen en de bewoners in de aardbevingsgemeenten meer regie en duidelijkheid te geven.  Op de site van NCG staat uitgebreide informatie over de nieuwe maatregelen, de compensatieregeling en wat dit kan betekenen voor uw persoonlijke situatie. Klik hier voor meer informatie (aanvulling webredactie).


Kortweg zijn er drie groepen aangemerkt:

  • A. eigenaren die al een versterkingsadvies hebben, of binnenkort krijgen. Eigenaren die begin januari een brief hebben gehad van NCG en nog geen versterkingsadvies hebben, ontvangen deze uiterlijk op 1-7-21 en horen dus ook bij groep A.
  • B. adressen waarvoor maatwerkafspraken van toepassing zijn,
  • C. adressen zonder versterkingsadvies of maatwerkafspraak.

In Zeerijp horen ca. 100 adressen bij groep A. De meeste eigenaren van deze adressen hebben in de 1e week van januari 2021 hierover een brief ontvangen van NCG. Zij hebben twee opties:

  • doorgaan met het versterkingsadvies wat er ligt (of nog aankomt)
  • kiezen voor een herbeoordeling op basis van de nieuwste inzichten.

Deze eigenaren worden in de komende periode door bewonersbegeleiders van NCG benaderd voor een nadere toelichting.  


Op dit moment werken de aardbevingsgemeenten aan de adressenlijst voor groep B. Dit zijn adressen die de gemeente aanwijst, waarvoor maatwerk geldt. Het streven is om deze eigenaren rond 1 maart te informeren en de adressen voor groep C per 1 mei 2021. Hoe dit uitpakt voor Zeerijp kunnen we nu dus nog niet aangeven.


Plan van Aanpak Eemsdelta 2021

Tegelijkertijd is NCG samen met de gemeente bezig van het eerste Plan van Aanpak Eemsdelta 2021. Het effect van de bestuurlijke maatregelen wordt hierin verwerkt.


Voor vragen kunt u bellen met het Bewoners Contact Centrum van NCG via 088 041 44 77 van 09.00 tot 17.00 uur op werkdagen.


Namens het NCG Versterkingspunt Loppersum


Hartelijke groet,


Judith Boeijink

Programmamanager, afdeling Ontwikkeling

Deel dit bericht

Geef een antwoord